vivo

หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

สอบถามเกี่ยวกับราคาอะไหล่

สอบถามเกี่ยวกับราคาอะไหล่

เลือกรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ :

โปรดเลือกรุ่นผลิตภัณฑ์

NEX series

S series

X series

Y series

V series

NEX 3

S1 Pro

S1

X21

Y50

Y30

Y15 2020

Y11

Y19

Y12

Y17

Y91C

Y91i 32GB

Y91i

Y91

Y95

Y71

Y85

Y81i

Y81

Y65

Y53C

Y53

Y55s

Y55

Y51

Y31L

V19

V17

V17 Pro

V15 Pro

V15

V11

V11i

V9

V7+

V7

V5s

V5Lite

V5Plus

V5

V3Max

V3

สอบถามเกี่ยวกับราคาอะไหล่และทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาอะไหล่

ซีรีส์ผลิตภัณฑ์ :

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม ราคา

รายละเอียดการบริการ:

1. ในระยะเวลาการรับประกัน หากผลิตภัณฑ์เกิดการขัดข้องจากการใช้งานภายใต้เงื่อนไข จนเป็นเหตุให้ชิ้นส่วนอะไหล่หรือระบบซอฟต์แวร์ได้รับความเสียหาย ลูกค้าสามารถใช้สิทธิตรวจสอบเพื่อเปลี่ยนอะไหล่หรือบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
2. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน ลูกค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าตรวจสอบได้ที่ศูนย์บริการ ฟรีค่าบริการบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์และค่าบริการในการเปลี่ยนอะไหล่ โดยค่าอะไหล่ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง (ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิการอ้างอิงจากศูนย์บริการเป็นหลัก)
3. รายละเอียดข้างต้นเป็นการอ้างอิงราคาอะไหล่บางส่วน หากต้องการทราบราคาอะไหล่อื่น ๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ vivo

ยกเลิก เลือกรุ่น ยืนยัน

NEX series

S series

X series

Y series

V series

NEX 3

S1 Pro

S1

X21

Y50

Y30

Y15 2020

Y11

Y19

Y12

Y17

Y91C

Y91i 32GB

Y91i

Y91

Y95

Y71

Y85

Y81i

Y81

Y65

Y53C

Y53

Y55s

Y55

Y51

Y31L

V19

V17

V17 Pro

V15 Pro

V15

V11

V11i

V9

V7+

V7

V5s

V5Lite

V5Plus

V5

V3Max

V3