Начало

>

Гаранционни условия

Гаранционна политика

Моля, прочетете внимателно този документ, преди да използвате устройството, и го запазете за бъдеща употреба.

Гаранция на производителя на vivo

 

Благодарим Ви, че избрахте мобилен телефон от vivo! Като производител на висококачествени продукти компанията vivo сама поставя високи стандарти за качество за своите продукти. Следователно vivo Mobile Communication Co, Ltd. („vivo“) с основно място на дейност на адрес No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Китай предоставя гаранция за закупения от Вас продукт, при условие че са изпълнени следните условия.

 

Обхват на гаранцията

vivo предоставя гаранция за закупения от Вас продукт, при условие че са изпълнени следните условия по отношение на изискването за липса на дефекти, включително функционални, материални или производствени дефекти.

 

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката/фактурата, а конкретните разпоредби са следните:

 

• двадесет и четири (24) месеца за мобилния телефон.

• двадесет и четири (24) месеца за вградената батерия; шест (6) месеца за зарядното устройство и кабела за данни; и шест (6) месеца за слушалките.

 

Гаранцията важи в целия ЕС и Обединеното кралство за всички продукти, закупени в ЕС и Обединеното кралство. Въпреки това, ако държавата, в която ще бъде предоставено гаранционното обслужване, се различава от държавата на закупуване, обслужването може да се забави.

 

Ако по време на гаранционния период възникне дефект, vivo ще предостави една от следните услуги по свой избор в рамките на тази гаранция:

 

·         Ремонтиране на продукта безплатно или

·         Замяна на продукта с еквивалентен продукт безплатно.

 

Изключване на гаранцията

Гаранционните искове се изключват в случай на повреда на продукта, причинена от:

  • Нормално      износване;

  • Неправилна      работа;

  • Използване      на аксесоари от трети страни;

  • Неспазване      на предпазните мерки за безопасност;

  • Използване      на насилие (напр. удряне);

  • Неправилна      употреба, злоупотреба, небрежност или злополука независимо от причината;

  • Разливане      на храна или течности, корозия, ръжда или използване на неправилно      напрежение;

  • Опити      за ремонт, разглобяване или модифициране на телефона (напр. опит за      изваждане на батерията) по Ваша инициатива или от лица, различни от vivo      или нейните оторизирани сервизни центрове.

Освен това модификацията или замяната на оригиналната операционна система (напр. промяна на разрешението за руутване или инсталиране на персонализиран ROM), както и липсата или подправянето на серийния номер или IMEI ще доведат до изключване на гаранцията.

 

Ако обаче гаранцията не важи, можете да поправите продукта си срещу заплащане.

 

Условия на гаранцията

Предварително условие за гаранцията е да позволите на vivo да провери гаранционния Ви иск. За да направите това, трябва да изпратите продукта на vivo за проверка за дефекти.

 

При заявка за гаранционно обслужване (ремонт или замяна) трябва да се представи или приложи копие от фактурата или доказателство за покупка, за да може vivo да провери дали продуктът все още е в рамките на гаранционния период. Без копие от фактурата vivo може да откаже да предостави гаранционно обслужване.

 

Подготовка

Преди да предадете или изпратите продукт на vivo за проверка на гаранционен иск, моля, направете резервно копие на цялата лична информация, данни и приложения, съхранени в продукта, и след това изтрийте всички лични данни от продукта. Ако е необходимо, извадете и всички носители на информация, SIM карти или аксесоари, които не са включени в обхвата на доставката.

 

 

vivo не носи отговорност за повреда или загуба на данни, приложения, SIM карти или сменяеми носители за съхранение.

 

Ако дефектът засяга и технически аксесоари (зарядно устройство, кабел за зареждане/кабел за данни, слушалки), които сте закупили заедно с мобилния телефон, моля, приложете и тях.

 

Можете да помогнете на vivo при отстраняването на неизправности, като включите описание на дефекта или неизправността.

 

Уверете се, че използвате сигурна опаковка по време на транспортиране, за да избегнете повреда на продукта.

 

Другите Ви права

Тази гаранционна политика на производителя не ограничава Вашите законни права съгласно приложимите местни законодателства, свързани с потребителските продажби, и по-специално съществуващите законови гаранционни права. Тези права продължават да съществуват в допълнение към гаранцията и могат да бъдат предявени от Вас в случай на дефект в продукта независимо от наличието на гаранционен иск.


ServiceУслуга „Международна гаранция“