vivo

Acasă

>

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate vivo

31 martie 2021

Bine ați venit! vivo Mobile Communication Co., Ltd. („vivo”, „noi” sau „nouă”), cu adresa sediului social în No.168, Jinghai East Rd., Chang'an, Dongguan, Guangdong, China, a întocmit prezenta Politică de confidențialitate vivo (denumită în continuare, „Politica de confidențialitate”) ca referință, pentru a vă ajuta să înțelegeți modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal atunci când interacționați cu vivo.com, vivoglobal.com sau alte site-uri web aparținând companiei vivo, sau atunci când utilizați sau vizitați produse, servicii, aplicații, funcții sau alte active digitale ale companiei vivo (de exemplu, vivo Cloud, Planul vivo de îmbunătățire a experienței utilizatorilor) și orice alte locații în care ar putea fi afișată această Politică de confidențialitate (denumite împreună, „Serviciile”), în temeiul legislației aplicabile privind protecția datelor. Vă respectăm drepturile la confidențialitate și apreciem încrederea dvs. Prezenta Politică descrie modul în care colectăm, primim, utilizăm, păstrăm, partajăm, transferăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și drepturile dvs. de a decide ce facem cu informațiile pe care le colectăm sau le deținem în legătură cu persoana dvs. Vă rugăm să citiți cu atenție practicile noastre de confidențialitate și să ne Contactați dacă aveți orice întrebări.

Cuprins și rezumat
Mai jos se găsește un tabel rezumativ al conținutului prezentei Politici de confidențialitate, urmat de textul complet al acesteia. În eventualitatea oricăror discrepanțe între tabel și textul complet al Politicii de confidențialitate, formularea acestuia din urmă va prevala.

Sfera de aplicare și consimțământul
Vă vom prelucra datele cu caracter personal numai dacă există motive legale pentru acest lucru, după cum este descris în prezenta Politică de confidențialitate.

Colectarea informațiilor
Colectăm următoarele informații atunci când utilizați Site-ul.

(a) Crearea și înregistrarea contului și achiziționarea de produse și servicii:Atunci când creați un cont vivo sau un alt cont disponibil de la vivo, ne puteți furniza în mod voluntar datele dvs. cu caracter personal, precum numele dvs., numărul de telefon, adresa de e-mail/adresa poștală și/sau orice alte informații necesare, după cum este cazul.

(b) Informații necesare pentru a vă putea răspunde la solicitări:Atunci când ne cereți să vă contactăm, ar putea fi necesar să ne furnizați informații despre dvs. pentru a ne permite să răspundem eficient la întrebările dvs.

(c) Informații legate de Certificatul de garanție electronic:Atunci când aveți nevoie să activați sau să extindeți o perioadă de garanție, ar putea fi necesar să ne comunicați numele și datele dvs. de contact.

(d) Informații de jurnal:Prelucrăm exclusiv informațiile de jurnal care sunt esențiale pentru tratarea problemelor din perioada post-vânzare. În acest caz, vom obține în prealabil consimțământul dvs.

Utilizări și păstrare
Utilizăm informațiile colectate de la dvs. pentru a furniza produse și/sau servicii, pentru a ne desfășura activitățile de afaceri și pentru a vă proteja împotriva fraudelor.

Opțiunile dvs.
Puteți controla momentul și modul în care primiți notificări din partea companiei vivo.

Divulgarea informațiilor
Datele dvs. cu caracter personal și celelalte informații pe care le colectăm în legătură cu persoana dvs. pot fi partajate cu următoarele entități: (1) vivo și afiliații noștri; (2) partenerii vivo autorizați (inclusiv furnizorii de servicii și contractanții noștri); (3) alte entități, cu consimțământul dvs.; (4) autoritățile de aplicare a legii și alte autorități de reglementare; (5) alte entități relevante, în cazul schimbării controlului asupra companiei vivo; (6) rețelele de publicitate; (7) companiile care activează în industria aplicațiilor mobile; (8) companiile specializate în analiza datelor.

Terți
Nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate ale site-urilor web terțe care sunt asociate cu Serviciile noastre.

Securitate
Datele dvs. cu caracter personal sunt protejate prin măsuri de securitate.

Confidențialitatea copiilor
Serviciile nu sunt destinate copiilor.

Transferul internațional
Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate și prelucrate de noi în locații din întreaga lume.

Notificare privind actualizările
Sunteți de acord că vă putem notifica cu privire la orice modificări semnificative aduse prezentei Politici de confidențialitate prin afișarea de anunțuri pe acest Site.

TEXTUL COMPLET AL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

1. Termeni și definiții
Operator de date înseamnă persoana juridică (acționând pe cont propriu sau împreună cu alte părți) care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Compania vivo deține rolul de operator de date, dacă legea nu prevede altfel.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este orice persoană care poate fi identificată, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un identificator precum un nume, un număr de identificare, date de locație sau un identificator online, sau prin referire la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei respective; Dvs. (utilizator sau vizitator al Serviciilor) sunteți persoana vizată.

Transfer internațional înseamnă transmiterea de date cu caracter personal de pe teritoriul unde datele dvs. cu caracter personal sunt colectate pe teritoriul unei alte țări, unei autorități dintr-o altă țară, unei persoane străine sau unei persoane juridice străine.

2. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
vivo va prelucra datele dvs. cu caracter personal numai atunci când are un temei juridic pentru aceasta. Acest temei include următoarele:

(a) Consimțământ: V-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

(b) Obligații cu caracter legal: Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este impusă sau autorizată de legile aplicabile, sau are legătură cu activități suspectate a fi ilegale, abateri grave, proceduri legale sau aplicarea legii.

(c) Interese legitime:Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară în vederea urmăririi intereselor noastre legitime. Considerăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal ca făcând parte din interesele noastre legitime și așteptările dvs. rezonabile în mai multe situații care includ, dar nu se limitează la următoarele:

· Pentru a ne ajuta să ne înțelegem mai bine clienții și să le oferim servicii mai relevante și îmbunătățite;

· Pentru ne asigura că Serviciile noastre funcționează fără probleme;

· Pentru a menține securitatea sistemelor noastre și a preveni accesul neautorizat sau atacurile cibernetice;

·Pentru a anonimiza datele cu caracter personal (de exemplu, în scopuri statistice și de cercetare); și

· Pentru a spori valoarea comercială în beneficiul acționarilor noștri, atunci când acest lucru nu este depășit de orice posibile prejudicii pentru dvs.

(d) Alte circumstanțe stipulate de legislația aplicabilă.

3. Informații pe care le colectăm
(a) Informații despre înregistrare și cont: Puteți utiliza Serviciile noastre fără a ne spune cine sunteți sau a dezvălui date cu caracter personal despre dvs. Dacă alegeți să vă înregistrați cu un cont (cont vivo sau orice alt cont disponibil pe platforma vivo) la noi, va trebui să creați un nume de utilizator și o parolă. În timpul procesului de înregistrare, vi se va cere să ne furnizați datele dvs. cu caracter personal, iar aceste date nu vor fi anonime pentru noi. Atunci când înregistrați un cont sau interacționați în vreun alt fel cu Serviciile noastre, ne puteți furniza date cu caracter personal cum ar fi numele, vârsta, apartenența de gen, adresa de e-mail și numărul dvs. de telefon, precum și alte informații relevante. Vă putem cere să ne furnizați informații privind identitatea dvs., în scopuri de verificare, dacă acest lucru este impus sau autorizat de legislația aplicabilă. Dacă aveți nevoie să achiziționați produse sau servicii prin intermediul contului dvs., va fi necesar să furnizați informații referitoare la plată. Când aveți nevoie să activați sau să extindeți perioada de garanție sau să utilizați alte servicii cu valoare adăugată, puteți utiliza funcția Certificat de garanție electronic, situație în care vi se poate cere să ne furnizați numele și datele dvs. de contact.

(b) Informații necesare pentru a vă putea răspunde la solicitări:Este posibil să ne furnizați datele dvs. cu caracter personal, pentru ca noi să putem răspunde la întrebările și solicitările dvs. (legate de înregistrare, de contul dvs. sau de orice altă chestiune).

(c) Informații pentru servicii de relații cu clienții:Putem colecta informații de la dvs. în timp ce vă furnizăm servicii de relații cu clienții în legătură cu produsele și serviciile pe care le-am furnizat. Informațiile colectate includ informații referitoare la identitatea personală și date de contact.

(d) Informații din alte surse:Informațiile pe care le colectăm ar putea fi combinate cu date din evidențe externe (de exemplu, date demografice, informații de navigație și date de contact suplimentare) pe care le-am obținut, în conformitate cu legea, din surse precum informațiile disponibile public și rețelele de socializare. Compania vivo vă va prelucra datele dvs. cu caracter personal în acest fel numai dacă există temei legal pentru aceasta.

(e) Informații mobile și date despre dispozitiv:Putem colecta informații suplimentare de la dvs. dacă accesați Serviciile noastre utilizând un dispozitiv mobil; de exemplu, aceste informații pot include codul de țară sau de regiune al dispozitivului dvs., codul IMEI (Identitatea internațională a echipamentului mobil), identificatorul eMMC (card multimedia integrat), codul GAID (ID-ul de reclamă Google), identificatorul UFS (dispozitiv de stocare universal cu memorie flash), codurile SIM și IMSI (identitatea internațională a abonatului mobil) sau un alt identificator unic al dispozitivului, modulul dispozitivului, versiunea sau alte informații despre sistemul de operare al acestuia, informații despre unitatea centrală de procesare (CPU), condițiile de stocare, configurația și parametrii ecranului, adresa IP, adresa MAC, operatorul de telefonie mobilă, codul poștal, limba și alte setări, locația sau geolocația/GPS, informații despre aplicații și alte informații legate de dispozitivul mobil pe care îl utilizați.

(f) Informații de jurnal:Putem înregistra informații de pe dispozitivul dvs. care ne indică numărul de vizitatori ai Serviciilor și momentul și modul în care utilizați Serviciile („informații privind utilizarea”), precum ora și durata utilizării de către dvs. a Serviciilor. Prelucrăm numai informațiile de jurnal de mai sus care sunt esențiale pentru tratarea problemelor din perioada post-vânzare. În acest caz, vom obține în prealabil consimțământul dvs.

(g) Alte informații:Atunci când utilizați unele dintre Servicii, iar acestea necesită utilizarea în moduri specifice a informațiilor dvs., vom preciza care sunt aceste informații în condiții, acorduri sau politici de confidențialitate separate, și vom colecta, prelucra, utiliza sau transfera informațiile respective în conformitate cu acestea, solicitându-vă consimțământul atunci când este cazul.

Nu vă cerem să ne divulgați date cu caracter personal sensibile, de exemplu, date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, cazierul judiciar sau apartenența la sindicate sau asociații profesionale, date genetice și date biometrice care pot identifica în mod unic o persoană, precum și date de sănătate sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane. Cu toate acestea, este posibil să furnizați în mod voluntar date cu caracter personal sensibile în timpul utilizării serviciilor noastre (de exemplu, prin includerea unor astfel de date în mesajele SMS pe care le trimiteți). Dacă trebuie să colectăm sau să prelucrăm date cu caracter personal sensibile (cum ar fi trăsăturile feței, amprenta, înregistrarea vocii, frecvența cardiacă, numărul de pași efectuați etc.) în alte situații, vom face acest lucru numai cu consimțământul dvs. sau dacă este cerut sau permis de lege.

4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Compania vivo poate prelucra datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

(a) Pentru operarea Serviciilor noastre:Prelucrăm datele cu caracter personal colectate pentru (i) a furniza, întreține, îmbunătăți, proteja și dezvolta toate serviciile, produsele, conținuturile și reclamele noastre; (ii) a vă trimite notificări cu privire la actualizarea programelor software și politicilor noastre, sau alte informații care considerăm că ar fi importante pentru dvs.; (iii) a efectua analize privind utilizarea serviciilor și produselor noastre, cu scopul optimizării resurselor și a gestionării acestora; (iv) a interacționa cu dvs. în legătură cu dispozitivul dvs. și serviciile, sau pentru a răspunde la întrebările dvs.; (v) a organiza activități promoționale, precum tombole, concursuri sau alte evenimente similare; (vi) a desfășura activități post-vânzare și de asistență pentru clienți.

(b) Pentru a analiza și cumula informațiile privind utilizarea:Utilizăm informații de utilizare cumulative referitoare la utilizatorii noștri și date legate de utilizare pentru a analiza Serviciile și pentru a întocmi rapoarte cumulative cu scopul de a le furniza produse și servicii mai bune clienților noștri.

(c) Pentru a înțelege modul în care utilizați produsele noastre:Putem utiliza informații pentru a înțelege modul în care utilizați Serviciile noastre.

(d) Marketing:Nu vă vom trimite materiale de marketing, de reclamă sau promoționale decât dacă v-ați exprimat în prealabil consimțământul explicit pentru a primi astfel de materiale. Ne vom asigura că fiecare material promoțional electronic conține un link care să vă permită să vă dezabonați de la astfel de mesaje.

(e) Serviciul de vânzări și relații cu clienții:Putem utiliza informațiile (inclusiv datele dvs. cu caracter personal) în scopuri de comandă, expediere, returnare/schimbare, rambursare, revizuire și facturare în legătură cu produsele și serviciile.

(f) Gestionarea contului:Putem utiliza informațiile (inclusiv datele dvs. cu caracter personal) pentru a vă înregistra și închide contul, a ne menține și actualiza evidențele, precum și pentru alte activități similare legate de Serviciile pe care le oferim.

5. Modalități de prelucrare a datelor cu caracter personal
Vom efectua următoarele operațiuni în legătură cu datele dvs. cu caracter personal: colectare, înregistrare, sistematizare, acumulare, stocare, alterare (actualizare, modificare), recuperare, utilizare, transferare (furnizare, acces), depersonalizare, blocare și ștergere (distrugere) a datelor cu caracter personal. În mod normal, nu vom utiliza mijloace automate precum „profilarea” în cadrul prelucrării datelor. Dacă există circumstanțe în care trebuie să efectuăm prelucrarea automată a datelor, vom face acest lucru doar după obținerea consimțământului dvs. explicit.

Avem obligația de a ne asigura că o astfel de prelucrare face obiectul unor măsuri de protecție corespunzătoare, care includ măsuri rezonabile care să garanteze faptul că datele cu caracter personal sunt corecte, complete, actualizate și relevante, precum și dreptul dvs. de a vă accesa și corecta datele cu caracter personal.

6. Reținere
Vă vom prelucra datele cu caracter personal atâta timp cât va fi necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate, inclusiv așa cum este descris în prezenta Politică de confidențialitate sau în condițiile de confidențialitate aferente fiecărui serviciu, sau după cum impune legislația aplicabilă. Vom calcula perioada de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal în funcție de următoarele criterii:

(a) Cât timp sunt utilizate datele cu caracter personal pentru a vă furniza un serviciu;

(b) La solicitarea dvs. sau dacă ne revin obligații în temeiul unui contract încheiat cu dvs.;

(c) Dacă există o obligație legală sau de reglementare.

Atunci când reținerea datelor dvs. cu caracter personal nu mai este necesară, sau dacă se solicită ștergerea acestora, vom șterge din sistemele noastre toate datele cu caracter personal aferente pe care le deținem în legătură cu persoana dvs., în cel mai scurt timp posibil permis de lege. Cu toate acestea, putem continua să vă prelucrăm datele cu caracter personal dacă avem un alt temei juridic (de exemplu, în scopuri de arhivare în interes public sau în scopuri de cercetare științifică sau istorică) sau dacă suntem obligați să păstrăm anumite înregistrări necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale, financiare, de conformitate sau de raportare.

7. Cum partajează vivo datele dvs. cu caracter personal
Putem partaja datele cu caracter personal cu:

(a) Entitățile afiliate companiei vivo. Putem partaja datele dvs. cu caracter personal cu companiile afiliate sau subsidiare din cadrul grupului vivo care sunt deținute sau controlate în comun, în vederea desfășurării activităților de afaceri obișnuite, pe aceleași baze ca cele descrise în prezenta Politică de confidențialitate.

(b) Partenerii autorizați. Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal partenerilor autorizați ai companiei vivo, inclusiv: distribuitorilor și partenerilor de vânzări, firmelor de publicitate, companiilor de cercetare, furnizorilor terți de servicii de date (adică, operatorii noștri de date), transportatorilor, firmelor de logistică, furnizorilor de servicii online, agențiilor de reprezentare, platformelor de comerț electronic, serviciilor de aplicații terțe, consultanților profesioniști (de exemplu, avocați, contabili și auditori), asigurătorilor și investigatorilor. Informațiile înregistrate și detaliile despre interacțiunile cu datele ale terților aferenți vor fi prezentate în Condițiile de confidențialitate ale fiecărui serviciu. Partenerii noștri autorizați au obligația de a respecta această Politică de confidențialitate și de a întreprinde toate măsurile rezonabile care sunt necesare pentru protejarea informațiilor dvs. vivo nu va permite niciodată vreunui terț autorizat să utilizeze datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri decât cele stipulate în această Politică de confidențialitate.

(c) Respectarea legii. Suntem obligați să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal după cum ne impun autoritățile și agențiile guvernamentale și judiciare locale, sau în conformitate cu legislația aplicabilă.

(d) Schimbarea controlului - proprietari noi.În cazul unei fuziuni, al unei restructurări sau al unui faliment, posibile sau reale, compania vivo ar putea furniza datele dvs. cu caracter personal unor terți afiliați.

Atunci când comunicăm datele dvs. cu caracter personal entităților afiliate companiei vivo, partenerilor autorizați și noilor proprietari, le cerem să stocheze în siguranță datele cu caracter personal pe care le punem la dispoziție, toate aceste entități fiind obligate prin contractul încheiat cu noi să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal.

8. Drepturile dvs.
Respectăm controlul pe care îl dețineți asupra informațiilor dvs. Aveți drepturi privind datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Pentru a vă exercita drepturile specificate în secțiunea următoare, puteți trimite o solicitare la https://www.vivo.com/eu/about-vivo/privacy-support sau conform precizărilor din secțiunea Contactați-ne a prezentei Politici de confidențialitate, iar noi vom răspunde la solicitarea dvs. în cel mai scurt timp posibil. La solicitarea dvs., vom confirma dacă deținem sau prelucrăm informațiile pe care le-am colectat de la dvs. În anumite circumstanțe, nu vom putea da curs solicitării dvs., de exemplu, în cazul în care aceasta interferează cu obligațiile noastre legale sau afectează anumite chestiuni juridice, dacă nu vă putem verifica identitatea sau dacă sunt necesare costuri sau eforturi exagerate. Dar, în orice caz, vom răspunde la solicitarea dvs. într-o perioadă de timp rezonabilă și vă vom oferi o explicație. Cu toate acestea, nu vom fi responsabili/răspunzători în niciun moment pentru autenticitatea/veridicitatea informațiilor furnizate de dvs. Vă rugăm să rețineți că este posibil să ținem evidența comunicărilor primite din partea dvs. pentru a ne ajuta în rezolvarea oricăror probleme pe care le ridicați.

Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal:

A. Dreptul de a ridica obiecții

.Acest drept vă permite să ridicați obiecții cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal, dacă facem acest lucru din unul dintre următoarele motive:

·deoarece acest lucru este în interesul nostru legitim;

·pentru a ne permite să întreprindem o acțiune în interes public sau să ne exercităm autoritatea oficială;

·pentru a vă trimite direct materiale promoționale; sau

·în scopuri științifice, istorice, de cercetare sau statistice.

B. Dreptul de a vă retrage consimțământul

Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal în scopul desfășurării anumitor activități (de exemplu, marketing), vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment, iar noi vom înceta utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul respectiv, cu excepția cazului în care considerăm că există un temei legal alternativ care justifică prelucrarea în continuare a datelor dvs. cu caracter personal în scopul respectiv. În acest caz, vă vom informa care este acest temei.

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în orice moment, cu efect în viitor. Pentru aceasta, vă rugăm să trimiteți o cerere de retragere la https://www.vivo.com/eu/about-vivo/privacy-support. Datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse în termen rezonabil de la primirea cererii dvs. Cu toate acestea, în anumite situații, am putea continua prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal dacă avem un alt temei legal, sau dacă suntem obligați să continuăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

C. Cererile de acces ale persoanelor vizate

Ne puteți solicita în orice moment o copie a informațiilor pe care le deținem în legătură cu persoana dvs. și ne puteți cere să modificăm, să actualizăm sau să ștergem aceste informații. În plus, aveți dreptul de a accesa următoarele informații:

·scopurile prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;

·categoriile de date cu caracter personal vizate;

·destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

·perioada preconizată pentru stocarea datelor cu caracter personal, sau criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;

·existența dreptului de a ne solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal și restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, sau a dreptului de a ridica obiecții cu privire la o astfel de prelucrare;

·dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

·orice informații disponibile privind sursa datelor cu caracter personal, dacă acestea nu sunt colectate de la dvs.;

·existența unor mijloace automate de luare a deciziilor, inclusiv de profilare;

·măsurile de siguranță corespunzătoare adoptate cu privire la transferul datelor cu caracter personal, dacă aceste date sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională.

Dacă vă oferim accesul la informațiile pe care le deținem în legătură cu dvs., nu vă vom cere să plătiți pentru aceasta decât dacă legea permite acest lucru. Dacă ne solicitați copii suplimentare ale acestor informații, este posibil să vă cerem să plătiți o taxă administrativă rezonabilă.

D. Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul de a ne solicita „ștergerea” datelor dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe. În mod normal, acest drept există atunci când:

· Nu mai este necesar să vă prelucrăm datele cu caracter personal;

· V-ați retras consimțământul pentru utilizarea datelor dvs. cu caracter personal și nu există niciun motiv întemeiat pentru ca noi să continuăm această utilizare;

· Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

· Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a ne putea respecta obligațiile legale; sau

· Ridicați obiecții cu privire la prelucrarea datelor și noi nu putem demonstra că există motive legitime imperative pentru continuarea prelucrării.

Nu vom avea dreptul de a refuza să dăm curs cererii dvs. de ștergere a datelor decât în circumstanțe limitate, și vă vom comunica întotdeauna motivul pentru acest refuz. Atunci când dăm curs unei cereri valabile de ștergere a datelor cu caracter personal, vom întreprinde toate măsurile practicabile și rezonabile în vederea ștergerii datelor cu caracter personal relevante.

E. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal în anumite situații, de exemplu dacă doriți să contestați acuratețea datelor cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu persoana dvs. sau dacă aveți obiecții în legătură cu modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal în urmărirea intereselor noastre legitime. Dacă v-am partajat datele cu caracter personal cu anumiți terți, îi vom înștiința despre restricționarea prelucrării datelor, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil sau implică un nivel exagerat de efort. Vă vom notifica, desigur, înainte de a ridica orice restricții legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

F. Dreptul la rectificarea datelor

Aveți dreptul de a ne solicita rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete pe care le deținem în legătură cu persoana dvs. Dacă am partajat aceste date cu caracter personal cu anumiți terți, îi vom înștiința despre rectificarea datelor, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil sau implică un nivel exagerat de efort. De asemenea, puteți solicita detalii despre terții cărora le-am dezvăluit datele cu caracter personal incorecte sau incomplete. În cazul în care considerăm că este rezonabil să nu dăm curs solicitării dvs., vă vom explica motivele pentru această decizie.

G. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de vă transfera datele cu caracter personal de la un furnizor de servicii la altul, cu condiția ca: 1) datele cu caracter personal să fie prelucrate prin mijloace automate; 2) datele cu caracter personal să ne fi fost furnizate de către persoanele vizate; și 3) prelucrarea să se bazeze pe consimțământ, sau datele să fie prelucrate pentru îndeplinirea unui contract sau parcurgerea etapelor pregătitoare ale unui contract. Practic, aceasta înseamnă că puteți transfera unui alt terț detaliile pe care le deținem despre dvs. Pentru a vă ajuta să faceți acest lucru, vă vom furniza datele dvs. cu caracter personal într-un format frecvent utilizat care să poată fi citit în mod automat, astfel încât dvs. să puteți transfera aceste date. Alternativ, putem transfera datele cu caracter personal direct, în numele dvs.

H. Dreptul de a face plângere

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere relevantă.

Vă rugăm să rețineți că vom obține și păstra informații legate de exercitarea drepturilor dvs., de exemplu consimțământul dvs. și retragerea consimțământului pentru anumite condiții de confidențialitate ale prezentului document, precum și solicitarea dvs. de ștergere a datelor colectate de la dvs. conform acestei Politici de confidențialitate.

9. Module cookie
Vă rugăm să consultați Politica noastră separată privind modulele cookie, pentru a afla informații privind modul în care utilizăm anumite tehnologii pentru a vă îmbunătăți experiența online și a vă oferi servicii personalizate.

10. Linkuri către terți
Serviciile noastre pot conține linkuri către alte site-uri web, produse și servicii terțe, sau pot utiliza sau oferi produse sau servicii furnizate de terți. Informațiile colectate de terți sunt reglementate de practicile de confidențialitate ale acestora. Vă recomandăm să vă familiarizați cu practicile de confidențialitate ale acestor terți. Nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate sau conținuturile acestor site-uri terțe.

11. Securitate
Compania vivo a implementat măsuri de securitate rezonabile din punct de vedere comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare și accesului neautorizat, precum și împotriva modificării, dezvăluirii sau distrugerii. Acestea includ, dar nu se limitează la măsuri administrative, tehnice și fizice. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, deși avem implementate aceste măsuri, nu există nicio măsură de securitate care să poată garanta siguranța și securitatea deplină a informațiilor dvs. Vă rugăm să ne contactați imediat în cazul în care considerați că datele dvs. de autentificare au fost compromise.

Atunci când utilizați unele produse, servicii sau aplicații oferite de vivo, datele cu caracter personal pe care le furnizați vor fi vizibile altor utilizatori și, în unele cazuri, motoarelor de căutare și publicului larg, și vor putea fi citite, colectate, utilizate și păstrate de aceste părți. Dvs. dețineți responsabilitatea pentru datele cu caracter personal pe care alegeți să le partajați sau să le furnizați în aceste situații. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că datele dvs. cu caracter personal sunt corecte.

Mai jos găsiți câteva exemple de măsuri de securitate a datelor pe care le întreprindem:

(a) Asigurarea securității locației unde se află amplasate sistemele informatice utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceste măsuri de securitate vor preveni accesul necontrolat la locație al oricăror persoane care nu au dreptul de a accesa incinta acesteia.

(b) Utilizarea de măsuri tehnice pentru a proteja informațiile, inclusiv dar fără a se limita la tehnici de criptare și anonimizare.

(c) Aprobarea listei de persoane care sunt autorizate să acceseze sistemele informatice care prelucrează datele cu caracter personal.

(d) Numirea unui responsabil cu protecția datelor.

(e) Identificarea amenințărilor la adresa securității datelor cu caracter personal în timpul prelucrării acestora în cadrul sistemelor noastre informatice.

(f) Evaluarea eficacității măsurilor întreprinse pentru garantarea securității datelor cu caracter personal.

(g) Detectarea cazurilor de accesare neautorizată a datelor cu caracter personal și întreprinderea de măsuri adecvate pentru atenuarea efectelor unei astfel de accesări neautorizate.

(h) Luarea tuturor măsurilor practicabile în scopul recuperării datelor cu caracter personal care au fost modificate sau distruse ca urmare a accesării neautorizate.

(i) Luarea unor măsuri de monitorizare pentru garantarea securității datelor cu caracter personal și a nivelului de protecție a sistemelor informatice care prelucrează datele cu caracter personal.

(j) Stabilirea regulilor de accesare a datelor cu caracter personal care sunt prelucrate în sistemele noastre informatice și înregistrarea tuturor activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal conținute în sistemele noastre informatice.

Vă rugăm să rețineți că păstrăm datele cu caracter personal în format electronic și pe suport de hârtie, atât la sediul nostru, cât și cu ajutorul furnizorilor noștri de servicii.

12. Confidențialitatea minorilor
Serviciile nu sunt destinate minorilor, după cum este definit de legislația aplicabilă. Nu colectăm intenționat datele cu caracter personal ale minorilor prin intermediul Serviciilor noastre. Vom utiliza sau dezvălui datele minorilor numai dacă (a) acest lucru este permis din punct de vedere legal; (b) părintele sau un alt reprezentant legal al minorului și-a dat consimțământul; sau (c) există alt temei legal, conform legislației aplicabile privind protecția datelor. În cazul în care colectăm accidental datele cu caracter personal ale unui copil fără consimțământul prealabil confirmat al părinților acestuia, vom încerca să ștergem datele respective cât mai repede posibil. În cazul în care credeți că un minor ne-a furnizat date cu caracter personal fără consimțământul părinților/tutorelui legal, vă rugăm Contactați-ne.

13. Stocarea și transferul internațional
Pentru a asigura același nivel de protecție a datelor ca cel oferit de țara/regiunea utilizatorului și pentru a răspunde la cerințele utilizatorilor într-un mod mai eficient, locul în care sunt stocate datele variază pentru utilizatorii din diferite țări/regiuni. Pentru utilizatorii din Spațiul Economic European, Turcia, Columbia, Peru, Australia, Andorra, Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Monaco, Muntenegru, Serbia, Croația, Regatul Unit și Elveția, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe serverul nostru aflat în Germania; pentru utilizatorii din Rusia, India și Kazakhstan, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe serverul nostru aflat în țara dvs.; pentru utilizatorii din alte țări/regiuni, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate în serverul nostru aflat în Singapore.

Dorim să ne asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt stocate și transferate într-un mod care să le garanteze securitatea. Atunci când vă transferăm datele cu caracter personal în afara țării dvs. și țara respectivă sau teritoriul respectiv nu dispune de standarde adecvate privind protecția datelor, vom întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că datele dvs. sunt tratate în siguranță și în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate. De exemplu, aceasta s-ar putea realiza:

· Prin încheierea unui acord de transfer de date cu o terță parte, care să includă clauze contractuale standard pentru a garanta că terțul respectiv vă va proteja datele cu caracter personal; sau

· Dacă este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat între noi și dvs., sau între noi și un terț, și dacă efectuarea transferului este în interesul dvs. în sensul respectivului contract (de exemplu, dacă trebuie să transferăm datele dvs. unui furnizor de beneficii cu sediul în afara țării dvs.); sau

· Dacă v-ați dat consimțământul pentru transferul datelor.

Vom obține consimțământul dvs. separat înainte de a transfera datele în țara/regiunea care nu oferă același nivel de protecție precum cel din țara dvs.

14. Notificare privind actualizările
Putem actualiza periodic prezenta Politică de confidențialitate. În eventualitatea oricăror modificări semnificative aduse Politicii noastre de confidențialitate, veți fi notificat(ă) prin e-mail sau prin alte mijloace disponibile. Vă rugăm să respectați cea mai recentă versiune a Politicii noastre de confidențialitate, care poate fi găsită la https://www.vivo.com/eu/about-vivo/privacy-policy.

15. Contactați-ne
Dacă aveți orice problemă nerezolvată în legătură cu confidențialitatea sau utilizarea datelor pe care noi nu am soluționat-o în mod satisfăcător, vă rugăm să contactați (gratuit) furnizorul terț de servicii de soluționare a litigiilor din Statele Unite la https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

Dacă aveți orice întrebări legate de modul în care vă manipulăm datele cu caracter personal, la care nu ați găsit un răspuns în prezenta Politică de confidențialitate, cea mai ușoară cale este să îl contactați pe Responsabilul nostru cu protecția datelor la https://www.vivo.com/eu/about-vivo/privacy-support. Alternativ, ne puteți contacta folosind detaliile de mai jos:

(a) vivo Mobile Communication Co., Ltd.

No.168 Jinghai East Rd., Chang'an, Dongguan, Guangdong, China.

privacy@vivo.com

(b) Responsabilul cu protecția datelor

dpo@vivo.com

(c) Dacă locuiți în Spațiul Economic European, puteți lua legătura și cu reprezentantul nostru autorizat cu protecția datelor:

vivo Tech GmbH

Speditionstraße 21, 40221 Düsseldorf, Germania