V29 Studio Portrait, Ignite the Aura

V29 Studio Portrait, Ignite the Aura

vivo v29 studio portrait BD vivo v29 studio portrait BD
ƏN YÜKSƏK SƏVİYYƏLİ
EKRAN
DİZAYNDA
HEYRANLIQ

ƏN YÜKSƏK SƏVİYYƏLİ EKRAN VƏ DİZAYNDA HEYRANLIQ

vivo v29 innovative 3d magnetic particle BD
İnnovativ 3D
Maqnit Hissəciyi

İnnovativ 3D Maqnit Hissəciyi

vivo v29 3d curved screen BD
3D Əyilən Ekran

3D Əyilən Ekran

vivo v29 body size BD
7,46 mm, 186q¹

7,46 mm, 186q¹

HƏR ŞEYDƏN
ÜSTÜN
EKRAN

HƏR ŞEYDƏN ÜSTÜN EKRAN

vivo v29 screen feature BD
3D Əyilən Ekran
FANTASTİK DİZAYN,
VALEHEDİC
AURA

FANTASTİK DİZAYN, VALEHEDİCİ AURA

vivo v29 screen feature BD
Estetik dizayn
HƏR ANI ZÖVQLÜ
PORTRET-
LƏRLƏ
BƏZƏ-
YİN

HƏR ANI ZÖVQLÜ PORTRETLƏRLƏ BƏZƏYİN

vivo v29 aura light potrait BD
Aura Light Portreti

Aura Light Portreti

vivo v29 50mp af group selfie BD
50 MP AF Qrup
selfisi

50 MP AF Qrup selfisi

vivo v29 50 mp ois ultra-sensing camera BD
50 MP OIS
Ultra Sensorlu Kamera

50 MP OIS Ultra Sensorlu Kamera

AURA LIGHT
PORTRETİ

Aura Light Portreti

vivo v29 smart color temperature adjustment BD
Ağıllı rəng temperaturu
tənzimlənməsi ilə aura işıq portreti
BÜTÜN TƏBƏSSÜMLƏR
ÇƏKİLDİ VƏ
DƏYƏRLƏNDİRİLDİ

BÜTÜN TƏBƏSSÜMLƏR ÇƏKİLDİ VƏ DƏYƏRLƏNDİRİLDİ

vivo v29 smile capture feature BD
50 MP AF Qrup selfisi
ZƏİF İŞIQDA
BAXIN

ZƏİF İŞIQDA BAXIN

vivo v29 ultra sensing camera BD
50 MP OIS Ultra Sensorlu Kamera
PEŞƏKAR
KİMİ VLOQ

PEŞƏKAR KİMİ VLOQ

Vloq Filmi Yaradıcısı
00:00:00
HƏYATI SƏNƏT ƏSƏRİ OLARAQ
YENİDƏN TƏSVİR EDİN

HƏYATI SƏNƏT ƏSƏRİ OLARAQ YENİDƏN TƏSVİR EDİN

vivo v29 camera modes BD
Super ay rejimi, Kosmik rejim,
Yemək rejimi
QƏHVƏ FASİLƏSİ
ƏRZİNDƏ
YENİDƏN ŞARJ OLUNMA

QƏHVƏ FASİLƏSİ ƏRZİNDƏ YENİDƏN ŞARJ OLUNMA

vivo v29 flashcharge BD
80W Fləş Şarjı, 4600 mAh
Batareya
LƏNGİMƏ OLMADAN
OLDUQCA RƏVAN

LƏNGİMƏ OLMADAN OLDUQCA RƏVAN

vivo v29 extended ram feature BD
Genişləndirilmiş RAM 3.0
12 GB + 8 GB Genişləndirilmiş RAM
BÜTÜN
ASPEKTLƏRDƏ
GÜC ƏLDƏ EDİN

BÜTÜN ASPEKTLƏRDƏ GÜC ƏLDƏ EDİN

vivo v29 snapdragon 778g BD
Qualcomm Snapdragon® 778G
ÇƏTİNLİKLƏRƏ MÜQAVİMƏT
GÖSTƏRMƏK ÜÇÜN YARADILDI

ÇƏTİNLİKLƏRƏ MÜQAVİMƏT GÖSTƏRMƏK ÜÇÜN YARADILDI

vivo v29 dust and water resistant BD
IP54 Toza davamlılıq və Suya
davamlılıq¹⁴
ƏN YÜKsƏK
PERFORMANS ÜÇÜN
SOYUTMA USTASI

ƏN YÜKsƏK PERFORMANS ÜÇÜN SOYUTMA USTASI

vivo v29 cooling system BD
Olduqca Böyük VC Bionic Soyutma
Sistemi
XÜSUSİ
ZÖVQ

XÜSUSİ ZÖVQ

vivo v29 funtouch os 13 BD
Funtouch OS 13
ƏN YÜKSƏK SƏVİYYƏLİ
EKRAN
DİZAYNDA
HEYRANLIQ

ƏN YÜKSƏK SƏVİYYƏLİ EKRAN VƏ DİZAYNDA HEYRANLIQ

vivo v29 3d curved screen BD vivo v29 3d curved screen BD
3D Əyilən Ekran

3D Əyilən Ekran

vivo v29 innovative 3d magnetic particle BD
İnnovativ 3D Maqnit
Hissəciyi

İnnovativ 3D Maqnit Hissəciyi

vivo v29 body size BD
7,46 mm, 186q¹

7,46 mm, 186q¹

HƏR ŞEYDƏN
ÜSTÜN EKRAN

HƏR ŞEYDƏN ÜSTÜN EKRAN

vivo v29 screen feature BD
3D Əyilən Ekran
FANTASTİK DİZAYN,
FASCINATING AURA

FANTASTİK DİZAYN, VALEHEDİCİ AURA

vivo v29 screen feature BD
Estetik dizayn
HƏR ANI ZÖVQLÜ
PORTRETL-
ƏRLƏ
BƏZ-
ƏYİN

HƏR ANI ZÖVQLÜ PORTRETLƏRLƏ BƏZƏYİN

vivo v29 aura light potrait BD
Aura Light Portreti

Aura Light Portreti

vivo v29 50mp af group selfie BD
50 MP AF Qrup selfisi

50 MP AF Qrup selfisi

vivo v29 50 mp ois ultra-sensing camera BD
50 MP OIS
Ultra Sensorlu Kamera

50 MP OIS Ultra Sensorlu Kamera

AURA LIGHT
PORTRETİ

Aura Light Portreti

vivo v29 smart color temperature adjustment BD
Ağıllı rəng temperaturu tənzimlənməsi
ilə aura işıq portreti
BÜTÜN TƏBƏSSÜMLƏR ÇƏKİLDİ
VƏ DƏYƏRLƏNDİRİLDİ

BÜTÜN TƏBƏSSÜMLƏR ÇƏKİLDİ VƏ DƏYƏRLƏNDİRİLDİ

vivo v29 smile capture feature BD
50 MP AF Qrup selfisi
ZƏİF İŞIQDA
BAXIN

ZƏİF İŞIQDA BAXIN

vivo v29 ultra sensing camera BD
50 MP OIS Ultra Sensorlu Kamera
QƏHVƏ FASİLƏSİ ƏRZİNDƏ
YENİDƏN ŞARJ OLUNMA

QƏHVƏ FASİLƏSİ ƏRZİNDƏ YENİDƏN ŞARJ OLUNMA

vivo v29 flashcharge BD
80W Fləş Şarjı, 4600 mAh Batareya

80W Fləş Şarjı, 4600 mAh Batareya

PEŞƏKAR KİMİ
VLOQ

PEŞƏKAR KİMİ VLOQ

vivo v29 vlog movie creator BD
Vloq Filmi Yaradıcısı
00:00:00
HƏYATI SƏNƏT ƏSƏRİ OLARAQ
YENİDƏN TƏSVİR EDİN

HƏYATI SƏNƏT ƏSƏRİ OLARAQ YENİDƏN TƏSVİR EDİN

vivo v29 camera modes BD
Super ay rejimi, Kosmik rejim,
Yemək rejimi
LƏNGİMƏ OLMADAN
OLDUQCA RƏVAN

LƏNGİMƏ OLMADAN OLDUQCA RƏVAN

vivo v29 extended ram feature BD
Genişləndirilmiş RAM 3.0
12 GB + 8 GB Genişləndirilmiş RAM
BÜTÜN ASPEKTLƏRDƏ
GÜC ƏLDƏ EDİN

BÜTÜN ASPEKTLƏRDƏ GÜC ƏLDƏ EDİN

vivo v29 snapdragon 778g BD
Qualcomm Snapdragon® 778G
ÇƏTİNLİKLƏRƏ MÜQAVİMƏT
GÖSTƏRMƏK ÜÇÜN YARADILDI

ÇƏTİNLİKLƏRƏ MÜQAVİMƏT GÖSTƏRMƏK ÜÇÜN YARADILDI

vivo v29 dust and water resistant BD
IP54 Toza davamlılıq və Suya davamlılıq¹⁴
ƏN YÜKsƏK PERFORMANS
ÜÇÜN SOYUTMA USTASI

ƏN YÜKsƏK PERFORMANS ÜÇÜN SOYUTMA USTASI

vivo v29 cooling system BD
Olduqca Böyük VC Bionic Soyutma Sistemi
XÜSUSİ
ZÖVQ

XÜSUSİ ZÖVQ

vivo v29 funtouch os 13 BD
Funtouch OS 13
vivo v29 120hz amoled 3d curved screen BD vivo v29 120hz amoled 3d curved screen BD
vivo V
SERİYAS-
INDAKI
vivo V SERİYASINDAKI
ƏN YAXŞI EKRAN

vivo V SERİYASINDAKI ƏN YAXŞI EKRAN

120 Hz AMOLED 3D Əyilən Ekran

Üst səviyyəli ekran, rahat tutuş üçün bir erqonomik 55 dərəcə əyrisi, kino səviyyəsində aydınlıq, daha sürətli oyun cavabı və orijinal gözlərin qorunması.

120 Hz AMOLED 3D Əyilən Ekran
Üst səviyyəli ekran, rahat tutuş üçün bir erqonomik 55 dərəcə əyrisi, kino səviyyəsində aydınlıq, daha sürətli oyun cavabı və orijinal gözlərin qorunması.
Üst səviyyəli ekran, rahat tutuş üçün bir erqonomik 55 dərəcə əyrisi, kino səviyyəsində aydınlıq, daha sürətli oyun cavabı və orijinal gözlərin qorunması.

Ən son möhtəşəm vizual

Oyunda üstünlük qazanın

Orijinal Gözlərin Qorunması

vivo v29 Saint Martin Blue BD vivo v29 noble black BD

CANLANDIRICI GÖRÜNTÜ VƏ HİSS PREMİUM VƏ ZƏRİF

CANLANDIRICI GÖRÜNTÜ VƏ HİSS
PREMİUM
ZƏRİF
Parlaq Mavi

Parlaq Mavi

Arxa örtük ambisiyalarınızı sayrışan

işıq və kölgə ilə oyadan üzən dağ

teksturasını göstərir.

Nəcib Qara

Nəcib Qara

Zamansız zəriflik daha da heyrətamiz olur.

İncə bir parıltı, münasibətinizi

zərif şəkildə göstərir.

Qabaqcıl Bədii İnnovasiya

Qabaqcıl Bədii İnnovasiya

İnnovativ 3D Maqnit Hissəciyi ilə canlı, xəyalpərəst bir təsir ortaya çıxır, kaskad işıq və kölgənin dərəcələrini nümayiş etdirir.

Nano-miqyaslı

mexaniki üsulla

foto çəkmə və

Fluorite AG aşınmaya

və incə parlaqlıq

ilə ləkələrə

davamlı səth

təmin edir.

vivo v29 3d magnetic particle body BD vivo v29 3d magnetic particle body BD
Baxmaq üçün sadələşdirilmiş,əldə tutmaq üçün zərif
vivo v29 sleek body BD vivo v29 sleek body BD

Baxmaq üçün sadələşdirilmiş,əldə tutmaq üçün zərif

Kamera modulunun rəngi arxa örtüklə mükəmməl şəkildə uyğunlaşır, aerokosmik metal çərçivə isə müstəsna dekorativ toxunuş qatır.

7,46 mm

Ultra nazik və yüngül dizayn yorğunluğa səbəb olmadan asan və rahat tutuş təmin edir.

186 q

2,4 mm-lik

ensiz çərçivə

zərifliyi təcəssüm

etdirir, zərif və

incə görünüşü ilə

ümumi görünüşü

tamamlayır.

vivo v29 body size and weight BD vivo v29 body size and weight BD
vivo v29 Saint Martin Blue BD vivo v29 noble black BD

CANLANDIRICI GÖRÜNTÜ VƏ HİSS PREMİUM VƏ ZƏRİF

CANLANDIRICI GÖRÜNTÜ VƏ HİSS
PREMİUM VƏ
ZƏRİF

Parlaq Mavi

Parlaq Mavi
Arxa örtük ambisiyalarınızı sayrışan işıq və kölgə ilə oyadan üzən dağ teksturasını göstərir.

Nəcib Qara

Nəcib Qara
Zamansız zəriflik daha da heyrətamiz olur. İncə bir parıltı, münasibətinizi zərif şəkildə göstərir.
vivo v29 3d magnetic particle body BD vivo v29 3d magnetic particle body BD

Qabaqcıl Bədii İnnovasiya

Qabaqcıl

Bədii İnnovasiya

İnnovativ 3D Maqnit Hissəciyi ilə canlı, xəyalpərəst bir təsir ortaya çıxır, kaskad işıq və kölgənin dərəcələrini nümayiş etdirir.
Fluorite AG, Color Changing, and nano-scale photoetching deliver unique visual effects and superior quality.⁵
The pioneering Innovative 3D Magnetic Particle creates a rarely-seen, translucent, three-dimensional spectacle.
Nano-miqyaslı mexaniki üsulla foto çəkmə və Fluorite AG aşınmaya və incə parlaqlıq ilə ləkələrə davamlı səth təmin edir.
vivo v29 sleek body BD vivo v29 sleek body BD
Baxmaq üçün sadələşdirilmiş,əldə tutmaq üçün zərif
Kamera modulunun rəngi arxa örtüklə mükəmməl şəkildə uyğunlaşır, aerokosmik metal çərçivə isə müstəsna dekorativ toxunuş qatır.

Baxmaq üçün sadələşdirilmiş,əldə tutmaq üçün zərif

7,46 mm
Ultra nazik və yüngül dizayn yorğunluğa səbəb olmadan asan və rahat tutuş təmin edir.
186 q
2,4 mm-lik ensiz çərçivə zərifliyi təcəssüm etdirir, zərif və incə görünüşü ilə ümumi görünüşü tamamlayır.
vivo v29 body size and weight BD vivo v29 body size and weight BD
vivo v29 aura light BD

AURA LIGHT YOUR SMART LIGHTING DESIGNER FOR WELL-ILLUMINATED

AURA
İŞIĞI
YAXŞI İŞIQLANDIRILMIŞ
PORTRETLƏR ÜÇÜN
AĞILLI İŞIQLANDIRMA
DİZAYNERİ
vivo v29 enhancing portraits in cool lighting BD

Mükəmməl işıqlandırmada portretləri şıq şəkildə çoxaldın

Mükəmməl işıqlandırmada portretləri şıq şəkildə çoxaldın
Zəif işıqlı, mavi tonlu parametrlərdə, ağıllı rəng temperaturunun tənzimlənməsi ətraf mühiti aşkarlayır və üzləri parlaq bir aura işığını, mükəmməl əhval ilə təbii canlılığı bərpa etmək üçün mükəmməl aura işığını yayır.
vivo v29 enhancing portraits in warm lighting BD

İsti işıqlandırmada portretləri şıq şəkildə çoxaldın

İsti işıqlandırmada portretləri şıq şəkildə çoxaldın
Smart Color Adjustment autodetects dimly lit, reddish-toned conditions and illuminates portraits with warm Aura Light to enhance subjects' faces and highlight their natural skin tone.
vivo v29 color temperature adjustment BD

Neon İşıqlandırmada cazibədar görünün

Neon İşıqlandırmada cazibədar görünün
Aura İşığı ətrafdakı rəng istiliyinə uyğunlaşdığı üçün neon işıqların və subyektinizin gözəlliyini maksimum dərəcədə artırın.
vivo v29 aura light BD
AURA
İŞIĞI
YAXŞI İŞIQLANDIRILMIŞ
PORTRETLƏR ÜÇÜN
AĞILLI İŞIQLANDIRMA
DİZAYNERİ

AURA LIGHT YOUR SMART LIGHTING DESIGNER FOR WELL-ILLUMINATED

Mükəmməl işıqlandırmada portretləri şıq şəkildə çoxaldın

Mükəmməl işıqlandırmada portretləri şıq şəkildə çoxaldın
Zəif işıqlı, mavi tonlu parametrlərdə, ağıllı rəng temperaturunun tənzimlənməsi ətraf mühiti aşkarlayır və üzləri parlaq bir aura işığını, mükəmməl əhval ilə təbii canlılığı bərpa etmək üçün mükəmməl aura işığını yayır.
vivo v29 enhancing portraits in cool lighting BD
vivo v29 enhancing portraits in warm lighting BD

İsti işıqlandırmada portretləri şıq şəkildə çoxaldın

İsti işıqlandırmada portretləri şıq şəkildə çoxaldın
Ağıllı rəng temperaturunun tənzimlənməsi subyektlərin üzlərini bildirmək və təbii dəri tonunu vurğulamaq üçün isti aura işığı olan, qırmızı tonlu şəraiti, qırmızımtıl tonlu mühiti avtomatik aşkarlayır və portretləri işıqlandırır.

Neon İşıqlandırmada cazibədar görünün

Neon İşıqlandırmada cazibədar görünün
Aura İşığı ətrafdakı rəng istiliyinə uyğunlaşdığı üçün neon işıqların və subyektinizin gözəlliyini maksimum dərəcədə artırın.
vivo v29 color temperature adjustment BD
vivo v29 af group selfie feature BD vivo v29 af group selfie feature BD

CHERISH ALL SMILES

BÜTÜN TƏBƏSSÜMLƏRİ SIĞIŞDIRMAQ ÜÇÜN

BİR

ÇƏRÇİVƏ

92°

Daha parlaq qrup selfiləri üçün Aura işığı ilə baxış sahəsi⁶

50 MP

HD Kamera

daha çox təfərrüat

təklif edir

F/2.0

Diafraqma

Kəskin çəkilişlər üçün

50% daha çox işıq

istehlakı ilə

AF

Uzaqdan yaxından dəqiqlik

təmin edir

Uzaqdan yaxından dəqiqlik

təmin edir

50 MP AF Qrup selfisi

50 MP AF Qrup selfisi

Tərəflərin və

ailənin qiymətli

anlarını, sinfində

fərqlənən bir kamera

ilə və ailə

görüşlərini ələ

keçirən, qrup

selfilərində üstün

təhrif nəzarəti

və ultra aydınlıq

təklif edir.

50 MP AF Qrup selfisi

50 MP AF Qrup selfisi

Tərəflərin və ailənin qiymətli anlarını, sinfində fərqlənən bir kamera ilə və ailə görüşlərini ələ keçirən, qrup selfilərində üstün təhrif nəzarəti və ultra aydınlıq təklif edir.

vivo v29 af group selfie feature BD vivo v29 af group selfie feature BD
Super Qrup Videosu

Super Qrup Videosu

Sabitlik ilə hərəkətdə mükəmməl anları qoruyun. Kameranın 92° görünüşü və EIS sahəsi, hamar və davamlı görüntülərə zəmanət verir, avtomatik fokusun izlənməsi ən yaxşı ifadələr üçün üzləşir.

Sabitlik ilə hərəkətdə mükəmməl anları qoruyun. Kameranın 92° görünüşü və EIS sahəsi, hamar və davamlı görüntülərə zəmanət verir, avtomatik fokusun izlənməsi ən yaxşı ifadələr üçün üzləşir.

vivo v29 dslr-level portrait imaging BD vivo v29 dslr-level portrait imaging BD
DSLR SƏVİYYƏLİ
PORTRET
SƏVİYYƏSİ

DSLR SƏVİYYƏLİ PORTRET SƏVİYYƏSİ

Daha çox işıq istehlakı

Daha sürətli fokuslanma

Daha çox işıq istehlakı Daha sürətli fokuslanma
1/1.57”
Sensorun ölçüsü

OIS ilə

daha sabit

OIS

OIS ilə

daha sabit

OIS ilə daha sabit
OIS
50 MP OIS Ultra Sensorlu Kamera

Flaqman səviyyəsinin imkanları sayəsində, bu, əla həssaslıq təmin edən gecə çəkilişində daha çox işıq daxil olmasına imkan verir. OIS daha sürətli diqqət yetirməyi və parlaq, aydın görüntüləri aşağı işığa da çəkməyi təmin edir.

Flaqman səviyyəsinin imkanları sayəsində, bu, əla həssaslıq təmin edən gecə çəkilişində daha çox işıq daxil olmasına imkan verir. OIS daha sürətli diqqət yetirməyi və parlaq, aydın görüntüləri aşağı işığa da çəkməyi təmin edir.

vivo v29 50 mp ois ultra-sensing camera BD vivo v29 50 mp ois ultra-sensing camera BD
vivo v29 vlog features BD vivo v29 vlog features BD

VAHİD PƏNCƏRƏ İLƏ ÇƏKİLİŞ ASANLAŞDIRILDI

VAHİD PƏNCƏRƏ İLƏ

ÇƏKİLİŞ

ASANLAŞDIRILDI

Hər gecə sabit və

parlaq işıq saçın

Hər gecə sabit və parlaq işıq saçın

Before
After
vivo v29 ultra stable video BD vivo v29 ultra stable video BD
Ultra sabit video

Ultra Sabit Video sayəsində,

titrəyən görüntülər keçmişdə qaldı.

Hərəkətdə olsa belə, silkələmə

və ya qarışıqlıq olmadan

aydın görüntülər çəkin.

Ultra Sabit Video sayəsində, titrəyən görüntülər keçmişdə

qaldı. Hərəkətdə olsa belə, silkələmə və ya qarışıqlıq

olmadan aydın görüntülər çəkin.

Hər gecə sabit və

parlaq işıq saçın

Hər gecə sabit və parlaq işıq saçın

Before
After
vivo v29 super night video BD vivo v29 super night video BD
Super Gecə Videosu

Aura işığı, gecə səhnə alqoritmləri və ultra sabit video ilə zəif işıqda xatirələr yaradın. Təbii zərif görünüşlü dəri olan daha parlaq, ətraflı görüntüləri çəkin.

Aura işığı, gecə səhnə alqoritmləri və ultra sabit video ilə zəif işıqda xatirələr yaradın. Təbii zərif görünüşlü dəri olan daha parlaq, ətraflı görüntüləri çəkin.

Peşəkar kimi vloq çəkin,

redaktə edin və paylaşın

Peşəkar kimi vloq çəkin, redaktə edin və paylaşın

vivo v29 edit vlog like a pro BD vivo v29 edit vlog like a pro BD
Vloq Filmi Yaradıcısı

Hamısı birində təcrübə ilə peşəkar səviyyəli vloqlar çəkin və redaktə edin. Vlog film yaradıcısı ilə kinematik görüntüləri çəkin və problemsiz redaktə və paylaşma üçün peşəkar tənzimləmə köməkçisindən istifadə edin.

Hamısı birində təcrübə ilə peşəkar səviyyəli vloqlar çəkin və redaktə edin. Vlog film yaradıcısı ilə kinematik görüntüləri çəkin və problemsiz redaktə və paylaşma üçün peşəkar tənzimləmə köməkçisindən istifadə edin.

vivo v29 photography for life BD
SEVİNC YAYMAQ
ÜÇÜN
FİKİRLƏR SEÇİN

SEVİNC YAYMAQ ÜÇÜN FİKİRLƏR SEÇİN

vivo v29 camera supermoon mode BD
Supermoon Mode
Ayı daha da yaxına gətirin

Ayı daha da yaxına gətirin

Professional fotoqrafın işlərinə bənzər şəkildə tamaşaçıların heyran edəcək təsiredici detallar nümayiş etdirərək ayın nəfəs kəsən çəkilişini edin.
vivo v29 camera astro mode BD
Astro Mode
Süd yolunu rahatladıcı bir şəkildə çəlmək

Süd yolunu rahatladıcı bir şəkildə çəlmək

Qalaktikanın gözəlliyini əks etdirmək üçün peşəkar bir fotoqraf olmaq lazım deyil. İndi yalnız bir toxunuş və tripod ilə, özünüz buna nail ola bilərsiniz.
vivo v29 camera food mode BD
Food Mode
Rəng, ətir və zövqü bərpa edin

Rəng, ətir və zövqü bərpa edin

Aura işığında inkişaf etmiş çəkilişlərlə iştah açın, təkmilləşmiş dərinlik, detallar və canlı rənglər nümayiş etdirin. Fotolarınızı onlayn şəkildə paylaşarkən dərhal bəyənmələr əldə edin.
vivo v29 photography for life BD
SEVİNC YAYMAQ
ÜÇÜN
FİKİRLƏR SEÇİN

SEVİNC YAYMAQ ÜÇÜN FİKİRLƏR SEÇİN

Food Mode
Ayı daha da yaxına gətirin

Ayı daha da yaxına gətirin

Professional fotoqrafın işlərinə bənzər şəkildə tamaşaçıların heyran edəcək təsiredici detallar nümayiş etdirərək ayın nəfəs kəsən çəkilişini edin.
vivo v29 camera food mode BD
vivo v29 camera astro mode BD
Astro Mode
Süd yolunu rahatladıcı bir şəkildə çəlmək

Süd yolunu rahatladıcı bir şəkildə çəlmək

Qalaktikanın gözəlliyini əks etdirmək üçün peşəkar bir fotoqraf olmaq lazım deyil. İndi yalnız bir toxunuş və tripod ilə, özünüz buna nail ola bilərsiniz.
Supermoon Mode
Rəng, ətir və zövqü bərpa edin

Rəng, ətir və zövqü bərpa edin

Aura işığında inkişaf etmiş çəkilişlərlə iştah açın, təkmilləşmiş dərinlik, detallar və canlı rənglər nümayiş etdirin. Fotolarınızı onlayn şəkildə paylaşarkən dərhal bəyənmələr əldə edin.
vivo v29 camera supermoon mode BD
vivo v29 photography for life BD
LARGE
BÖYÜK BATAREYA
BÜTÜN GÜN DAVAM EDİR⁷

BÖYÜK BATAREYA BÜTÜN GÜN DAVAM EDİR⁸

80W Fləş Şarjı

80W Fləş Şarjı

Sürətli şarj etmək üçün nəinki bu, eyni zamanda, hər gün istifadə üçün etibarlı performansın təmin edilməsi, sənaye standartı ilə müqayisədə böyük tutum və iki qat artırılmış batareyanın istismar müddəti təklif edir.⁸

24-Ölçü Şarj Təhlükəsizliyinin Mühafizəsi

Smart şarj mexanizmi daha sürətli şarj üçün tam qorunma təmin edir.
vivo v29 80w flashcharge BD
BÖYÜK BATAREYA

BÖYÜK BATAREYA BÜTÜN GÜN DAVAM EDİR⁸

BÜTÜN GÜN DAVAM EDİR⁷
80W
Fləş Şarjı

80W Fləş Şarjı

Sürətli şarj etmək üçün nəinki bu, eyni zamanda, hər gün istifadə üçün etibarlı performansın təmin edilməsi, sənaye standartı ilə müqayisədə böyük tutum və iki qat artırılmış batareyanın istismar müddəti təklif edir.⁸

24-Ölçü Şarj Təhlükəsizliyinin Mühafizəsi

Smart şarj mexanizmi daha sürətli şarj üçün tam qorunma təmin edir.
vivo v29 256 gb storage BD
256 Gb-ə qədər GENİŞ

256 Gb-ə qədər GENİŞ YADDAŞ SAHƏSİ İLƏ DAHA RƏVAN¹²

YADDAŞ SAHƏSİ
İLƏ DAHA RƏVAN¹¹
vivo v29 extended storage BD
Genişləndirilmiş RAM 3.0

Genişləndirilmiş RAM 3.0

36-a qədər tətbiq arxa fonda aktiv saxlanıla bilər ki, bu da onlar arasında problemsiz keçid etməyə imkan verir.¹²
RAM-a Qənaət

RAM-a Qənaət

Ehtiyaclarınız üçün daha çox yer təmin edərək, resurs istehlakını azaltmaqla daha rəvan təcrübədən həzz almağa imkan verir.
Tətbiq Müşayiətçisi

Tətbiq Müşayiətçisi

Qüsursuz təcrübə təmin etmək məqsədilə qaldığınız yer qorunduğu üçün tətbiqlərinizi yenidən yükləmədən dərhal davam etdirin.¹³
vivo v29 256 gb storage BD
256 Gb-ə qədər GENİŞ

256 Gb-ə qədər GENİŞ YADDAŞ SAHƏSİ İLƏ DAHA RƏVAN¹²

YADDAŞ SAHƏSİ İLƏ DAHA RƏVAN¹¹
vivo v29 extended storage BD
Genişləndirilmiş RAM 3.0

Genişləndirilmiş RAM 3.0

36-a qədər tətbiq arxa fonda aktiv saxlanıla bilər ki, bu da onlar arasında problemsiz keçid etməyə imkan verir.¹²
RAM-a Qənaət

RAM-a Qənaət

Ehtiyaclarınız üçün daha çox yer təmin edərək, resurs istehlakını azaltmaqla daha rəvan təcrübədən həzz almağa imkan verir.
Tətbiq Müşayiətçisi

Tətbiq Müşayiətçisi

Qüsursuz təcrübə təmin etmək məqsədilə qaldığınız yer qorunduğu üçün tətbiqlərinizi yenidən yükləmədən dərhal davam etdirin.¹³
vivo qualcomm snapdragon 778g BD
ÜSTÜN GÜC

ÜSTÜN GÜC İLƏ YARADILIŞ

İLƏ
YARADILIŞ
Təcrübənizi hər an yeniləyin. Qualcomm Snapdragon® 778G, şarjdan tutmuş multimedia və tətbiq imkanlarına qədər bütün aspektləri əhatə edən səkkiznüvəli dizayna uyğunlaşır. Bu, daha sürətli və immersiv təcrübə əldə etməyə imkan verir.
vivo qualcomm snapdragon 778g BD
ÜSTÜN GÜC

ÜSTÜN GÜC İLƏ YARADILIŞ

İLƏ
YARADILIŞ
Təcrübənizi hər an yeniləyin. Qualcomm Snapdragon® 778G, şarjdan tutmuş multimedia və tətbiq imkanlarına qədər bütün aspektləri əhatə edən səkkiznüvəli dizayna uyğunlaşır. Bu, daha sürətli və immersiv təcrübə əldə etməyə imkan verir.
vivo v29 dust-proof BD
SU VƏ DAHA ÇOXUNA

SU VƏ DAHA ÇOXUNA QARŞI QORXUSUZ

QARŞI
QORXUSUZ
From the frame to the speaker, all components are protected. IP68
Dust-Resistant & Water-Resistant
guarantees unbeatable protection in various weather conditions or challenging environments.
Hər zamankı kimi uzun ömürlü olacaq şəkildə dizayn edildi

Hər zamankı kimi uzun ömürlü olacaq şəkildə dizayn edildi

Möhkəmlik və davamlılıq üçün ciddi sınaqlarla vivo-nun müstəsna keyfiyyət davamlı və problemsiz təcrübə təmin edir.¹⁶
vivo v29 dust-proof BD
SU VƏ DAHA ÇOXUNA QARŞI

SU VƏ DAHA ÇOXUNA QARŞI QORXUSUZ

QORXUSUZ
From the frame to the speaker, all components are protected. IP68 Dust-Resistant & Water-Resistant guarantees unbeatable protection in various weather conditions or challenging environments.
Hər zamankı kimi uzun ömürlü olacaq şəkildə dizayn edildi

Hər zamankı kimi uzun ömürlü olacaq şəkildə dizayn edildi

Möhkəmlik və davamlılıq üçün ciddi sınaqlarla vivo-nun müstəsna keyfiyyət davamlı və problemsiz təcrübə təmin edir.¹⁶
vivo v29 waterproof BD
SU VƏ DAHA ÇOXUNA QARŞI

SU VƏ DAHA ÇOXUNA QARŞI QORXUSUZ

QORXUSUZ
IP54 dərəcəsi ilə dəstəklənən telefon toz və su sıçramalarına təsirli şəkildə müqavimət göstərə bilər və hər zaman rahatlığınıız təmin edir.
Hər zamankı kimi uzun ömürlü olacaq şəkildə dizayn edildi

Hər zamankı kimi uzun ömürlü olacaq şəkildə dizayn edildi

Möhkəmlik və davamlılıq üçün ciddi sınaqlarla vivo-nun müstəsna keyfiyyət davamlı və problemsiz təcrübə təmin edir.¹⁵
vivo v29 waterproof BD
SU VƏ DAHA ÇOXUNA QARŞI

SU VƏ DAHA ÇOXUNA QARŞI QORXUSUZ

QORXUSUZ
IP54 dərəcəsi ilə dəstəklənən telefon toz və su sıçramalarına təsirli şəkildə müqavimət göstərə bilər və hər zaman rahatlığınıız təmin edir.
Hər zamankı kimi uzun ömürlü olacaq şəkildə dizayn edildi

Hər zamankı kimi uzun ömürlü olacaq şəkildə dizayn edildi

Möhkəmlik və davamlılıq üçün ciddi sınaqlarla vivo-nun müstəsna keyfiyyət davamlı və problemsiz təcrübə təmin edir.¹⁵
vivo v29 vc bionic cooling system BD
MÜKƏMMƏL İNAMLA
ÜSTÜNLÜK EDİN

MÜKƏMMƏL İNAMLA ÜSTÜNLÜK EDİN

MÜKƏMMƏL İNAMLA
ÜSTÜNLÜK EDİN

MÜKƏMMƏL İNAMLA ÜSTÜNLÜK EDİN

vivo v29 vc bionic cooling system BD
YÜKSƏK İNAM

YÜKSƏK İNAM HƏYATI DAHA ASAN EDİR

HƏYATI DAHA
ASAN EDİR
vivo v29 one-tap translation BD

Dil maneələrini dərhal aradan

qaldırın

Dil maneələrini dərhal aradan qaldırın

Sadəcə bir şəkil çəkin və ya albomdan şəkil seçin və Bir Toxunuşla Tərcümə ilə naməlum dili bir saniyə içində tərcümə edin.

vivo v29 privacy protection BD
Məxfiliyin Qorunması

Məxfiliyin Qorunması

Sizin üçün əhəmiyyətli olan foto və videoları qorumaq və telefon təsadüfən itdikdə həssas məlumatların sızmasının qarşısını almaq üçün gizli albomunuzu şifrələməklə məxfiliyinizi rahatlıqla qoruyun.

vivo v29 nfc BD
Üzərinizdə kart yoxdur? Problem deyil!

Üzərinizdə kart yoxdur? Problem deyil!

NFC funksiyası ilə siz nəinki tez ödənişlər edə biləcəksiniz, həm də kartı hər zaman özünüzlə aparmağa ehtiyac qalmayacaq.

YÜKSƏK İNAM

YÜKSƏK İNAM HƏYATI DAHA ASAN EDİR

HƏYATI DAHA
ASAN EDİR
Dil maneələrini dərhal aradan qaldırın

Dil maneələrini dərhal aradan qaldırın

Sadəcə bir şəkil çəkin və ya albomdan şəkil seçin və Bir Toxunuşla Tərcümə ilə naməlum dili bir saniyə içində tərcümə edin.

vivo v29 one-tap translation BD
Məxfiliyin Qorunması

Məxfiliyin Qorunması

Sizin üçün əhəmiyyətli olan foto və videoları qorumaq və telefon təsadüfən itdikdə həssas məlumatların sızmasının qarşısını almaq üçün gizli albomunuzu şifrələməklə məxfiliyinizi rahatlıqla qoruyun.

vivo v29 privacy protection BD
Üzərinizdə kart yoxdur?
Problem deyil!

Üzərinizdə kart yoxdur?
Problem deyil!

NFC funksiyası ilə siz nəinki tez ödənişlər edə biləcəksiniz, həm də kartı hər zaman özünüzlə aparmağa ehtiyac qalmayacaq.

vivo v29 nfc BD