အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
Vivoႏွင့္ပတ္သက္၍

ကုမၸဏီ မိတ္ဆက္

ငယ္ရြယ္ႏုနယ္ေသးသည့္ ကမၻာ့စမတ္ဖုန္း အမွတ္တံဆိပ္ Vivo သည္ ေခတ္ေရွ႕ေျပး အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုး အသံအရည္အေသြးတစ္ခုႏွင့္ အေကာင္းဆံု ကင္မရာ အရည္အေသြးတစ္ခုကို မိတ္ဆက္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး စြမ္းရည္ျမင့္ကာ လွပတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို ငယ္ရြယ္တက္ႂကြတဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဖုန္းမ်ား၊ ဖုန္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ နည္းပညာ softwareမ်ားနဲ႔ online ဝန္ေဆာင္မႈေတြကိုပါ တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။ Vivoသည္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွာ စတင္ထူေထာင္ၿပီး အိႏၵိယႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ ေစ်းကြက္ကုိ အရွိန္အဟုန္ တုိးခ်ဲ႕လာပါသည္။

Vivo သည္ အံ့ၾသစရာမ်ား အေကာင္းဆံုးတီထြင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆန္္းသစ္ေနၿပီး အေကာင္းဆံုးဖန္တီးမႈထုတ္ကုန္မ်ားေနာက္ကို ပံုမွန္လိုက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ Vivo သည္ Smartphone မ်ားတြင္ Hi-Fi အသံစနစ္ကို စတင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စမတ္ဖုန္းျဖစ္ပါသည္။ Vivo ရဲ႕ပထမဦးဆံုး ထုတ္ကုန္ျဖစ္တဲ့ X1 မွာ Hi-Fi Chip ကိုအသံုးျပဳထားပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး vivo ဟာ Customers ေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးအသံအရည္အေသြးေတြကိုသာ ပံ့ပိုးေပးသြားမယ္လို႔ သံႏိၵဌာန္ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ထုတ္ကုန္မ်ား၏ ကင္မရာအရည္အေသြးသည္လဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး အားသာခ်က္ထဲမွ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးျခင္းသည္ မိမိတို႔၏အေပ်ာ္မ်ားကို တစ္ျခားသူမ်ားႏွင့္ ေဝမွ်ရန္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ smartphone မ်ားႏွင့္ဆိုလွ်င္ အဆင့္တန္းျမင့္ အရည္အေသြးရွိတဲ့ ဓာတ္ပံုမ်ားရရွိေစဖို႔ တာဝန္ယူပါတယ္။ ဘဝရဲ႕ လွပတဲ့အခိုက္အတန္႔ေလးေတြကို မွတ္တမ္း႐ုပ္သံဖမ္းယူရင္းနဲ႔ မိုိဘိုင္းဖုန္းႏွင့္႐ိုက္ကူးထားတဲ့ အေပ်ာ္တန္းအဆင့္မွသည္ အႏုပညာဖန္တီးမႈအဆင့္ဆီသို႔ ေရာက္ရွိေစမွာပါ။

img

အမွတ္တံဆိပ္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္

သာယာမႈသည္ ခဏတာေပ်ာ္ရႊင္မႈထက္ပိုပါသည္။ တသမတ္တည္း ေပ်ာ္ရႊင္ေနမႈကိုဆိုလိုသည္။

အျမဳေတ တန္ဖုိး

img

ကုမၸဏီပမာဏ

img
 1. India
 2. Myanmar
 3. Thailand
 4. Vietnam
 5. Malaysia
 6. Indonesia
 7. Philippines
 1. ျပည္ပၿမိဳ႕ ၃၇၃ ၿမိဳ႕တြင္ လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ားရွိပါသည္။
 2. ျပည္ပႏိုင္ငံ ၇ခုတြင္ ထုတ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။
 3. အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ အိႏၵိယတို႔တြင္ ထုတ္လုပ္သည္။

သုေတသနျပဳမႈနႏွင့္ တီထြင္မႈစြမ္းရည္

img

အဆင့္ျမင့္ သုေတသနျပဳမႈႏွင့္ တီထြင္မႈစနစ္

သုေတသနျပဳမႈ၊ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ၊ နည္းပညာတီထြင္မႈမ်ားသည္ မိမိအမွတ္တံဆိပ္ ကိုျမႇင့္တင္ရန္ အေရးႀကီးေသာ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ စိန္က်င္၊ နန္က်င္း၊ တုန္းကြမ္ၿမိဳ႕တြင္ သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ေရးစင္တာကုိ ထူေထာင္ၿပီး လက္ကုိင္ဖုန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သုေတသနျပဳမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထိုသုေတသနစင္တာမ်ား၌ သုေတသန ႏွင့္ ဒီဇိုင္းဝန္ထမ္း ေပါင္း ၁၆၀၀ေက်ာ္အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ပထမအဆင့္ Hi-Fi အသံစမ္းသပ္ခန္း

၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာလတြင္ vivo ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ Hi-Fi အသံစမ္းသပ္ခန္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အဓိကအားျဖင့္ Hi-Fi နည္းပညာကို အစဥ္တစိုက္သုေတသနျပဳရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ၾကည္လင္တဲ့ Hi-Fi အရည္အေသြး အသံစနစ္ကိုရရွိရန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ခံဆူညံသံသည္ 20dB ထက္နည္းေၾကာင္းကို Caperi Calibration & Testing Center မွအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အဆင့္ျမင့္ စမ္းသပ္ကရိယာမ်ားႏွင့္ တိက်တဲ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္ထားေသာေၾကာင့္ Vivo ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ အရည္ေသြးျမင့္ Hi-Fi စနစ္အျဖစ္အာမခံေပးႏိုင္သည္။

အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရးစနစ္

ဒီဇိုင္းသည္ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးကို အာမခံေပးျခင္းဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ အရည္အေသြးအာမခံရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း အရည္အေသြးျမင့္ ဖန္တီးထားၿပီး International Quality System Authentication of ISO9002 မွအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရခဲ့သည္။ တင္းၾကပ္တဲ့ စစ္ေဆးေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထုတ္ကုန္မ်ားဟာ အရည္အေသြးမွီ အဆင့္အတန္းရွိတဲ့ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

ေခတ္မီေသာ ထုတ္လုပ္ေရးစနစ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ဖန္တီးတဲ့ ဆားကစ္အလုပ္႐ံုမ်ား (SMT) မ်ားကိုလည္း လည္ပတ္ေနၿပီး တပ္ဆင္မႈအဆင့္ေပါင္း ၉၀ေက်ာ္ပါဝင္သည့္ ေခတ္မီ ေသာတပ္ဆင္ေရးအလုပ္႐ံုမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ။ တစ္လကို ဖုန္းအလံုးေပါင္း ၈.၅ သန္းထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ Dongguan, Chongqing, New Delhi, and Jakarta ၿမိဳ႕မ်ားရွိစက္႐ံုမ်ားးတြင္ တီထြင္ထုတ္လုပ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရး အစီအစဥ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ရွိပါသည္။ ၎သည္ ကြၽမ္းက်င္ေသာ နည္းပညာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။

မွတ္တိုင္
 • timeline-img

ထပ္ၾကည့္မည္ +