Правни известия

С достъпа, сърфирането, отбелязването, споделянето и/или използването на този уебсайт Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани от следните условия и да спазвате всички приложими закони и разпоредби.

 • 1. Разрешаване на спорове

  Информация съгласно § 36 VSBG (Закон на Германия за уреждане на потребителски спорове) (отнася се само за Германия ):

  Ние не желаем и не сме задължени да участваме в процедури за разрешаване на спорове пред потребителска арбитражна комисия.

  Разрешаване на спорове в ЕС (отнася се само за държави от ЕС ):

  Европейската комисия предоставя платформа, която позволява на потребителите и търговците да разрешават спорове, свързани с онлайн покупки, с помощта на безпристрастен орган за разрешаване на спорове:

  https://ec.europa.eu/consumers/odr

  Нашият имейл адрес: info@vivo.com

  Ние не желаем и не сме задължени да участваме в процедури за разрешаване на спорове пред потребителска арбитражна комисия.

 • 2. Отказ от отговорност

  Съдържание на Уебсайтовете

  Съдържанието на нашите уебсайтове е създадено с най-голямо внимание. Въпреки това ние не можем да гарантираме точността, цялостта и актуалността на съдържанието. Информацията и подробностите на тези страници не представляват никаква уверение или гаранция, била то изрична или подразбираща се. В частност те не представляват никакво мълчаливо съгласие или гаранция относно състоянието, продаваемостта, пригодността за определени цели или ненарушаването на законите и патентите.

  Продуктите, показани на този уебсайт, са примери за продуктите, налични от vivo. Промени в продуктите и услугите може да са настъпили след крайния срок за редакция за отделни страници. Описанията на продуктите или услугите, включително, но не само, характеристиките и конфигурацията на продукта, може да варират в зависимост от държавите или регионите. Ние не гарантираме, че показаните марки или продукти са налични и във Вашата държава. Запазваме си правото да правим промени в дизайна или формата, промени в техническите спецификации, разлики в цветовия нюанс и промени в обхвата на доставка или услуги. Илюстрациите могат също да съдържат аксесоари, специално оборудване или други обхвати, които не са част от стандартния обхват на доставка или услуга. Разликите в цвета са поради технически причини. Отделните страници могат също да съдържат типове и услуги, които не се предлагат в отделни държави.

  Всички посочени цени са препоръчителни цени на дребно и могат да варират на пазара.

  Връзки

  На нашите уебсайтове ще намерите и връзки към други страници в интернет. Бихме искали да отбележим, че нямаме влияние върху дизайна и съдържанието на уебсайтовете, към които са предоставени връзки. Следователно също не можем да гарантираме актуалността, коректността, цялостта или качеството на информацията, предоставена на тези уебсайтове. По отношение на тази информация с настоящото се дистанцираме от цялото съдържание на тези сайтове. Тази декларация се отнася за всички връзки към външни сайтове и тяхното съдържание, съдържащи се в нашите уебсайтове. Ако разберем за каквито и да е нарушения на закона на свързани уебсайтове, ние ще премахнем тези връзки без ненужно забавяне.

  Промени на Уебсайта

  Запазваме си правото да правим подобрения или промени по отношение на информацията, услугите, продуктите и друго съдържание на уебсайта по всяко време и без предизвестие.

 • 3. Права върху интелектуална собственост

  Авторски права

  Всички текстове, изображения, графики, звукови, видео и анимационни файлове, както и тяхното подреждане, както и подредбата и представянето на уебсайта, включително основния софтуерен код, са обект на авторско право и други закони за защита на интелектуалната собственост. Те не могат да бъдат възпроизвеждани, редактирани, разпространявани или използвани по друг начин извън границите на закона за авторското право без предварително писмено съгласие. Изтегляния и копия на този уебсайт са разрешени само за лична, некомерсиална употреба.

  Търговски марки

  Всички марки, показани, споменати или използвани по друг начин на уебсайтовете, са предмет на правата за търговска марка на vivo Mobile Communication Co., Ltd., Китай („vivo“), освен ако не е посочено друго. Това се отнася по-специално за имената на моделите и логата на vivo. Те не могат да бъдат копирани, редактирани, разпространявани или използвани по друг начин без предварителното писмено съгласие на vivo.

 • 4. Защита на данните

  Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас. Въз основа на нашата политика за защита на данните, нашата компания е предприела технически и организационни мерки за изпълнение на изискванията на приложимите закони за защита на данните.

  Информация за личните данни, събрани при използване на нашите уебсайтове, и целите на обработката можете да намерите в нашата Декларация за поверителност и по-специално в обяснението за използване на Бисквитките.

  Бихме искали да отбележим, че предаването на данни през интернет може да има пропуски в сигурността. Не е възможно да се защитят напълно данните от достъп на трети страни.

 • 5. Ограничаване на Отговорността

  Нито vivo, нито някой от нейните филиали, дъщерни дружества, директори, агенти, служители или други представители носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, специални, случайни, последващи, наказателни и/или други вреди, включително, без ограничение, загуба на печалби или приходи, загуба на данни и/или загуба на бизнес във връзка с този уебсайт или използването му, или невъзможността за използване на този уебсайт или разчитане на съдържанието, съдържащо се тук, дори ако vivo е уведомена за възможността от такива щети.