vivo

Trang chủ

>

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư của vivo

Ngày 15 tháng 12 năm 2020

Xin chào mừng! vivo Mobile Communication Co., Ltd. ("vivo" hoặc "chúng tôi") tôn trọng dữ liệu cá nhân của bạn và thực hiện tất cả các yêu cầu bắt buộc. Chính sách quyền riêng tư của vivo này (sau đây gọi là "Chính sách quyền riêng tư") mô tả cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn tương tác với vivo.com, vivoglobal.com hoặc các trang web khác của vivo, hoặc khi bạn sử dụng hoặc truy cập các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng, chức năng hoặc các tài sản kỹ thuật số khác của vivo (như vivo Cloud, Chương trình nâng cao trải nghiệm người dùng của vivo) và bất kỳ vị trí nào khác mà ở đó có thể đăng Chính sách quyền riêng tư này (gọi chung là "Dịch vụ"), cho mục đích của pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu. Vui lòng đọc kỹ thực hành quyền riêng tư của chúng tôi và Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.


1.Thuật ngữ và định nghĩa

Người kiểm soát dữ liệu nghĩa là thực thể pháp lý (một mình hoặc cùng với những bên khác) xác định các mục đích và phương thức của việc xử lý dữ liệu cá nhân. vivo là người kiểm soát dữ liệu, nếu không được luật quy định khác.

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được định danh hoặc có thể định danh ("chủ thể dữ liệu"). Một thể nhân có thể định danh là một người có thể được định danh, trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt là bằng cách tham chiếu đến một mã định danh như tên, số định danh, dữ liệu vị trí, mã định danh trực tuyến, hoặc tham chiếu đến một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về đặc tính vật lý, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của thể nhân đó; Bạn (người dùng hoặc khách truy cập Dịch vụ) là chủ thể dữ liệu.

Truyền dữ liệu quốc tế có nghĩa là truyền dữ liệu cá nhân đến lãnh thổ của một quốc gia nước ngoài, cơ quan công quyền của một quốc gia nước ngoài, cá nhân nước ngoài hoặc pháp nhân nước ngoài.

2.Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân

vivo sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn chỉ khi có cơ sở pháp lý để làm như vậy. Những căn cứ này bao gồm:

(a)Sự đồng ý: Bạn đã đưa ra sự đồng ý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

(b)Nghĩa vụ pháp lý: Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là do các luật hiện hành yêu cầu hoặc cho phép, hoặc liên quan đến các nghi ngờ về hoạt động bất hợp pháp, hành vi sai trái nghiêm trọng, thủ tục pháp lý hoặc thực thi pháp luật.

(c)Lợi ích hợp pháp: Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết cho mục đích lợi ích chính đáng của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nằm trong lợi ích chính đáng của chúng tôi và nằm trong kỳ vọng hợp lý của bạn trong một số tình huống, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong:

· Để giúp chúng tôi hiểu khách hàng hơn và cung cấp các dịch vụ được cải thiện, phù hợp hơn cho họ;

· Để bảo đảm các Dịch vụ của chúng tôi hoạt động trơn tru;

· Để giúp chúng tôi giữ cho hệ thống bảo mật và ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tấn công mạng;

· Để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, hoặc bất kỳ công ty liên kết, đối tác kinh doanh hoặc khách hàng nào của chúng tôi

· Để ẩn danh dữ liệu cá nhân (ví dụ: cho mục đích nghiên cứu và thống kê) và

· Để thúc đẩy giá trị thương mại vì lợi ích của các cổ đông của chúng tôi, ở những nơi không có quá nhiều khả năng gây thiệt hại cho bạn.


3.Thông tin mà chúng tôi thu thập

(a)Thông tin đăng ký và tài khoản: Bạn có thể sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi mà không cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bản thân bạn. Nếu bạn chọn đăng ký tài khoản (Tài khoản vivo hoặc tài khoản khác có tại vivo) với chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn tạo tên người dùng và mật khẩu. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình đăng ký và dữ liệu cá nhân đó là không ẩn danh với chúng tôi. Khi bạn đăng ký một tài khoản hoặc tham gia với Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể cung cấp dữ liệu cá nhân như tên, tuổi, giới tính, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin liên quan khác. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cho mục đích xác thực nếu được các luật liên quan yêu cầu hoặc cho phép. Nếu bạn cần mua sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua tài khoản của mình, thông tin liên quan đến thanh toán sẽ được yêu cầu. Khi bạn cần kích hoạt hoặc gia hạn thời hạn bảo hành hoặc sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác, bạn có thể sử dụng chức năng Thẻ bảo hành điện tử và có thể được yêu cầu cung cấp tên, thông tin liên hệ của bạn.

(b)Thông tin để phản hồi các yêu cầu của bạn: Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn để chúng tôi có thể phản hồi các câu hỏi và yêu cầu của bạn (liên quan đến việc thực thi các quyền của bạn, sử dụng dịch vụ khách hàng hoặc tương tự), bao gồm thông tin danh tính, thông tin liên hệ của bạn và các Dịch vụ mà bạn đang có câu hỏi. Khi bạn liên lạc với nhân viên của chúng tôi, thông tin liên lạc sẽ được truyền qua hệ thống của chúng tôi.

(c)Thông tin về việc mua sản phẩm và dịch vụ: Nếu bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ trên mạng, chúng tôi có thể cần tên, địa chỉ, thông tin liên hệ, thông tin đổi/trả hàng và thông tin vận chuyển/thanh toán của bạn.

(d)Thông tin di động và thông tin dữ liệu thiết bị: Chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin từ bạn nếu bạn truy cập các Dịch vụ của chúng tôi thông qua một thiết bị di động, ví dụ: mã quốc gia hoặc khu vực của thiết bị, IMEI (Số định danh thiết bị di động quốc tế), eMMC ID (thẻ đa phương tiện nhúng), GAID (Google Advertising ID), GUID, UUID, UFS ID (lưu trữ flash phổ quát), SIM và IMSI (Định danh thuê bao di động quốc tế), hoặc mã định danh duy nhất khác của thiết bị, mô-đun thiết bị, phiên bản hoặc thông tin khác về hệ điều hành của thiết bị, thông tin CPU, tình trạng lưu trữ, cấu hình và tham số của màn hình, địa chỉ IP, địa chỉ MAC, nhà mạng di động, mã bưu chính, ngôn ngữ và các cài đặt khác, vị trí hoặc GPS/vị trí địa lý, thông tin ứng dụng, và thông tin khác có thể liên quan đến thiết bị di động mà bạn sử dụng.

(e)Thông tin nhật ký: Khi bạn truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin sử dụng được gửi cho chúng tôi bằng máy tính, điện thoại di động hoặc thiết bị truy cập khác cho chúng tôi biết số lượng khách truy cập các Dịch vụ và thời điểm và cách bạn sử dụng các Dịch vụ ("thông tin sử dụng"), chẳng hạn như thời gian và thời lượng bạn sử dụng các Dịch vụ và các cụm từ truy vấn tìm kiếm được nhập vào qua các Dịch vụ, nhật ký có thể tham chiếu đến việc bạn sử dụng hoặc lỗi khi bạn sử dụng các Dịch vụ, và nhật ký sử dụng khác liên quan đến các Dịch vụ. Chúng tôi sẽ lưu trữ hồ sơ về việc bạn đồng ý với các điều khoản quyền riêng tư của chúng tôi trong 5 năm để xác nhận việc bạn cho phép thu thập dữ liệu và do đó để ngăn chúng tôi thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của bạn; chúng tôi sẽ lưu trữ hồ sơ khiếu nại về các quyền của bạn trong 5 năm để có thể theo dõi trạng thái xử lý và thúc đẩy việc giải quyết phù hợp các vấn đề liên quan.

(f)Thông tin từ các nguồn khác: Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được kết hợp với thông tin từ các bản ghi bên ngoài (ví dụ thông tin nhân khẩu học, thông tin điều hướng, thông tin liên hệ bổ sung) mà chúng tôi đã có được theo luật, từ các nguồn như thông tin sẵn có công khai, mạng xã hội. vivo sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách này chỉ khi có cơ sở pháp lý để làm như vậy.

(g)Thông tin khác: Khi bạn sử dụng một số Dịch vụ và các Dịch vụ đó có thể yêu cầu sử dụng thông tin cụ thể của bạn, chúng tôi sẽ chỉ rõ thông tin đó theo các điều khoản, thỏa thuận hoặc chính sách quyền riêng tư riêng biệt và sẽ thu thập, xử lý, sử dụng hoặc chuyển thông tin đó và nhận sự đồng ý của bạn khi thích hợp.

Nói chung chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân nhạy cảm, tức là dữ liệu cá nhân tiết lộ nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, ý kiến chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học, hồ sơ tội phạm, hoặc thông tin thành viên công đoàn hoặc hiệp hội chuyên nghiệp, dữ liệu di truyền và dữ liệu sinh trắc học nhằm mục đích định danh duy nhất một thể nhân, và dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục của một thể nhân. Tuy nhiên, nếu chúng tôi cần thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm (như đặc điểm khuôn mặt, đặc điểm dấu vân tay, bản ghi âm giọng nói, nhịp tim, số bước chân, v.v.) trong các trường hợp khác, chúng tôi sẽ làm như vậy với sự đồng ý của bạn hoặc khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.


4.Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân

vivo sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện những mục đích sau đây:

(a)Vận hành các Dịch vụ của chúng tôi: Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập để (i) cung cấp, duy trì, cải thiện, bảo vệ và phát triển tất cả các dịch vụ, sản phẩm, nội dung và quảng cáo của chúng tôi; (ii) gửi thông báo cho bạn về các bản cập nhật phần mềm, các chính sách cập nhật hoặc các thông tin khác mà chúng tôi tin rằng có thể quan trọng đối với bạn; (iii) phân tích và phát triển dữ liệu và thông tin về việc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tốt hơn; (iv) tương tác với bạn về thiết bị của bạn, các dịch vụ hoặc bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào của bạn; (v) quản lý các hoạt động khuyến mãi, như rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc các sự kiện tương tự; (vi) tiến hành các hoạt động hậu mãi và hỗ trợ khách hàng; (vii) đánh giá khả năng tương thích của phần mềm, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tùy chỉnh.

(b)Phân tích và tổng hợp thông tin sử dụng phi cá nhân: Chúng tôi sử dụng thông tin sử dụng tổng hợp và ẩn danh về người dùng, dữ liệu sử dụng kỹ thuật và dữ liệu phi cá nhân để phân tích các Dịch vụ và chuẩn bị các báo cáo tổng hợp để, ví dụ như, cung cấp dịch vụ và sản phẩm tốt hơn cho khách hàng.

(c)Hiểu rõ cách bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi: Chúng tôi có thể hỏi ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và để hiểu cách bạn sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, với sự đồng ý riêng của bạn nếu được yêu cầu.

(d)Tiếp thị: Chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn các tài liệu tiếp thị, quảng cáo hoặc khuyến mãi khi trước đó bạn đã đưa ra sự đồng ý tham gia nhận những thông báo đó một cách rõ ràng. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng mỗi thông báo tiếp thị điện tử có chứa một liên kết cho phép bạn hủy đăng ký nhận những thông báo đó.

(e)Bán hàng và dịch vụ khách hàng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin (bao gồm thông tin cá nhân của bạn) cho mục đích đặt hàng, vận chuyển, trả lại/thay đổi, hoàn tiền, xem xét và lập hóa đơn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ.

(f)Quản lý tài khoản: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin (bao gồm thông tin cá nhân của bạn) để đăng ký và đóng tài khoản của bạn, duy trì và cập nhật hồ sơ của chúng tôi và các hoạt động tương tự liên quan đến các Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi không thể thực hiện những việc này nếu không có dữ liệu cá nhân của bạn. Ví dụ: chúng tôi không thể liên lạc với bạn và giải quyết các thắc mắc của bạn.


5.Các cách xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động sau với dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các phương thức xử lý phi tự động: thu thập, ghi chép, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, thay đổi (cập nhật, sửa đổi), truy xuất, sử dụng, truyền (cung cấp, truy cập), phi cá nhân hóa, chặn, và xóa (hủy) dữ liệu cá nhân. Thông thường, chúng tôi sẽ không sử dụng phương thức tự động như "lập hồ sơ" trong quá trình xử lý dữ liệu. Nếu chúng tôi cần thực hiện việc xử lý dữ liệu tự động như vậy trong các tình huống khác, chúng tôi sẽ làm như vậy sau khi có được sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Chúng tôi được yêu cầu đảm bảo việc xử lý như vậy phải tuân theo các biện pháp bảo vệ phù hợp, bao gồm các bước hợp lý để đảm bảo dữ liệu cá nhân là chính xác, đầy đủ, cập nhật và có liên quan, và quyền của bạn đối với việc truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân về bạn.

6.Thời hạn lưu giữ

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để thực hiện mục đích mà dữ liệu được thu thập. Chúng tôi xây dựng dựa trên các tiêu chí sau để xác định thời hạn lưu giữ dữ liệu cá nhân về bạn:

(a)Thời hạn mà dữ liệu cá nhân được sử dụng để cung cấp cho bạn một dịch vụ:

(b)Yêu cầu của bạn, hoặc nghĩa vụ theo hợp đồng với bạn;

(c)Nghĩa vụ quản lý hoặc pháp lý.

Khi không còn cần thiết phải giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc nếu bạn hủy tài khoản hoặc rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân liên quan mà chúng tôi nắm giữ về bạn khỏi hệ thống của chúng tôi, trừ khi chúng tôi được quyền (hoặc có nghĩa vụ) tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên các cơ sở pháp lý khác (ví dụ như cho mục đích lưu trữ vì lợi ích công cộng, hoặc cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử). Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực xóa vĩnh viễn dữ liệu cá nhân của bạn sau khi hết thời gian lưu giữ, một số dữ liệu cá nhân của bạn vẫn có thể tồn tại trong hệ thống của chúng tôi, ví dụ trong thời gian đợi ghi đè dữ liệu. Vì mục đích của chúng tôi, dữ liệu đó không còn được sử dụng, có nghĩa là, mặc dù dữ liệu vẫn tồn tại ở dạng điện tử, nhân viên của chúng tôi sẽ không có quyền truy cập hoặc sử dụng lại dữ liệu.


7.Cách vivo chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Dữ liệu cá nhân có thể được chia sẻ với:

(a)Các đơn vị liên kết của vivo. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn với các công ty thuộc tập đoàn vivo và các công ty liên kết và chi nhánh của họ và của chúng tôi. Các tổ chức liên kết của vivo có thể xử lý dữ liệu cá nhân trên cùng một cơ sở như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

(b) Đối tác ủy quyền. Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các đối tác ủy quyền của vivo, bao gồm như sau: nhà vận hành, nhà phân phối và đối tác bán hàng, công ty quảng cáo, công ty nghiên cứu, nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu bên thứ ba (ví dụ: các đối tác xử lý dữ liệu của chúng tôi), nhà cung cấp dịch vụ ký gửi, công ty giao vận, nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến, đại lý trung gian, nền tảng thương mại điện tử, dịch vụ ứng dụng bên thứ ba, cố vấn chuyên nghiệp (ví dụ: luật sư, kế toán viên và kiểm toán viên), công ty bảo hiểm và điều tra viên. Chúng tôi sẽ liệt kê thông tin đã đăng ký và chi tiết tương tác dữ liệu của các bên thứ ba liên quan trong Điều khoản quyền riêng tư của dịch vụ cụ thể. Chúng tôi yêu cầu các đối tác ủy quyền tuân thủ pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu và tiến hành các biện pháp cần thiết và phù hợp để bảo vệ thông tin của bạn. vivo sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ bên thứ ba ủy quyền nào sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài Chính sách quyền riêng tư này.

(c) Pháp lý và thực thi pháp luật. Chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn bởi các cơ quan tư pháp hoặc chính quyền địa phương, hoặc theo yêu cầu bắt buộc của luật hiện hành.

(d)Thay đổi quyền kiểm soát – Chủ sở hữu mới. Trong trường hợp có bất kỳ sự sáp nhập, tái cấu trúc hoặc phá sản thực tế hoặc có thể xảy ra nào, vivo cũng có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba liên quan mà không cần sự đồng ý từ bạn.

Khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các Thực thể liên kết của vivo, Đối tác ủy quyền và Chủ sở hữu mới, chúng tôi yêu cầu họ lưu trữ bảo mật dữ liệu cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ và chúng tôi yêu cầu tất cả các thực thể đó chịu sự ràng buộc theo hợp đồng để giữ bí mật dữ liệu cá nhân.

8.Quyền của bạn

Là một chủ thể dữ liệu, bạn có các quyền khác về dữ liệu cá nhân của mình theo luật pháp về bảo vệ dữ liệu liên quan. Bạn có thể truy cập dữ liệu cá nhân của mình, yêu cầu cải chính, chặn hoặc xóa dữ liệu bằng cách gửi yêu cầu của mình đến privacy@vivo.com như được nêu ra trong phần Liên hệ với chúng tôi của Chính sách quyền riêng tư này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm/chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực/tính chính xác của thông tin bạn cung cấp. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể giữ một bản ghi thông tin liên lạc của bạn để giúp chúng tôi giải quyết mọi vấn đề mà bạn nêu ra.

Bạn có các quyền sau liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn:

A.Quyền phản đối

Quyền này cho phép bạn phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi thực hiện điều này vì một trong các lý do sau:

· vì điều đó nằm trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi khi làm như vậy;

· để cho phép chúng tôi thực hiện một công việc vì lợi ích công hoặc thực thi thẩm quyền công vụ;

· để gửi cho bạn các tài liệu tiếp thị trực tiếp; hoặc

· cho mục đích khoa học, lịch sử, nghiên cứu hoặc thống kê.


B.Quyền rút lại sự đồng ý

Khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một số hoạt động nhất định (ví dụ: để tiếp thị), bạn có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào bằng cách vào Cài đặt trên thiết bị của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi, và chúng tôi sẽ ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích đó trừ khi chúng tôi cho rằng có cơ sở pháp lý thay thế để biện minh cho việc chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích đó, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về cơ sở này.

Bạn có quyền rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào với tính hiệu quả cho tương lai. Để thực hiện điều này, vui lòng gửi yêu cầu rút lại của bạn đến privacy@vivo.com. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi nhận được yêu cầu rút lại của bạn. Chúng tôi muốn bạn lưu ý rằng chúng tôi có thể tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi có quyền (hoặc bắt buộc) tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên các cơ sở pháp lý khác.

C.Yêu cầu truy cập chủ thể dữ liệu

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao thông tin chúng tôi giữ về bạn bất cứ lúc nào và yêu cầu chúng tôi sửa đổi, cập nhật hoặc xóa thông tin đó. Ngoài ra, bạn có quyền truy cập các thông tin sau:

· mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;

· danh mục dữ liệu cá nhân liên quan;

· người nhận hoặc danh mục người nhận dữ liệu cá nhân;

· giai đoạn dự tính mà dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ, hoặc các tiêu chí được sử dụng để xác định giai đoạn đó;

· sự tồn tại của quyền yêu cầu chúng tôi cải chính hoặc xóa dữ liệu cá nhân, hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, hoặc phản đối việc xử lý đó;

· quyền khiếu nại với một cơ quan giám sát;

· khi dữ liệu cá nhân không được thu thập từ bạn, mọi thông tin có sẵn theo nguồn thông tin;

· sự tồn tại của việc ra quyết định tự động, bao gồm lập hồ sơ;

· nếu dữ liệu cá nhân được chuyển sang một quốc gia thứ ba hoặc một tổ chức quốc tế, các biện pháp bảo vệ phù hợp liên quan đến việc chuyển giao.


Nếu chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin chúng tôi có về bạn, chúng tôi sẽ không tính phí cho bạn cho việc này trừ khi được pháp luật cho phép. Nếu bạn yêu cầu thêm bản sao thông tin này từ chúng tôi, chúng tôi có thể tính phí cho bạn một chi phí hành chính hợp lý. Trong trường hợp chúng tôi được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ luôn cho bạn biết lý do của việc này.

D.Quyền xóa

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi "xóa" dữ liệu cá nhân của bạn trong những tình huống nhất định. Thông thường, quyền này tồn tại khi:

· Không còn cần thiết cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;

· Bạn đã rút lại sự đồng ý của mình cho chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, và không có lý do hợp lệ nào khác để chúng tôi tiếp tục;

· Dữ liệu cá nhân đã được xử lý trái pháp luật;

· Dữ liệu cá nhân cần được xóa để chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ theo luật; hoặc

· Bạn phản đối việc xử lý và chúng tôi không thể đưa ra các cơ sở hợp pháp quan trọng hơn cho việc chúng tôi tiếp tục xử lý.


Chúng tôi sẽ chỉ có quyền từ chối tuân thủ yêu cầu xóa của bạn trong một số trường hợp hạn chế và chúng tôi sẽ luôn cho bạn biết lý do mà chúng tôi làm như vậy. Khi tuân thủ một yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân hợp lệ, chúng tôi sẽ tiến hành tất cả các bước thực tế phù hợp để xóa dữ liệu cá nhân liên quan.

E.Quyền hạn chế xử lý

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp nhất định, ví dụ nếu bạn nghi ngờ độ chính xác của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn hoặc bạn phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho lợi ích chính đáng của chúng tôi. Nếu chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba, chúng tôi sẽ thông báo cho họ về việc xử lý hạn chế trừ khi điều này là không thể hoặc đòi hỏi nỗ lực không tương xứng. Tất nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi dỡ bỏ bất kỳ hạn chế nào về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

F.Quyền cải chính

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cải chính mọi dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ mà chúng tôi giữ về bạn. Nếu chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân này với các bên thứ ba, chúng tôi sẽ thông báo cho họ về việc cải chính trừ khi điều này là không thể hoặc đòi hỏi nỗ lực không tương xứng. Bạn cũng có thể yêu cầu chi tiết của các bên thứ ba mà chúng tôi đã tiết lộ dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không hoàn thiện với. Trong trường hợp chúng tôi cho rằng việc chúng tôi không tuân thủ yêu cầu của bạn là hợp lý, chúng tôi sẽ giải thích lý do cho quyết định này.

G.Quyền di chuyển dữ liệu

Bạn có quyền chuyển dữ liệu cá nhân của mình giữa các nhà cung cấp dịch vụ, miễn là: 1) dữ liệu cá nhân được xử lý một cách tự động; 2) dữ liệu cá nhân đã được các chủ thể dữ liệu cung cấp cho chúng tôi; và 3) cơ sở cho việc xử lý là sự đồng ý, hoặc dữ liệu đang được xử lý để thực hiện một hợp đồng hoặc các bước chuẩn bị cho một hợp đồng. Trong thực tế, điều này có nghĩa là bạn có thể chuyển giao các chi tiết mà chúng tôi nắm giữ về bạn cho một bên thứ ba khác. Để cho phép bạn làm như vậy, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân dưới định dạng máy có thể đọc được thường dùng để bạn có thể chuyển giao dữ liệu cá nhân. Một cách khác, chúng tôi có thể chuyển giao trực tiếp dữ liệu cá nhân cho bạn.

H.Quyền khiếu nại

Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát liên quan.

Xin hãy chú ý rằng chúng tôi sẽ thu nhận và lưu giữ thông tin về việc thực thi các quyền của bạn, ví dụ, sự đồng ý và rút lại sự đồng ý của bạn đối với những điều khoản quyền riêng tư nhất định theo đây, và yêu cầu của bạn xóa dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn theo Chính sách quyền riêng tư này.

9.Cookie

Chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ theo dõi (bao gồm mã định danh thiết bị duy nhất, URL tham chiếu và vị trí từ thiết bị của bạn) khi bạn sử dụng các ứng dụng hoặc tính năng nhất định. Vui lòng tham khảo chính sách Cookie riêng của chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi sử dụng những công nghệ nhất định để tăng cường trải nghiệm trực tuyến và tùy biến dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

10.Liên kết của bên thứ ba

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba khác, hoặc sử dụng hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ từ bên thứ ba. Thông tin do các bên thứ ba thu thập được điều chỉnh theo thực hành quyền riêng tư của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu về thực hành quyền riêng tư của các bên thứ ba đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các thực hành quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web của bên thứ ba này.

11.Bảo mật

vivo thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của bạn, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các biện pháp kỹ thuật và vật lý. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng mặc dù chúng tôi đã triển khai các biện pháp này, không có biện pháp bảo mật nào có thể đảm bảo sự an toàn và tính bảo mật tuyệt đối cho thông tin của bạn. Nếu bạn cho rằng thông tin đăng nhập của bạn đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

Khi bạn sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ hoặc ứng dụng của vivo, dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ sẽ hiển thị cho những người dùng khác và trong một số trường hợp các công cụ tìm kiếm và công chúng, và có thể được các bên khác này đọc, thu thập, sử dụng và lưu giữ. Bạn chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân bạn chọn để chia sẻ hoặc gửi trong những trường hợp này. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn là chính xác.

Dưới đây là một số ví dụ về các biện pháp bảo mật dữ liệu mà chúng tôi thực hiện:

(a)Bảo đảm tính bảo mật của những cơ sở nơi các hệ thống thông tin được dùng để xử lý dữ liệu cá nhân đặt tại đó. Việc bảo mật đó như vậy sẽ ngăn chặn mọi sự truy cập không được kiểm soát đến các cơ sở đó bởi những người không có quyền truy cập vào các cơ sở đó.

(b)Sử dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các kỹ thuật mã hóa và ẩn danh hóa.

(c)Phê duyệt danh sách những người được ủy quyền truy cập các hệ thống thông tin nơi dữ liệu cá nhân được xử lý.

(d)Bổ nhiệm một nhân viên bảo vệ dữ liệu.

(e) Xác định các mối đe dọa đối với bảo mật dữ liệu cá nhân trong khi dữ liệu đang được xử lý trong các hệ thống thông tin của chúng tôi.

(f)Đánh giá hiệu quả của các biện pháp được thực hiện để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân.

(g)Phát hiện các trường hợp truy cập trái phép dữ liệu cá nhân và tiến hành các biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác động của việc truy cập trái phép đó.

(h) Thực hiện tất cả các biện pháp phù hợp để khôi phục dữ liệu cá nhân đã bị sửa đổi hoặc phá hủy do kết quả của việc truy cập trái phép.

(i)Theo dõi các biện pháp được thực hiện để đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân và mức độ bảo vệ của hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân.

(j)Thiết lập các quy tắc để truy cập dữ liệu cá nhân được xử lý trong các hệ thống thông tin của chúng tôi và ghi lại tất cả các hành động xử lý được thực hiện đối với dữ liệu cá nhân chứa trong các hệ thống thông tin của chúng tôi.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi giữ thông tin cá nhân ở dạng điện tử và ở dạng bản cứng, cả tại cơ sở của chúng tôi và với sự hỗ trợ của các nhà cung cấp dịch vụ.


12.Quyền riêng tư của trẻ vị thành niên

Dịch vụ không dự định dành cho trẻ vị thành niên theo quy định của pháp luật hiện hành. Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân về trẻ vị thành niên thông qua các Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của trẻ vị thành niên nếu (a) được luật cho phép; (b) cha mẹ hoặc đại diện pháp lý khác của trẻ vị thành niên đã đồng ý; hoặc (c) có cơ sở pháp lý khác theo các luật bảo vệ dữ liệu liên quan. Nếu chúng tôi tình cờ thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em mà không có sự đồng ý trước đã được xác thực từ cha mẹ của trẻ, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu sớm nhất có thể. Nếu bạn cho rằng trẻ vị thành niên đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của cha mẹ/người giám hộ hợp pháp, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

13.Lưu trữ và chuyển giao quốc tế

Để cung cấp cùng mức độ bảo vệ dữ liệu như tại quốc gia/khu vực của người dùng và phản hồi các yêu cầu của người dùng hiệu quả hơn, địa điểm lưu trữ dữ liệu sẽ khác nhau đối với người dùng tại các quốc gia/khu vực khác nhau. Đối với người dùng tại Khu vực kinh tế châu Âu, Thổ Nhĩ kỳ, Colombia, Peru, Australia, Andorra, Albania, Bosnia và Herzegovina, Macedonia, Monaco, Montenegro, Serbia, Croatia, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi tại Đức; đối với người dùng tại Nga, Ấn Độ và Kazakhstan, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi tại quốc gia của bạn; đối với người dùng tại các quốc gia/khu vực khác, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi tại Singapore.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ và truyền đi theo cách bảo mật. Trong trường hợp chúng tôi truyền dữ liệu cá nhân của bạn ra bên ngoài quốc gia của bạn và nơi mà quốc gia hoặc lãnh thổ đang nói đến không duy trì các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu đầy đủ, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý bảo mật và tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu liên quan. Ví dụ, việc này có thể là:

· Thông qua một thỏa thuận truyền dữ liệu với một bên thứ ba, tích hợp các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn để bảo đảm rằng bên thứ ba bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn; hoặc

· Khi cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và bạn, hoặc giữa chúng tôi và một bên thứ ba và việc truyền dữ liệu là vì lợi ích của bạn cho mục đích của hợp đồng đó (ví dụ: nếu chúng tôi cần chuyển giao dữ liệu của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ phúc lợi có trụ sở bên ngoài quốc gia của bạn); hoặc

· Khi bạn đã đồng ý truyền dữ liệu.

Chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn riêng rẽ trước khi truyền dữ liệu của bạn sang quốc gia/khu vực không cung cấp cùng mức độ bảo vệ như ở quốc gia của bạn.

14. Thông báo về cập nhật

Theo thời giane, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư, bạn sẽ được thông báo qua email hoặc các cách tiếp cận khả dụng khác. Vui lòng theo dõi Chính sách quyền riêng tư mới nhất của chúng tôi tại https://www.vivo.com/en/about-vivo/privacy-policy.

15.Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà chưa được trả lời trong Chính sách quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo cách dễ dàng nhất: privacy@vivo.com. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại:

(a)vivo Mobile Communication Co., Ltd.

No.168 Jinghai East Rd., Chang'an, Dongguan, Guangdong, China.

privacy@vivo.com

(b)Nhân viên bảo vệ dữ liệu

dpo@vivo.com