Начало

>

Гаранционни условия

Гаранционна политика на смартфони с марката vivo

Декларация за гаранцията

vivo Mobile Communication Co., Ltd. („vivo“), със седалище на адрес No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Китай, предоставя гаранция, че мобилният телефон vivo (включително техническите аксесоари, доставени в същата опаковка), който сте закупили в България, ще функционира правилно по време на определения тук гаранционен срок, при условие че се използва в съответствие с предназначението му и инструкциите за употреба, както и че са изпълнени следните условия.

Бележка

Настоящата гаранция не засяга Вашите законови права по отношение на съответствието на продукта, нито каквито и да било Ваши законови права за предявяване на гаранционни искове към продавача в случай на несъответствие. 

Продължителност на гаранционния срок

Гаранционният срок започва да тече от датата на доставка на продукта до Вас или от датата на покупката/фактурата и продължава:

   • 24 месеца за мобилния телефон и за вградената батерия, и

   • 6 месеца за техническите аксесоари (зарядно устройство, кабел за зареждане/ кабел за данни, слушалки), които се доставят в търговската опаковка заедно с мобилния телефон.

Планове за отстраняване на дефекти

Ако по време на гаранционния период възникне дефект, vivo ще предостави една от следните услуги по свой избор в законоустановените срокове:

   • Ремонтиране на продукта безплатно; или

   • Замяна на продукта с еквивалентен продукт безплатно.

Териториална валидност на гаранцията

Гаранционните услуги предоставяни от оторизираният сервизен център на смартфони с марката vivo са за всички устройства закупени в рамките на Европейския съюз. Гаранционният срок  на смартфони с марката vivo съответства на предвиденото в държавата, където е осъществена покупката.

Процедура за предявяване на гаранцията

За предявяване на гаранционен иск, моля, свържете се с:

● Оторизиран сервизен център за ремонти:

   • Имейл: service@bg.vivo.com

● Или вижте: приложение vivo.com или уебсайт: www.vivo.com > Поддръжка > Сервизен център

Можете също така да се свържете с търговеца, от когото сте закупили нашия продукт, за информация относно следпродажбеното обслужване.

Условия за предявяване на гаранцията

При заявка за гаранционно обслужване (ремонт или замяна) трябва да се представи или приложи копие от фактурата или доказателство за покупка, от което са видни наименованието на продукта, моделът/видът на продукта и датата на покупка, за да може vivo да провери дали продуктът все още е в рамките на гаранционния срок. Без копие от фактурата vivo може да откаже да предостави гаранционно обслужване.

Подготовка

Преди обаждане:

Моля, подгответе фактурата за продукта, модела на продукта и серийния му номер. Преди да предадете или изпратите продукт на vivo за проверка на гаранционния иск:

Моля, направете резервно копие на цялата лична информация, данни и приложения, съхранявани в продукта, и след това изтрийте всички лични данни от продукта. Ако е необходимо, извадете и всички носители на информация, SIM карти или аксесоари, които не са включени в обхвата на доставката. vivo не носи отговорност за повреда или загуба на данни, приложения, SIM карти или мобилни носители на информация. Ако дефектът засяга и технически аксесоари (зарядно устройство, кабел за зареждане/кабел за данни, слушалки), които сте закупили заедно с мобилния телефон, моля, приложете и тях. Можете да помогнете на vivo при отстраняването на неизправности, като включите описание на дефекта или неизправността. Уверете се, че използвате сигурна опаковка по време на транспортиране, за да избегнете повреда на продукта.

Изключване на гаранцията

Гаранционните искове се изключват, ако не предоставите копие от фактурата или доказателство за покупка, от което са видни наименованието на продукта, моделът/ видът на продукта и датата на покупка, и/или ако не сте спазили инструкциите за употреба и поддръжка, които са доставени с продукта.

Гаранционни претенции се изключват и в случай на повреда на продукта, причинена от: напр. нормално износване; неправилна експлоатация; използване на аксесоари на трети страни; неспазване на мерките за безопасност; използване на насилие (напр. удряне); неправилна употреба, злоупотреба, небрежност или злополука независимо от причината; разливане на храна или течности, корозия, ръжда или използване на неправилно напрежение; опити за ремонт, разглобяване или модифициране на телефона (напр. опит за изваждане на батерията) по Ваша инициатива или от лица, различни от vivo или нейните оторизирани сервизни центрове.

Освен това модификацията или замяната на оригиналната операционна система (напр. промяна на разрешението за руутване или инсталиране на персонализиран ROM), както и липсата или подправянето на серийния номер или IMEI, ще доведат до изключване на гаранцията.

Ограничаване на отговорността

С изключение на горепосочената изрична гаранция, предоставена от vivo в настоящия гаранционен документ, vivo не предоставя никакви други гаранции, изрични или подразбиращи се, по отношение на устройството, неговото качество или употреба за каквато и да е цел.

До степента, позволена от местните закони, vivo не носи отговорност за непредвидими загуби, дължащи се на нарушаване на настоящата гаранция, за загуби на печалба или приходи, както и за други загуби, причинени от използването на устройството или невъзможността за използване на устройството.

ServiceУслуга „Международна гаранция“