Domů

>

Prohlášení o ochraně soukromí pro Zákaznický servis

Poslední aktualizace: 1. února 2023

Tímto Prohlášením o ochraně soukromí se řídí shromažďování a zpracovávání vašich osobních dat v rámci poskytování zákaznického servisu (dále jen „Služba“) ze strany vivo prostřednictvím servisního centra, webových stránek, kontaktního centra nebo dalších kanálů vivo. Dbáme na ochranu vašeho soukromí a považujeme za důležité, abyste věděli, proč a jak vaše osobní data zpracováváme. V tomto Prohlášení o ochraně soukromí pro Zákaznický servis (dále jen „Prohlášení“) jsou vysvětlena následující témata:

1. Shromažďování a zpracování: jaká data shromažďujeme a jak je používáme;

2. Uchovávání: jak vaše data uchováváme;

3. Sdílení a přenos: jak sdílíme nebo předáváme vaše data;

4. Vaše práva: vaše práva a možnosti v souvislosti s vašimi daty;

5. Kontakt na nás: jak nás můžete kontaktovat v případě jakýchkoli dalších otázek.

Než začnete tuto Službu používat, přečtěte si pozorně toto Prohlášení a ujistěte se, že jste naše postupy ohledně vašich osobních dat plně pochopili.

1. Shromažďování a zpracování

(1)    Na základě smlouvy uzavřené s vámi nebo na vaši žádost budeme zpracovávat vaše osobní data, abychom vám mohli poskytovat následující služby:

  Kontrola a oprava zařízení

V případě závady nebo jiných nestandardních problémů s vaším zařízením můžete navštívit naše oficiální poprodejní servisní centra za účelem kontroly a opravy vašeho zařízení. Některá z našich servisních center rovněž nabízejí službu Vzdálená pomoc za účelem snazšího řešení problémů. Abychom vám mohli výše uvedené služby poskytovat, potřebujeme zpracovávat vaše kontaktní informace (jako např. vaše jméno, zemi/oblast, telefonní číslo a e-mailovou adresu) a informace o zařízení (jako např. IMEI, EMMCID, sériové číslo, model zařízení, informace o operačním systému, informace o používání, chybové protokoly a další informace nutné pro diagnostiku problémů vašeho zařízení) za účelem ověřování záruční lhůty, diagnostiky problémů se zařízením, poskytování požadovaných služeb opravy a odpovídání na vaše související dotazy.

Když použijete naši Rezervační službu, Službu dodání a opravy nebo Službu dotazování na průběh opravy, potřebujeme za účelem poskytování příslušných služeb zpracovávat informace vámi zadané na stránkách, jako např. vaše kontaktní informace, podrobnou adresu, čas rezervace, model zařízení a popis problému.

Žádáte-li o výměnu nebo vrácení, potřebujeme zpracovávat vaše kontaktní informace a informace o zařízení, abychom mohli zkontrolovat, zda zařízení vyhovuje našim požadavkům na vrácení nebo výměnu, jakož i evidovat příslušné záznamy.

Dále můžeme potřebovat zpracovávat vaše kontaktní informace (jako například telefonní číslo) a další informace, které nám dobrovolně poskytnete (například ověřovací kódy) za účelem ověřování vaší totožnosti.

  Přihlášení k účtu

Některé z našich služeb obsahují funkci přihlašování k účtu. Když se v rámci Služby přihlásíte ke svému účtu vivo, potřebujeme zpracovávat informace o vašem účtu (například telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, které jste použili při registraci svého účtu, ID účtu, přezdívku a profilovou fotografii) za účelem zobrazování informací o účtu a ověřování vaší totožnosti.

Abychom vám mohli poskytovat funkci získávání a zobrazování kuponů nebo dalších výhod, můžeme potřebovat informace o vašem účtu za účelem přidružování kuponů nebo dalších výhod, které dostáváte prostřednictvím svého účtu vivo.

  Služba kontaktního centra

Když nás kontaktujete přes zákaznickou linku, e-mail, živý chat, sociální sítě nebo jiný kanál zákaznického servisu, potřebujeme zpracovat vaše kontaktní informace (jako např. jméno, zemi/oblast, telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo informace o účtu), nahrávky hovorů s vámi nebo historii naší společné komunikace, jakož i další informace, které nám poskytnete přes výše uvedené kanály, abychom mohli reagovat na váš požadavek a příslušný problém vyřešit. Vaše kontaktní informace můžeme použít k tomu, abychom vás v případě nutnosti kontaktovali.

  Záruční služba

Když si zakoupíte naše záruční služby na zařízení (například prodlouženou záruku nebo záruku pro případ rozbití displeje), potřebujeme zpracovat vaše jméno, telefonní číslo, IMEI a další identifikátory zařízení nebo ověřovací kódy, abychom mohli propojit vámi zakoupené záruční služby s příslušným zařízením a poskytnout vám služby na základě vašeho požadavku.

  Poloha servisního centra a jak jej najít

Využijete-li naše servisní centrum nebo rezervační službu, musíme zpracovat vaši IP adresu, abychom mohli vyhledat servisní centrum ve vašem okolí a poskytnout vám informace, jak jej najít.

(2)    V určitých situacích však můžeme vaše osobní data zpracovávat také k dalším účelům, které povolují platné zákony, jako například:

  Řízení vztahů se zákazníky

Za účelem řízení vztahů s vámi potřebujeme zpracovávat požadavky, které nám zašlete coby subjekt dat, souhlasy a záznamy o interakcích s vámi coby zákazníkem, a to v případech, které představují náš oprávněný zájem nenarušující vaše zájmy nebo základní práva a svobody.

  Vylepšování zákaznických zkušeností

Vaše kontaktní údaje a další informace, které nám dobrovolně poskytnete (například přezdívku, pohlaví a korespondenční adresu), můžeme využívat za účelem vedení zákaznických průzkumů, na jejichž základě můžeme posuzovat kvalitu námi poskytovaného zákaznického servisu a vylepšovat vaše zákaznické zkušenosti.

Na základě informací získávaných během vašeho používání této Služby budeme dále zpracovávat statistické analýzy k vylepšování a optimalizaci našich produktů a služeb. Rádi bychom vás upozornili, že v rámci tohoto zpracování budou výše uvedená data využita pouze ke statistické analýze. Nebudou s vámi propojována ani využita ke zjišťování vaší totožnosti.

Ochrana vašich osobních dat je naší prioritou. Přijali jsme vhodná bezpečnostní opatření (mj. šifrování a anonymizaci) s cílem chránit vaše osobní data před neoprávněným přístupem, použitím, poškozením nebo ztrátou. Pro ochranu vašich osobních dat učiníme maximum. Máte-li podezření na neoprávněný přístup, použití, poškození nebo ztrátu vašich osobních dat, neprodleně nás prosím informujte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

2. Uchovávání

(1)    Období:

Vaše osobní data budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k výše uvedeným účelům zpracování, resp. po dobu požadovanou platnými zákony. Konkrétně budeme uchovávat:

   Osobní data zpracovávaná za účelem kontroly a opravy zařízení a zajišťování služeb kontaktního centra po dobu pěti (5) let od dokončení opravy nebo od vaší poslední interakce s námi.

   Osobní data zpracovávaná za účelem přihlašování k účtu až 30 dnů od data zrušení účtu.

   Osobní data zpracovávaná za účelem řízení vztahů se zákazníky po dobu až pěti (5) let od vaší poslední interakce s vámi.

   Osobní data zpracovávaná pro potřeby zákaznických průzkumů po dobu až šesti (6) měsíců ode dne, kdy byla tato data shromážděna.

Neurčují-li platné zákony a předpisy jinak, po uplynutí období uchovávání vašich osobních dat tato data smažeme nebo anonymizujeme.

Na našem serveru dále nebudeme uchovávat osobní data zpracovávaná za účelem vyhledání nejbližšího servisního centra a poskytnutí informací k tomu, jak jej najít.

(2)    Poloha:

Abychom mohli zajistit stejnou úroveň ochrany dat jako v zemi/oblasti příslušného uživatele a efektivněji reagovat na požadavky uživatelů, konkrétní poloha místa uložení dat se liší v závislosti na zemi/oblasti daného uživatele. Další informace o tom, kde jsou vaše osobní data uchovávána, naleznete v oddílu Uchovávání a přenos v mezinárodním měřítku v našich Zásadách ochrany soukromí. Pokud však využijete Kontaktní centrum v Austrálii, vaše osobní data se budou uchovávat na našem serveru v Singapuru. Využijete-li Kontaktní centrum v Rusku, Bělorusku, Uzbekistánu nebo Kyrgyzstánu, vaše osobní data budou uložena na našem serveru v Rusku.

3. Sdílení a přenos

Vaše data budeme zpracovávat buďto sami, nebo prostřednictvím našich přidružených společností, poskytovatelů služeb jednajících naším jménem nebo dalších vámi určených subjektů. Vaše osobní data však nebudeme sdílet s žádnými třetími stranami pro jejich marketingové účely. Konkrétně:

   V rozsahu nutném pro poskytnutí vámi objednané Služby budou vaše osobní data zašifrována a zaslána našim přidruženým společnostem nebo poskytovatelům služeb (tzn. prodejcům, poskytovatelům služeb oprav, poskytovatelům zákaznického servisu, poskytovatelům logistických služeb atd.).

   U přizpůsobených zařízení operátorů nebo firem budou informace o zařízení zašifrovány a zaslány příslušnému operátorovi nebo firmě v souladu se zněním smluv o přizpůsobování s nimi uzavřených, resp. dle jejich pokynů.

   Za účelem ověřování vaší totožnosti bude vaše telefonní číslo zašifrováno a zasláno následujícím poskytovatelům služeb z řad třetích stran: PaaSoo Technology Limited, Orange Business Services Hong Kong Limited a Firemsg International Co., Limited.

   Abychom vám mohli pomoci s vyhledáním servisního centra a poskytnout informace o tom, jak jej najít, vaše IP adresa se po zašifrování odešle následujícím třetím stranám v roli poskytovatele služeb: Google Inc.

Ujišťujeme vás, že jsme s příslušným poskytovatelem (nebo poskytovateli) služeb uzavřeli dohodu o ochraně osobních dat, aby daný poskytovatel zajistil ochranu vašich osobních dat minimálně na stejné úrovni, jako je naše vlastní. Jinak budeme vaše data sdílet pouze v případě, že o to budeme požádáni na základě soudního řízení nebo na žádost odpovědného úřadu v souladu s příslušnými zákony.

Vzhledem k tomu, že působíme v mnoha zemích po celém světě, a abychom vám umožnili používání našeho produktu kdekoli na světě, mohou být vaše osobní data přenášena nebo zpřístupňována našimi subjekty nebo poskytovateli služeb po celém světě. Vaše data se však nebudou používat k jiným než výše uvedeným účelům. Řídíme se zákony o přenosu osobních dat mezi různými zeměmi, a snažíme se tak zajistit náležitou ochranu vašich dat bez ohledu na to, kde se nacházejí.

4. Vaše práva

V souvislosti s daty, která o vás uchováváme, máte různá práva.

Odvolání souhlasu:

Můžete se kdykoli rozhodnout nás kontaktovat za účelem odvolání svého souhlasu s tímto Prohlášením. Pokud svůj souhlas odvoláte, zpracování předmětných dat ukončíme, dokud se zpracováním nebudete znovu souhlasit.

Další práva:

Chcete-li uplatnit další svá práva (např. právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku či právo na přenositelnost dat podle platných zákonů na ochranu osobních dat), použijte prosím níže uvedené kontaktní údaje.

Stížnosti:

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

5. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně tohoto Prohlášení nebo zpracování vašich osobních dat, potřebujete-li nahlásit problém, kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů nebo uplatnit některá ze svých práv podle zákonů na ochranu dat a soukromí, klepněte zde. Váš požadavek se budeme snažit vyřídit bez zbytečného odkladu a vždy ve lhůtách stanovených příslušnými zákony na ochranu dat.

Toto Prohlášení může být čas od času aktualizováno. V případě jakékoli zásadní změny vás budeme vhodným způsobem informovat. Všechny postupy uvedené v tomto Prohlášení budou prováděny v souladu s našimi Zásadami ochrany soukromí, v nichž naleznete další podrobnosti o našich postupech.