Mențiuni legale

Prin accesarea, navigarea, marcarea, partajarea și/sau utilizarea acestui site web, confirmați că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord să respectați condițiile de mai jos, precum și toate legile și reglementările aplicabile.

 • 1. Soluționarea litigiilor

  Informații în conformitate cu Art. 36 din Legea germană privind soluționarea litigiilor (VSBG) (aplicabil numai în Germania ):

  Nu suntem dispuși sau obligați să participăm la proceduri de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

  Soluționarea litigiilor în UE (aplicabil numai pentru țările membre ale Uniunii Europen ):

  Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă care le permite consumatorilor și comercianților să soluționeze litigiile legate de achizițiile online cu ajutorul unui organism imparțial de soluționare a litigiilor:

  https://ec.europa.eu/consumers/odr

  Adresa noastră de e-mail: info@vivo.com

  Nu suntem dispuși sau obligați să participăm la proceduri de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

 • 2. Declinarea răspunderii

  Conținuturile site-urilor web

  Conținuturile site-urilor noastre web au fost create cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, nu putem garanta acuratețea, integralitatea și actualitatea acestor conținuturi. Informațiile și detaliile furnizate pe aceste pagini nu constituie niciun fel de garanție explicită sau implicită. În special, acestea nu constituie nicio promisiune sau garanție tacită cu privire la starea, vandabilitatea și caracterul adecvat pentru anumite scopuri, sau la respectarea legilor și brevetelor de invenție.

  Produsele prezentate pe acest site web sunt exemple ale produselor pe care le oferă compania vivo. Este posibil ca orice modificări ale produselor și serviciilor să fi apărut după data limită pentru redactarea paginilor aferente acestora. Descrierile produselor sau serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la caracteristicile și configurația produselor, pot varia de la o țară sau regiune la alta. Nu putem garanta că mărcile sau produsele afișate sunt disponibile și în țara dvs. Ne rezervăm dreptul de a modifica designul sau forma produselor, specificațiile tehnice și nuanțele de culori, precum și condițiile de livrare sau sfera de aplicare a serviciilor. Ilustrațiile ar putea conține și accesorii, echipamente speciale sau alte produse care nu sunt incluse în condițiile de livrare sau sfera de aplicare a serviciului. Deviațiile de culoare au cauze tehnice. De asemenea, paginile individuale ar putea conține tipuri de produse și servicii care nu sunt disponibile în anumite țări.

  Toate prețurile menționate sunt prețurile de vânzare recomandate și ar putea varia de la un punct de comercializare la altul.

  Linkuri

  De asemenea, veți găsi pe site-urile noastre web și linkuri către alte pagini de Internet. Dorim să subliniem faptul că nu putem influența în niciun fel designul și conținutul site-urilor web pentru care sunt furnizate linkuri. De aceea, nu putem garanta nici actualitatea, corectitudinea, integralitatea sau calitatea informațiilor furnizate pe aceste site-uri. În acest context, ne disociem de toate conținuturile acestor site-uri. Prezenta declarație se aplică tuturor linkurilor către site-uri externe, precum și conținuturilor acestora incluse pe site-urile noastre. În cazul în care luăm cunoștință de orice încălcări ale legii pe site-urile web asociate, vom elimina imediat linkurile respective.

  Aducerea de modificări pe site-ul web

  Ne rezervăm dreptul de a aduce îmbunătățiri sau modificări cu privire la informațiile, serviciile, produsele și orice alte conținuturi ale site-ului web, în orice moment și fără preaviz.

 • 3. Drepturi de proprietate intelectuală

  Drepturi de autor

  Toate textele, imaginile, diagramele, fișierele audio, video și de animație, precum și dispunerea acestora și modul de dispunere și prezentare a site-ului web, inclusiv codul software care stă la baza acestuia, fac obiectul drepturilor de autor și altor legi privind protecția proprietății intelectuale. Acestea nu pot fi reproduse, editate, distribuite sau utilizate în niciun alt fel în afara limitelor permise de legislația privind drepturile de autor, dacă nu s-a obținut consimțământul scris prealabil în acest sens. Descărcarea și copierea acestui site web sunt permise numai pentru uz personal și necomercial.

  Mărci comerciale

  Toate mărcile afișate, menționate sau utilizate în alt fel în cadrul site-urilor web fac obiectul drepturilor de marcă comercială ale companiei vivo Mobile Communication Co., Ltd. China („vivo"), cu excepția cazului în care se prevede altfel. Acest lucru se aplică în special siglelor și denumirilor modelelor produselor vivo. Acestea nu pot fi reproduse, editate, distribuite sau utilizate în niciun alt fel fără consimțământul scris prealabil al companiei vivo.

 • 4. Protecția datelor

  Securitatea datelor dvs. cu caracter personal este importantă pentru noi. Pe baza politicii noastre privind protecția datelor, compania noastră a luat măsuri tehnice și organizaționale în vederea implementării cerințelor legilor aplicabile cu privire la protecția datelor.

  Informațiile referitoare la datele cu caracter personal colectate în timpul utilizării site-urilor noastre și scopurile prelucrării acestora pot fi găsite în Notificarea de confidențialitate, în special în explicația cu privire la modul de utilizare a modulelor cookie.

  Dorim să subliniem faptul că transmiterea datelor prin Internet ar putea prezenta lacune de securitate. Protejarea completă a datelor împotriva accesării de către terți nu este posibilă.

 • 5. Limitarea răspunderii

  Nici compania vivo și nici vreunul dintre afiliații, sediile secundare, directorii, agenții, angajații sau reprezentanții acesteia nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune directe, indirecte, speciale, incidentale, pe cale de consecință, punitive și/sau de altă natură, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea de profituri sau venituri, pierderea de date și/sau pierderi comerciale suferite în legătură cu acest site web, ca urmare a utilizării sau imposibilității de utilizare a acestuia sau a încrederii în conținuturile acestuia, chiar dacă vivo este informată cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de daune.