vivo

หน้าหลัก

>

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ vivo

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Vivo Mobile Communications Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “Vivo หรือ เรา) และบริษัทในเครือของเราเข้าใจดีถึงความสำคัญของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของท่าน หากท่านต้องการแบ่งปันข้อมูลของท่านกับเรา เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ท่านได้ และสามารถช่วยเหลือท่านในการแก้ไขปัญหาที่ท่านกำลังประสบขณะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

เราได้มีการพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวของ Vivo (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า นโยบายความเป็นส่วนตัว) เพื่อเป็นการอ้างอิงข้อมูลของท่านเพื่อที่ท่านจะสามารถเข้าใจได้ว่าเราได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ ถ่ายโอนและเปิดเผยข้อมูลของท่านอย่างไร นโยบายความเป็นส่วนตัวรวมไปถึงวิธีที่เราจัดการข้อมูลของท่านด้วย

ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งปันข้อมูลของท่านหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากท่านตัดสินใจที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลของท่าน เราอาจไม่สามารถที่จะจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่าน และไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ท่านกำลังประสบขณะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้

ประเด็นสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ประเภท จุดประสงค์ และการใช้ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่รวบรวมโดย Vivo

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่สามารถใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อใช้สำหรับการระบุตัวบุคคล

 • การสร้างบัญชี การลงทะเบียนและข้อมูลการซื้อ - เมื่อท่านสร้างบัญชีเพื่อที่จะทำการลงทะเบียนหรือสร้างบัญชี      เพื่อที่จะดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจนเสร็จสิ้น และเพื่อที่จะลงทะเบียนหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา      เป็นต้น ท่านอาจต้องระบุชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์      และวิธีการชำระเงินของท่าน ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะนำไปใช้สำหรับการจัดหาบริการให้แก่ท่าน หรือในบางกรณีมีการจัดหาบริการเพิ่มเติมที่นำเสนอจากเรา

 • ข้อมูลที่ติดต่อ - เมื่อได้รับการติดต่อจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ      Vivo เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน      ข้อมูลนี้จะทำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ Vivo ทำการตอบคำถามและคำขอของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ      ข้อมูลนี้จะนำมาใช้สำหรับการตอบคำถามของท่านเท่านั้น

 • ข้อมูลการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ - เมื่อท่านใช้และเปิดใช้งานอุปกรณ์เป็นครั้งแรก      เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเช่น หมายเลข IMEI ตำแหน่งที่ตั้งและเวลาที่เปิดใช้งาน เพื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง      (เช่น บริการการรับประกัน) ข้อมูลประเภทนี้จะได้รับการเก็บรวบรวมแบบไม่ระบุตัวตน และข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมจะไม่นำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของท่าน

 • ข้อมูลที่ผิดปกติหรือข้อมูลที่ขัดข้อง - หากท่านประสบกับการทำงานที่ผิดปกติหรือการขัดข้องของระบบหลังจากที่ท่านตกลงที่เข้าร่วมแผนการปรับปรุงประสบการณ์ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน      Vivo เราอาจเก็บรวบรวมรุ่นอุปกรณ์      ชื่อและเวอร์ชันของโปรแกรมการใช้งาน หมายเลข IMEI การบันทึกข้อผิดพลาด และข้อมูลอื่น      ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาที่ท่านกำลังประสบขณะใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลประเภทนี้จะได้รับการเก็บรวบรวมแบบไม่ระบุตัวตนและข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมจะไม่นำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของท่าน ข้อมูลการใช้งานฟังก์ชัน - หากท่านตกลงเข้าร่วมแผนการปรับปรุงประสบการณ์ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน Vivo เราจะต้องเข้าใจว่าท่านใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ของอุปกรณ์ของท่านอย่างไรเพื่อให้เราสามารถให้บริการและจัดหาประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ท่าน ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึงข้อมูลการใช้งานของฟังก์ชันต่าง ๆ ของอุปกรณ์และโปรแกรมการใช้งาน

 • ตลอดจนพฤติกรรมการใช้งานของท่าน ข้อมูลประเภทนี้จะได้รับการเก็บรวบรวมแบบไม่ระบุตัวตน และข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมจะไม่นำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของท่าน

 • การปรับปรุงและการพัฒนา เพื่อแจ้งให้ท่านทราบทันทีเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือการพัฒนาระบบและโปรแกรมการใช้งานใด      ๆ ของท่าน เราอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ชื่ออุปกรณ์ ระบบและเวอร์ชั่นของโปรแกรมการใช้งาน      ระบบปฏิบัติการ และเวอร์ชั่นของโปรแกรมช่วยค้นหา การตั้งค่าภูมิภาคและภาษา ข้อมูลประจำตัวอุปกรณ์และรหัสเครือข่ายของผู้ให้บริการ      ข้อมูลข้างต้นจะได้รับการเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งเตือนการปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานเท่านั้น      ข้อมูลประเภทนี้จะได้รับการเก็บรวบรวมแบบไม่ระบุตัวตนและข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมจะไม่นำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของท่าน

 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง - เมื่อท่านใช้ฟีเจอร์หรือโปรแกรมการใช้งานบางอย่างจาก      Vivo เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของท่าน      ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านใช้โปรแกรมการใช้งานและฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การค้นหา การนำทาง      และการสอบถามสภาพอากาศ เราอาจรับตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของท่านเพื่อจัดหาข้อมูลและบริการที่แม่นยำแก่ท่าน      ข้อมูลประเภทนี้จะได้รับการเก็บรวบรวมแบบไม่ระบุตัวตนและข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมจะไม่นำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของท่าน

คุกกี้ - เว็บไซต์ บริการออนไลน์ โปรแกรมการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต อีเมล และการโฆษณาของเราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน (เช่น แท็กพิกเซล และเว็บบีคอน) คุกกี้ของเราจะไม่นำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของท่าน บันทึกตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งตามเอกสารนี้ ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ผู้ใช้งานที่ดียิ่งขึ้นและเพื่อปรับปรุงบริการของเรา

การเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ ตามความยินยอมที่ได้รับจากท่าน

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเปิดเผยต่อบริษัทในเครือของ      Vivo

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเปิดเผยต่อหุ้นส่วนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งของ Vivo เราต้องการให้หุ้นส่วนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งของ      Vivo ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และให้มีมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของท่าน      Vivo จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตใด ๆ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • เราจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ศาลท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ      ตัวแทน หรือตามที่ได้รับคำสั่งภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ Vivo อาจแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน      หรือข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการยืนยันตัวตน หรือเพื่อป้องกัน การสืบสวน      การสอบสวนรวมถึงเหตุการณ์ทางโลกไซเบอร์ การฟ้องร้องและลงโทษการกระทำผิดโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อน

 • ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การปรับปรุงโครงสร้างหรือการล้มละลายใด      ๆ Vivo อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

การคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้

Vivo จะดำเนินการให้มีมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะมาตรการทางเทคนิคและทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแม้ว่าเราจะใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราไม่มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เยาว์ของ Vivo

เราจะใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลของผู้เยาว์ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

 • การเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

 • ได้รับความยินยอมผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์โดยหรือในนามของผู้เยาว์

 • ใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลของผู้เยาว์เพื่อคุ้มครองผู้เยาว์

Vivo จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์เว้นแต่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวทันทีหากเราพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มาจากผู้เยาว์และผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยหรือในนามของผู้เยาว์

คำนิยามของ ผู้เยาว์ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตของนโนบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์และบริการจาก Vivo เท่านั้น และไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการจากบุคคลที่สามใด ๆ เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ โปรแกรมการใช้งาน และบริการของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจใช้งานหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบุคคลที่สาม การใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านจากบุคคลที่สามจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดในการใช้งานของบุคคลที่สาม โปรดคำนึงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดในการใช้งานของบุคคลที่สามด้วย

การจัดเก็บและการถ่ายโอนข้อมูล

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Vivo สามารถให้บริการได้จากแหล่งหรือเซิร์ฟเวอร์ของประเทศหรือภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนั้น ข้อมูลของท่านอาจถูกจัดเก็บหรือถ่ายโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ตามกฎหมายที่บังคับใช้ หากท่านยินยอมที่จะยอมรับบริการของเราและอนุญาตให้เราเก็บรวบรวม จัดการ เปิดเผย ถ่ายโอนและใช้งานข้อมูลของท่าน ท่านจะต้องอนุญาตให้เราเก็บรวบรวม ถ่ายโอน จัดเก็บ ใช้งาน และดำเนินการในข้อมูลของท่านที่อยู่นอกประเทศหรือนอกภูมิภาคของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การจัดเก็บและการถ่ายโอนข้อมูล

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Vivo สามารถให้บริการได้จากแหล่งหรือเซิร์ฟเวอร์ของประเทศหรือภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนั้น ข้อมูลของท่านอาจถูกจัดเก็บหรือถ่ายโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ตามกฎหมายที่บังคับใช้ หากท่านยินยอมที่จะยอมรับบริการของเราและอนุญาตให้เราเก็บรวบรวม จัดการ เปิดเผย ถ่ายโอนและใช้งานข้อมูลของท่าน ท่านจะต้องอนุญาตให้เราเก็บรวบรวม ถ่ายโอน จัดเก็บ ใช้งาน และดำเนินการในข้อมูลของท่านที่อยู่นอกประเทศหรือนอกภูมิภาคของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน เปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลแก่เราได้ทุกเมื่อ เมื่อท่านเพิกถอนความยินยอม ท่านสามารถไปที่การตั้งค่าและปิดใช้งานฟังก์ชันได้โดยการปิดปุ่มที่สัมพันธ์กันหรือท่านสามารถแจ้งความประสงค์ของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่ติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในหัวข้อที่ 10 การเพิกถอนของท่านจะถือว่าเป็นการแจ้งให้เราทราบว่าท่านกำลังเพิกถอนความยินยอมของท่านในการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน เปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านตามที่กล่าวมาข้างต้น เรามีสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ หรือทั้งหมดแก่ท่านได้

ท่านอาจตรวจสอบหรือแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมหรือเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ โดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่ติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในหัวข้อที่ 10 ได้ทุกเมื่อ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ไม่ว่าจะเมื่อใดก็ตาม

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราผ่านทางโปรแกรมใช้งาน ข้อคิดเห็น บนโทรศัพท์มือถือของท่าน ผ่านพื้นที่แสดงความคิดเห็นทางการของ Vivo หรือผ่านบริการหลังการขายของเรา ท่านยังสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมลได้ที่ privacy@vivoglobal.com