Početna

>

Jamstvene odredbe

Pravila o jamstvu

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj dokument i spremite ga za slučaj da vam ponovo zatreba.

Jamstvo proizvođača vivo

 

Hvala vam što ste odabrali mobilni telefon tvrtke vivo! Tvrtka vivo kao proizvođač postavlja visoke standarde za razvoj svojih proizvoda, zbog čega je poznata po uređajima iznimne kvalitete. U skladu s time, tvrtka vivo Mobile Communication Co, Ltd. („vivo”), sa sjedištem na adresi No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China, daje jamstvo za kupljeni proizvod ako su ispunjeni sljedeći uvjeti.

 

Opseg jamstva

Tvrtka vivo osigurava jamstvo za kupljeni proizvod pod sljedećim uvjetima, što se odnosi na proizvod bez pogrešaka, uključujući pogreške u radu, materijalu ili proizvodnji.

 

Jamstveno razdoblje počinje od datuma kupnje / izdavanja računa, a posebne odredbe odnose se na sljedeće:

 

• dvadeset četiri (24) mjeseca za mobilni telefon.

• dvadeset četiri (24) mjeseca za bateriju, šest (6) mjeseci za punjač i podatkovni kabel i šest (6) mjeseci za slušalice.

 

Jamstvo se primjenjuje u cijeloj Europskoj uniji (EU) i u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) te se odnosi na sve proizvode kupljene u EU-u i UK-u. Međutim, ako se zemlja u kojoj se pružaju usluge u okviru jamstva razlikuje od zemlje u kojoj je proizvod kupljen, može doći do kašnjenja u isporuci usluga.

 

Ako do kvara dođe tijekom jamstvenog razdoblja, tvrtka vivo pružit će, po vlastitom nahođenju, jednu od sljedećih usluga koja je dostupna u okviru jamstva:

 

• besplatno popravljanje proizvoda ili

• besplatna zamjena postojećeg proizvoda jednakovrijednim proizvodom.

 

Isključivanje jamstva

Zahtjevi u sklopu jamstva isključuju se u slučaju oštećenja proizvoda koje je nastalo na neki od sljedećih načina:

• trošenje uslijed uobičajene upotrebe

• nepravilno rukovanje

• upotreba dodatne opreme drugog proizvođača

• nepridržavanje mjera opreza

• nasilno rukovanje (npr. udaranje)

• nepravilna upotreba, zloupotreba, nemar ili nezgoda, neovisno o uzroku

• izlijevanje hrane ili tekućina, korozija, hrđa ili upotreba pogrešnog napona

• pokušaji popravljanja, rastavljanja ili izmjene telefona (npr. pokušaj uklanjanje baterije) koje je korisnik samoinicijativno pokrenuo odnosno koje je pokrenula strana koja nije tvrtka vivo ili ovlašteni servisni centar tvrtke vivo.

Osim toga, izmjena ili zamjena izvornog operacijskog sustava (npr. izmjena korijenskih dopuštenja ili instalacija prilagođenog ROM-a), kao i uklanjanje ili izmjena serijskog broja odnosno IMEI broja dovest će do isključenja jamstva.

 

Međutim, ako se jamstvo ne primjenjuje, proizvod se može popraviti uz nadoplatu.

 

Uvjeti jamstva

Za odobrenje jamstva tvrtka vivo treba provjeriti vaš zahtjev u sklopu jamstva. Stoga pošaljite proizvod tvrtki vivo da bi se utvrdio problem.

 

Prilikom slanja zahtjeva za jamstvenu uslugu (popravak ili zamjenu) pošaljite ili priložite kopiju računa ili dokaz o kupnji kako bi tvrtka vivo mogla provjeriti je li proizvod još obuhvaćen jamstvenim razdobljem. Ako ne priložite kopiju računa, tvrtka vivo ima pravo odbiti pružanje jamstvenih usluga.

 

Pripreme

Prije nego što predate ili pošaljete proizvod tvrtki vivo radi provjere zahtjeva u sklopu jamstva, napravite sigurnosnu kopiju svih osobnih i drugih podataka te aplikacija pohranjenih na proizvodu, a zatim izbrišite sve osobne podatke s proizvoda. Ako je potrebno, uklonite i sve medije za pohranu podataka, SIM kartice ili dodatnu opremu koja nije obuhvaćena opsegom isporuke.

 

 

Tvrtka vivo ne snosi odgovornost za oštećenje ili gubitak podataka, aplikacija, SIM kartica ili uklonjivih medija za pohranu.

 

Ako se kvar odnosi i na tehničku dodatnu opremu (punjač, kabel za punjenje / podatkovni kabel, slušalice) koju ste kupili s mobilnim telefonom, priložite i nju.

 

Da biste tvrtki vivo olakšali otklanjanje poteškoća, uključite opis pogreške ili kvara.

 

Ispravno zaštitite proizvod tijekom transporta kako se ne bi dodatno oštetio.

 

Vaša ostala prava

Ta pravila o jamstvu proizvođača ne ograničavaju vaše zakonsko pravo primjenjivo u skladu s važećim lokalnim propisima, koja se odnose na prodaju, odnosno na postojeća zakonom zajamčena jamstvena prava. Ta se prava primjenjuju uz jamstvo i možete se pozvati na njih u slučaju kvara proizvoda, bez obzira na to postoji li zahtjev u sklopu jamstva.