vivo

Početak

>

Politika privatnosti

vivo Politika privatnosti

Poslednji put ažurirano: 1. maj 2022

Dobro došli! Kompanija vivo veoma poštuje vašu privatnost i ceni vaše poverenje. U Politici privatnosti kompanije vivo je objašnjeno kako prikupljamo, koristimo, čuvamo, delimo, prenosimo ili na drugi način obrađujemo vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonima o zaštiti ličnih podataka, a objašnjena su i vaša prava u utvrđivanju šta radimo sa vašim ličnim podacima kada koristite naš uređaj i dodatke, aplikacije, operativni sistem, veb-sajtove i druge proizvode ili usluge.

Za određene proizvode, usluge ili funkcije koji zahtevaju korišćenje vaših ličnih podataka, vivo će obezbediti određene uslove privatnosti pre prikupljanja podataka. Imaćete priliku da pogledate povezane informacije pre korišćenja ovih funkcija ili da ih pregledate u bilo kom trenutku.

Pažljivo pročitajte našu Politiku privatnosti i obratite nam se ako imate nekih pitanja.

 

1. Uslovi i definicije

Kontrolor podrazumeva fizičko ili pravno lice ili drugu organizaciju koja, sama ili zajedno sa drugima, određuje svrhe i sredstva obrade ličnih podataka.

Lični podaci podrazumevaju sve informacije u vezi sa fizičkim licem koje je identifikovano ili se može identifikovati („lice na koje se odnose podaci“). Na primer, ime ili ID identiteta koji vas direktno identifikuje ili identifikator uređaja koji vas indirektno identifikuje. Vi (korisnik naših usluga) ste, u svrhu ove Politike privatnosti, lice na koje se odnose podaci.

 

2. Pravni osnov za obradu ličnih podataka

vivo će obrađivati vaše lične podatke samo ako postoji pravna osnova za to. U zavisnosti od okolnosti, ti osnovi uključuju sledeće:

  - (a) Pristanak: Dali ste pristanak na obradu ličnih podataka.

  - (b) Ugovor: Obrada je neophodna za izvršenje ugovora u kome ste strana ili da bi se preduzeli koraci na vaš zahtev pre sklapanja ugovora.

  - (c) Pravne obaveze: Obrada vaših ličnih podataka je propisana važećim zakonima.

  - (d) Legitimni interesi: Obrada vaših ličnih podataka je neophodna u svrhe naših legitimnih interesa, imajući u vidu vaše interese, prava ili razumna očekivanja.

  - (e) Druge okolnosti predviđene važećim zakonima.

 

3. Kategorije ličnih podataka koje prikupljamo

Kompanija vivo će prikupljati samo neophodne lične podatke, koji mogu uključivati sledeće kategorije u zavisnosti od proizvoda ili usluga koje odlučite da koristite. Takođe možete videti detalje o obradi ličnih podataka u Podešavanjima odgovarajuće usluge.

(a) Informacije o registraciji i nalogu

Vaš registrovani nalog kod kompanije vivo ili drugi nalozi koji se mogu koristiti u uslugama kompanije vivo i povezani detalji, uključujući ID naloga, imejl, broj telefona i druge povezane informacije.

(b) Informacije o identitetu

Kao što su ime, godine i pol.

(c) Kontakt informacije

Uključujući brojeve telefona, imejl adrese, stambene adrese, naloge na društvenim mrežama ili druge kontakt podatke.

(d) Informacije o uređaju

Možemo da prikupljamo informacije u vezi sa uređajem ako pristupate našim uslugama preko mobilnog uređaja, na primer, kôd zemlje ili regiona za vaš uređaj, model uređaja, verzija softvera, lokacija uređaja, IMEI (engl. International Mobile Equipment Identity, međunarodni identifikator mobilne opreme), ID za eMMC (engl. embedded multimedia card, ugrađena multimedijalna kartica), ID za UFS (engl. universal flash storage, univerzalni fleš memorijski prostor), SIM i IMSI (engl. International Mobile Subscriber Identity, međunarodni identifikator mobilnog pretplatnika), GAID (engl. Google Advertising ID, ID za Google oglašavanje), GUID (engl. Global Unique Identifier of the operating system, globalni jedinstveni identifikator operativnog sistema), serijski broj ili druge jedinstvene identifikatore uređaja/modul, informacije koje se odnose na CPU, informacije o hardveru kao što su konfiguracija i parametri ekrana, mobilni operater, informacije o prilagođavanju, jezik i druga podešavanja, informacije o aplikacijama i druge neophodne informacije koje mogu da se odnose na mobilni uređaj koji koristite.

(e) Informacije o mreži

Kao što su IP adresa, tip mreže i status mrežne veze.

(f) Informacije o evidenciji

Informacije o vašem korišćenju naših proizvoda ili usluga, kao što su vreme i trajanje vašeg korišćenja usluga, zapisi o autorizaciji, interakcije sa proizvodom, zapisi o otkazivanju i dijagnostički podaci.

(g) Informacije o transakcijama

Informacije koje se odnose na transakcijske procese naručivanja, isporuke, povraćaja/razmene, refundiranja, pregleda i fakturisanja proizvoda i usluga.

(h) Ostale informacije koje dobrovoljno dajete

Informacije koje nam dobrovoljno pružate za učešće u aktivnostima kompanije vivo, interakciju sa kompanijom vivo ili poboljšanje vašeg ličnog dosijea, kao što je sadržaj vaše interakcije sa nama na našim društvenim mrežama.

 

4. Svrha naše obrade ličnih podataka

Kompanija vivo može da obrađuje vaše lične podatke u sledeće svrhe:

(a) Pružanje usluga vezanih za softver koje su vam potrebne

Prikupljene lične podatke obrađujemo da bismo (i) pružali, održavali, poboljšavali, štitili i razvijali sve naše usluge, proizvode, sadržaj; (ii) vam slali obaveštenja o ažuriranjima softvera, ažuriranjima politika ili drugim informacijama za koje smatramo da bi vam mogle biti važne; (iii) otklanjali greške na uređaju ili aplikacijama, identifikovali neuobičajene probleme i dijagnostikovali i popravljali; (iv) utvrdili kompatibilnost uređaja i softvera i obezbeđivali prilagođene proizvode ili usluge.

(b) Obavljanje neophodne interne revizije, analize podataka i procene usluga

Koristimo objedinjene korisničke informacije o korišćenju da analiziramo učinak usluga, sastavljamo izveštaje ili sprovodimo procene, kao što su procena zadovoljstva uslugom, statistika korišćenja proizvoda i statistika prodaje proizvoda, kako bismo našim klijentima pružili bolje proizvode i usluge i optimizovali naše resurse i upravljanje njima.

(c) Obavljanje usluga prodaje i podrške korisnicima

Možemo da koristimo vaše lične podatke za (i) obradu vaših transakcija; (ii) administriranje promotivnih aktivnosti kao što su nagradne igre, takmičenja ili drugi slični događaji; ili (iii) pružanje usluga korisničke podrške, kao što je popravka, interakcija sa vama preko pozivnog centra, onlajn ćaskanja ili imejl, ili odgovaranje na upite.

(d) Bezbednost poslovanja i kontrola rizika

Da bismo osigurali bezbednost naših sistema usluga, sprečili neovlašćeni pristup ili sajber napade, poboljšali naše programe za sprečavanje gubitaka i prevara, identifikovali rizike za vaš nalog usluge i zaštitili vaš nalog.

(e) Personalizovane usluge i marketinške informacije

Kada odlučite da omogućite personalizovane usluge tamo gde su dostupne, možemo da analiziramo vaše navike korišćenja i podešavanja na osnovu vaših podataka o korišćenju, kreiramo označene grupne korisničke profile da bismo vam prikazali sadržaj za koji ste možda zainteresovani ili reklame, optimizujući na taj način iskustvo usluge proizvoda. Uz vašu izričitu saglasnost, možemo vam takođe slati marketinška saopštenja (ako ne želite da primate takvu komunikaciju, možete da se odjavite u bilo kom trenutku). Slaćemo vam samo marketinške materijale za koje ste prethodno dali izričitu saglasnost da ih primate. Osiguraćemo da sva elektronska marketinška komunikacija uključuje metod koji vam omogućava da odjavite takvu komunikaciju.

(f) Poštovanje zakonskih obaveza

Radi pridržavanja važećeg zakona ili zakonskog zahteva vlade, kao što je zadržavanje informacija o transakcijama i ispunjavanje poreskih obaveza ili obaveza izveštavanja.

5. Koliko dugo zadržavamo vaše lične podatke

Vaše lične podatke obrađujemo onoliko dugo koliko je potrebno da ispunimo svrhu za koju su prikupljeni, uključujući kako je opisano u ovoj Politici privatnosti ili našim uslovima privatnosti za određene usluge, odnosno u skladu sa važećim zakonima. Oslanjamo se na sledeće kriterijume da bismo utvrdili period zadržavanja ličnih podataka o vama:

  - (a) Trajanje tokom kojeg se lični podaci koriste za pružanje usluge;

  - (b) Vaš zahtev ili obaveze prema ugovoru sa vama;

  - (c) Zakonske ili pravne obaveze.

Kad više ne bude potrebno da zadržavamo vaše lične podatke ili ako zatražite brisanje, izbrisaćemo relevantne lične podatke koje imamo o vama iz sistema u najkraćem mogućem periodu dozvoljenom zakonom. Međutim, možemo da nastavimo sa obradom vaših ličnih podataka ako imamo druge pravne osnove ili ako smo u obavezi da vodimo neophodnu evidenciju za pravne, finansijske, obaveze usaglašenosti ili druge obaveze izveštavanja.

6. Kako delimo vaše lične podatke

Lični podaci se mogu deliti pod sledećim okolnostima:

(a) Poverena obrada

Kompanija vivo će obrađivati vaše lične podatke sama ili tako što će poveriti svojim filijalama i pružaocima usluga obrađivanje vaših ličnih podataka u skladu sa našim uputstvima. Potpisaćemo ugovore o zaštiti podataka sa relevantnim kompanijama kako bismo osigurali da su njihove prakse obrade u skladu sa ovom Politikom privatnosti i kako bismo obezbedili zaštitu vaših podataka po standardu koji nije niži od našeg.

(b) Pružanje usluga i statistika

Da bismo vam obezbedili pružanje specifičnih funkcija ili da bismo završili statistiku i obračun usluga oglašavanja, možemo da pružamo vaše lične podatke odgovarajućim dobavljačima usluga ili drugima koje vi odredite, uključujući reklamne kompanije, logističke kompanije, pružaoce onlajn usluga, platforme za e-trgovinu, nezavisni dobavljači tehničkih usluga, mobilni operateri, itd. Navešćemo relevantne informacije treće strane i podatke koje smo dali u našim uslovima privatnosti za specifične usluge. Od primalaca podataka zahtevamo da poštuju važeće zakone o zaštiti podataka i da preduzmu neophodne i razumne mere za zaštitu vaših ličnih podataka.

(c) Usklađenost sa zakonima

Možda ćemo biti u obavezi da otkrijemo vaše lične podatke ako to traže lokalni sudski ili vladini organi, agencije ili ukoliko to nalažu primenljivi zakoni.

(d) Promena kontrole

U slučaju bilo kakvog stvarnog ili budućeg spajanja, restrukturiranja ili prodaje, kompanija vivo će možda morati da dostavi vaše lične podatke povezanim trećim licima.

7. Vaša prava

Poštujemo vašu privatnost i prava. Imate prava u vezi sa ličnim podacima u skladu sa primenljivim zakonima za zaštitu podataka. Kako biste ostvarili svoja prava navedena u sledećem odeljku, možete poslati zahtev tako što ćete posetiti Podršku za privatnost. Odgovorićemo na vaš zahtev bez nepotrebnog odlaganja. Nakon slanja zahteva, povrdićemo da li zadržavamo ili obrađujemo informacije koje smo prikupili od vas. Pod sledećim okolnostima nećemo biti u mogućnosti da ispunimo vaš zahtev, na primer ako ometa naše zakonske obaveze, utiče na naš program za borbu protiv prevara, ne možemo da potvrdimo vaš identitet, može da naškodi interesima ili pravima drugih, ili uključuje nesrazmerne troškove ili trud. Međutim, u svakom slučaju ćemo odgovoriti na vaš zahtev u razumnom vremenskom okviru i pružiti vam objašnjenje. Imajte na umu da možemo voditi evidenciju o vašoj komunikaciji.

Možete ostvariti sledeća prava ako nas kontaktirate:

(a) Pravo na prigovor

    Ovo pravo vam omogućava da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka kada to činimo iz jednog od sledećih razloga, prestaćemo da obrađujemo vaše podatke u takve svrhe:

  - za naše legitimne interese da to radimo;

  - da bismo mogli da obavimo neki zadatak u javnom interesu ili vršimo službena ovlašćenja;

  - da bismo vam slali direktni marketinški materijal; ili

  - u naučne, istorijske, istraživačke ili statističke svrhe.

(b) Pravo na povlačenje saglasnosti

Kada date saglasnost za obradu ličnih podataka za određene aktivnosti (na primer, za marketing), možete povući ovu saglasnost u bilo kom trenutku. Prestaćemo da koristimo vaše lične podatke i izbrisaćemo vaše lične podatke u razumnom vremenskom periodu. Osim ako po zakonu nismo u obavezi da nastavimo sa obradom vaših ličnih podataka, i u tom slučaju ćemo vas obavestiti o ovoj osnovi.

(c) Pravo na pristup

U bilo kom trenutku možete da tražite od nas detalje informacija koje imamo o vama, kao i da zatražite da izmenimo, ažuriramo ili izbrišemo te informacije.

Ako vam pružimo pristup informacijama koje imamo o vama, to vam nećemo naplatiti osim ako zakon to ne dozvoljava. Ako od nas zatražite dodatne kopije tih informacija, možemo vam naplatiti razumne administrativne takse.

(d) Pravo na brisanje

Imate pravo da zatražite da „izbrišemo“ vaše lične podatke u određenim okolnostima. Ta prava normalno postoje u sledećim slučajevima:

  - Ako više nije neophodno da obrađujemo vaše lične podatke;

  - Ako ste povukli pristanak da koristimo vaše lične podatke i ne postoji drugi validan razlog da sa time nastavimo;

  - Lični podaci su nezakonito obrađivani;

  - Neophodno je da se lični podaci obrišu da bismo ispoštovali svoje zakonske obaveze; ili

  - Ulažete prigovor na obradu, a mi ne možemo da ukažemo na jači pravni osnov za nastavak obrade.

Imali bismo prava da odbijemo da ispoštujemo vaš zahtev za brisanjem samo u ograničenim okolnostima i uvek ćemo vam reći razlog za to. Prilikom poštovanja validnog zahteva za brisanje ličnih podataka, preduzećemo sve razumne izvodljive korake da izbrišemo relevantne lične podatke.

(e) Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da zahtevate da ograničimo obradu vaših ličnih podataka u određenim okolnostima, na primer, ako osporavate tačnost ličnih podataka koje imamo o vama ili se protivite našoj obradi vaših ličnih podataka iz naših legitimnih interesa. Ako smo podelili vaše lične podatke sa trećim stranama, obavestićemo ih o ograničenoj obradi osim ukoliko to nije nemoguće ili podrazumeva neproporcionalan napor. Naravno, obavestićemo vas pre uklanjanja ograničenja za obradu vaših ličnih podataka.

(f) Pravo na ispravku

Imate pravo da zatražite da ispravimo netačne ili nepotpune lične podatke koje imamo o vama. Ako smo podelili te lične podatke sa trećim stranama, obavestićemo ih o ispravci osim ukoliko to nije nemoguće ili podrazumeva neproporcionalan napor. Možete i da zatražite detalje trećih strana kojima smo otkrili netačne ili nepotpune lične podatke. Ukoliko smatramo da nije razumno da ispoštujemo vaš zahtev, objasnićemo vam svoje razloge za tu odluku.

(g) Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da zahtevate da dobijete svoje lične podatke u prikladnom obliku ili da zahtevate prenos tih podataka između pružalaca usluga, pod uslovom da 1) lični podaci budu obrađeni automatizovanim sredstvima; 2) lične podatke su nam dostavila lica na koja se odnose podaci; i 3) osnov za obradu je vaš pristanak, ili to da se podaci obrađuju radi ispunjenja ugovora ili koraka u pripremi ugovora. U praksi, to znači da možete da prenesete detalje koje imamo o vama nekom trećem licu. Da bismo vam omogućili da to uradite, obezbedićemo vam lične podatke u formatu koji se uobičajeno koristi i koji mašine mogu da pročitaju kako biste mogli da prenesete lične podatke.

(h) Pravo na žalbu

Imate pravo da uložite žalbu odgovarajućem nadzornom organu.

Imajte na umu da ćemo pribaviti i zadržati informacije o ostvarivanju vaših prava, na primer, vašem davanju i povlačenju saglasnosti za određene uslove privatnosti koji su predmet ove Politike privatnosti, kao i vašem zahtevu za brisanje podataka koje prikupljamo od vas.

8. Kolačići

Pogledajte našu zasebnu Politiku o kolačićima da biste pronašli informacije o tome kako koristimo kolačiće i slične tehnologije za unapređenje vašeg doživljaja na internetu i prilagođavanje naše usluge za vas.

9. Usluge treće strane

Naše usluge mogu da sadrže linkove ka drugim veb-sajtovima, proizvodima i uslugama trećih strana ili da koriste ili nude proizvode ili funkcije trećih strana. Informacije koje prikupljaju treće strane su regulisane njihovim politikama privatnosti, preporučujemo vam da saznate više o njihovoj politici privatnosti pre korišćenja takvih funkcija. Takve usluge treće strane koristite na sopstveni rizik.

Kad koristite neke proizvode, usluge ili aplikacije kompanije vivo, lični podaci koje delite mogu biti vidljivi drugim korisnicima, a u nekim slučajevima i pretraživačima i javnosti, i te druge strane mogu da ih čitaju, prikupljaju, koriste i zadrže. Vi ste odgovorni za lične podatke koje odlučite da delite ili pošaljete.

10. Bezbednost

Kompanija vivo je primenila razumne bezbednosne mere da zaštiti vaše lične podatke od gubitka, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, izmene, otkrivanja ili uništenja, uključujući, između ostalog, administrativne, tehničke i fizičke mere. Međutim, imajte na umu da, iako smo primenili te mere, ne postoji bezbednosna mera koja može da garantuje apsolutnu bezbednost i sigurnost vaših informacija.

U nastavku su neki primeri bezbednosnih mera za podatke koje preduzimamo:

  - (a) Kontrola pristupa: uspostavljanje pravila za pristup ličnim podacima koji se obrađuju u našim informacionim sistemima, sprečavanje bilo kakvog neovlašćenog pristupa prostorijama u kojima se nalaze informacioni sistemi.

  - (b) Procena rizika: identifikovanje pretnji po bezbednost ličnih podataka pre obrade i procena efikasnosti mera preduzetih da bi se obezbedila bezbednost ličnih podataka.

  - (c) Otklanjanje osetljivosti: korišćenje tehničkih sredstava za zaštitu informacija, uključujući, između ostalog, tehnike šifrovanja i deidentifikacije.

  - (d) Evidencija obrade: evidentiranje svih radnji obrade izvršenih na ličnim podacima sadržanim u našim informacionim sistemima.

  - (e) Redovno otkrivanje: otkrivanje slučajeva neovlašćenog pristupa ličnim podacima i preduzimanje odgovarajućih mera za ublaživanje posledica takvih neovlašćenih pristupa. Preduzimaju se mere praćenja kako bi se osigurala bezbednosti ličnih podataka i nivo zaštite informacionih sistema za lične podatke.

  - (f) Vraćanje: preduzimanje svih izvodljivih mera za vraćanje ličnih podataka koji su izmenjeni ili uništeni kao rezultat neovlašćenog pristupa.

11. Privatnost maloletnih lica

Nijedna od usluga kompanije vivo nije namenjena maloletnicima, kako je definisano važećim zakonima. Ne prikupljamo svesno lične podatke o maloletnicima putem naših usluga. Koristićemo ili otkriti informacije o maloletnicima samo ako

  - (a) je roditelj ili drugi pravni zastupnik maloletnika dao saglasnost; ili

  - (b) postoje drugi pravni osnovi prema važećim zakonima o zaštiti podataka.

Ako slučajno prikupimo lične podatke maloletnika bez potvrđene prethodne saglasnosti detetovih roditelja, pokušaćemo da izbrišemo te podatke čim to bude moguće. Ako smatrate da nam je maloletno lice dostavilo lične podatke bez saglasnosti roditelja ili staratelja, Obratite nam se.

12. Čuvanje i međunarodni prenos

Kako bi se omogućio isti nivo zaštite podataka kao što je u zemlji/regionu korisnika i efikasnije odgovorilo na korisničke zahteve, lokacija skladištenja podataka se razlikuje za korisnike iz različitih zemalja/regiona. Ako koristite našu uslugu u Evropskom ekonomskom prostoru, Andori, Švajcarskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Monaku, Crnoj Gori, Srbiji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Kolumbiji, Turskoj, Australiji, Peruu i Izraelu, vaši lični podaci će biti pohranjeni na našem serveru koji se nalazi u Nemačkoj; Ako koristite našu uslugu u Rusiji ili Indiji, vaši lični podaci će biti pohranjeni na našem serveru koji se nalazi u vašoj zemlji; Ako koristite našu uslugu u drugim zemljama/regionima, vaši lični podaci će biti pohranjeni na našem serveru koji se nalazi u Singapuru.

će biti pohranjeni na našem serveru koji se nalazi u Singapuru. Želimo da budemo sigurni da se vaši lični podaci čuvaju i prenose na način koji je bezbedan. Kada prenosimo vaše lične podatke van vaše zemlje/regiona, preduzećemo sve razumne korake da osiguramo da se vaši podaci tretiraju na bezbedan način i u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Na primer, to mogu da budu sledeći slučajevi:

  - Na osnovu ugovora o prenosu podataka sa trećom stranom, uključujući standardne ugovorne odredbe propisane važećim zakonom, kako bi se osiguralo da treća strana štiti vaše lične podatke: ili

  - Ako je to neophodno radi zaključenja ili ispunjenja ugovora između nas i vas, odnosno između nas i neke treće strane, a prenos je u vašem interesu u svrhe tog ugovora (na primer, ako je potrebno da prenesemo vaše podatke dobavljaču olakšica koji se nalazi izvan vaše zemlje): ili

  - Ako ste dali saglasnost za prenos podataka.

Možete da nam se obratite u bilo kom trenutku i zatražiti kopiju tih sporazuma ili standardnih ugovornih klauzula.

13. Obaveštenja u vezi sa ažuriranjima

S vremena na vreme, možemo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti. U slučaju bilo kojih materijalnih izmena naše Politike privatnosti, bićete obavešteni putem imejla ili na neki drugi dostupan način. Možete pristupiti našoj najnovijoj politici privatnosti na https://www.vivo.com/global/about-vivo/privacy-policy

14. Obratite nam se

Ako imate bilo kakvih pitanja o načinu na koji postupamo sa vašim ličnim podacima na koja nije odgovoreno u ovoj Politici privatnosti, možete da se obratite nama ili našem službenom licu za zaštitu podataka na najlakši način: https://www.vivo.com/global/about-vivo/privacy-support. Možete da kontaktirate i

(a) Kontroloru podataka: vivo Mobile Communication Co., Ltd., registrovan na adresi vivo Road br. 1, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Kina, sa imejl adresom privacy@vivo.com.

(b) Službenom licu za zaštitu podataka: dpo@vivo.com

(c) Predstavniku za zaštitu podataka u Evropskom ekonomskom prostoru: vivo Tech GmbH, registrovan na adresi Speditionstraße 21, 40221 Dizeldorf, Nemačka

 

 Za korisnike koji koriste naše usluge u Evropi, ako imate neku nerešenu nedoumicu u vezi sa privatnošću ili upotrebom podataka koju nismo zadovoljavajuće rešili, obratite se našem nezavisnom telu za rešavanje sporova u SAD (besplatno) putem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe