vivo

Acasă

>

Declarație de confidențialitate vivo pentru Serviciu Clienți

Ultima actualizare: 1 decembrie 2021

Serviciu Clienți este furnizat de vivo (denumită în continuare „noi” sau „nouă”). Ne pasă de confidențialitatea dvs. și considerăm că este important să știți cum sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal. În prezenta Declarație de confidențialitate vivo pentru Serviciu Clienți („Declarația”), explicăm următorul conținut:

1. Colectare și prelucrare: ce date colectăm, în ce scop sunt colectate și prelucrate aceste date și temeiul legal pentru o astfel de prelucrare;

2. Stocare: cât timp stocăm datele dvs.;

3. Partajare și transfer: cum partajăm sau transferăm datele dvs.;

4. Drepturile dvs.: drepturile și opțiunile dvs. cu privire la datele dvs.;

5. Cum ne puteți contacta: modul în care ne puteți contacta dacă aveți întrebări suplimentare.

1. Colectare și procesare

(1)    Pe baza contractului nostru cu dvs. sau la cererea dvs., vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a vă furniza următoarele servicii:

  Repararea dispozitivului:

Când ne cereți să vă reparăm dispozitivul, trebuie să prelucrăm datele dvs. de contact (inclusiv numele dvs., țara/regiunea, numărul de telefon, adresa de e-mail) și informațiile referitoare la dispozitiv (inclusiv IMEI, EMMCID, numărul de serie, modelul dispozitivului și alte informații care sunt necesare pentru diagnosticarea problemelor apărute la dispozitivul dvs.), pentru a verifica perioada de garanție, a diagnostica problemele apărute la dispozitiv, a vă furniza serviciile de reparație solicitate și a răspunde la întrebările dvs. asociate. Când utilizați Serviciul de programare, Serviciul de livrare a reparațiilor sau Cererea de informații privind progresul reparațiilor, vom prelucra informațiile dvs. de contact (precum numărul de telefon) și alte informații pe care le-ați oferit în mod voluntar (precum codul de verificare) pentru a vă verifica identitatea.

  Contactarea Centrului de servicii:

Când ne contactați prin linia de asistență, e-mail, Live Chat, rețele de socializare sau alte canale de servicii pentru clienți, trebuie să prelucrăm datele dvs. de contact (precum numele dvs., țara/regiunea, numărul de telefon, adresa de e-mail sau informațiile referitoare la cont), istoricul apelurilor telefonice sau al comunicărilor cu noi și alte informații pe care le-ați furnizat prin canalele de mai sus, pentru a răspunde la solicitarea dvs. și a vă rezolva problema.

  Localizarea Centrului de servicii și navigație:

Când utilizați Centrul de servicii sau Serviciul de programare, pentru a localiza Centrul de servicii din apropierea dvs. și pentru a vă putea furniza serviciul de navigație, vom prelucra adresa dvs. IP.

(2)    Dar, în anumite scenarii, se vor aplica și alte temeiuri legale, după cum permite legislația în domeniu, ca de exemplu:

  Gestionarea relațiilor cu clienții:

Vom prelucra cererile și consimțământul dvs. în calitate de persoană vizată, precum și înregistrările privind interacțiunile cu clienții pentru a gestiona relația noastră cu dvs., acolo unde este în interesul nostru legitim și nu încalcă interesele dvs. sau drepturile și libertățile dvs.

  Sondaje pentru clienți:

În baza consimțământului dvs., vom utiliza datele dvs. de contact și alte informații pe care le-ați furnizat în mod voluntar (precum pseudonimul, sexul, adresa fizică) pentru sondaje destinate clienților, care ne vor ajuta să vă oferim servicii mai bune.

Ne-am luat angajamentul de a proteja datele dvs. cu caracter personal. Am implementat măsuri de securitate adecvate, inclusiv, dar fără a ne limita la tehnici de criptare și anonimizare, care au fost concepute pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesării, utilizării, deteriorării sau pierderii neautorizate. Vom depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal. În cazul în care suspectați o accesare sau o utilizare neautorizată, o deteriorare sau o pierdere a datelor dvs. cu caracter personal, informați-ne imediat, utilizând datele de contact de mai jos.

2. Stocare

(1)    Perioada:

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal pe perioada necesară pentru scopurile de procesare de mai sus, sau așa cum este cerut de dvs. sau de legislația în domeniu. Mai precis, vom păstra:

   Datele cu caracter personal prelucrate pentru repararea dispozitivului și pentru contactarea Centrului de servicii pe o perioadă de până la cinci (5) ani de la finalizarea reparării sau de la ultima dvs. interacțiune cu noi.

   Datele cu caracter personal prelucrate pentru gestionarea relațiilor cu clienții pe o perioadă de până la cinci (5) ani de la ultima dvs. interacțiune cu noi.

   Datele cu caracter personal prelucrate pentru sondajele destinate clienților pe o perioadă de până la șase (6) luni de la data colectării datelor.

După expirarea perioadei de păstrare, vom șterge sau vom anonimiza datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care legislația și reglementările în domeniul impun altfel.

În afară de aceasta, nu vom păstra pe serverul nostru datele cu caracter personal prelucrate pentru funcția Localizarea Centrului de servicii și navigație.

(2)    Locație:

Pentru a furniza același nivel de protecție a datelor precum cel din țara/regiunea utilizatorului și pentru a răspunde mai eficient la solicitările utilizatorilor, locația în care sunt stocate datele variază pentru utilizatorii din țări/regiuni diferite. Consultați secțiunea Stocarea și transferul internațional din Politica de confidențialitate pentru a afla informații despre locația de stocare a datelor dvs. cu caracter personal.

3. Partajare și transfer

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal fie prin mijloace proprii, fie prin utilizarea companiilor noastre afiliate, furnizori de servicii care acționează în numele nostru, sau alte entități, potrivit indicațiilor dvs. Cu toate acestea, nu vom partaja date cu caracter personal cu părți terțe pentru scopurile proprii de marketing ale acestora. Mai precis:

   Pentru dispozitivele personalitate furnizate de Reliance Jio Infocomm Limited, informațiile referitoare la dispozitiv vor fi criptate și transferate către operator, prelucrarea fiind realizată pe baza contractului dvs. de personalizare cu operatorul și a instrucțiunilor operatorului.

   În timpul etapei de verificare a identității, numărul dvs. de telefon va fi criptat și transferat următorilor furnizori terți de servicii: PaaSoo Technology Limited și Orange Business Services Hong Kong Limited.

   Pentru a vă furniza funcția Localizarea Centrului de servicii și navigație, adresa IP va fi criptată și transferată către următorul furnizor terț de servicii: Google.

Rețineți că am semnat cu acord de protecție a datelor cu furnizorul de servicii menționat mai sus, iar acesta va furniza un standard de protecție a datelor dvs. cel puțin egal cu al nostru.

Pentru a face posibilă utilizarea de către dvs. a serviciilor noastre oriunde în lume, datele dvs. cu caracter personal vor fi transferate către sau accesate de către entitățile noastre din întreaga lume. Respectăm legile privind transferul datelor cu caracter personal între țări pentru a ajuta la asigurarea faptului că datele dvs. sunt protejate, indiferent de locul în care se află. Accesul nostru de la distanță la datele cu caracter personal colectate în Spațiul Economic European, Regatul Unit și Elveția este guvernat de Clauzele contractuale standard.

4. Drepturile dvs.

Aveți diverse drepturi cu privire la datele pe care le deținem în legătură cu dvs.

Retragerea consimțământului:

În orice moment, puteți alege să vă retrageți consimțământul privind sondajele pentru clienți sau întreținerea informațiilor, contactându-ne. În cazul în care vă retrageți consimțământul, vom suspenda prelucrarea datelor dvs. respective până când veți fi din nou de acord cu o astfel de prelucrare.

Alte drepturi:

Pentru a vă exercita celelalte drepturi ce vă aparțin (precum rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării, obiecția față de portabilitatea datelor, în funcție de legile aplicabile privind protecția datelor), vă rugăm să utilizați datele de contact menționate mai jos.

Plângere:

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

5. Cum ne puteți contacta

În cazul în care aveți întrebări legate de prezenta Declarație sau de prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal, dacă este necesar să raportați o problemă sau să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor sau doriți să vă exercitați unul dintre drepturile dvs. prevăzute în temeiul legislației privind confidențialitatea și protecția datelor, ne puteți conecta folosind detaliile de contact de mai jos. Vom încerca să soluționăm solicitarea dvs. fără întârziere și, în orice caz, în limitele de timp prevăzute de legile aplicabile privind protecția datelor.

Site web: https://www.vivo.com/ro/about-vivo/privacy-support

Adresă de e-mail: privacy@vivo.com

Vom actualiza periodic prezenta Declarație. Vă vom notifica printr-o metodă adecvată cu privire la orice modificări semnificative. Toate practicile menționate în prezenta Declarație vor fi realizate în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate, care detaliază practicile noastre.