Skip to main content

Hãy làm điều gì đó tuyệt vời tại Vivo

Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe và tinh thần của mọi người và giúp nhân viên của chúng tôi tìm được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

career-img

Cuộc sống tại Vivo

Vivo cung cấp không gian và tài nguyên để cho viên chức trưởng thành và phát triển.

Tìm hiểu thêm >

career-img

Trao quyền tự quyết định tương lai của bạn

Làm việc với những nhân tài trên thế giới và chúng tôi cung cấp đào tạo theo yêu cầu để phát triển sự nghiệp của bạn.

Tìm hiểu thêm >