Domů

>

Záruční podmínky

Záruka výrobce vivo

Děkujeme, že jste si vybrali mobilní telefon vivo! vivo jakožto výrobce mimořádně kvalitních produktů nastoluje vysoká kvalitativní měřítka vlastních výrobků. vivo Mobile Communication Co, Ltd. (dále jen „vivo“) proto k vámi zakoupenému produktu uděluje záruku za níže uvedených podmínek:


Rozsah záruky

Při splnění níže uvedených podmínek uděluje vivo záruku, že vámi zakoupený produkt je prostý vad, tj. je plně funkční a nevykazuje žádné vady materiálu ani výrobní vady. 


Záruční lhůta začíná běžet dnem zakoupení produktu / datem vystavení faktury a trvá:

po dobu 24 měsíců v případě mobilního telefonu a vestavěné baterie.

po dobu 24 měsíců v případě technického příslušenství (zástrčky, nabíjecího/datového kabelu, sluchátek), které jste zakoupili společně s mobilním telefonem.


Záruční krytí platí ve všech zemích EU a vztahuje se na všechny produkty zakoupené v EU.


V případě výskytu závady během záručního období vivo dle svého rozhodnutí v rámci této záruky poskytne jednu z následujících služeb: 


bezplatnou opravu produktu nebo

bezplatnou výměnu produktu za ekvivalentní výrobek.


Vyloučení ze záruky

Reklamace ze záruky jsou vyloučeny v případě poškození produktu v důsledku

běžného opotřebení,

nesprávného způsobu zacházení,

používání příslušenství jiných dodavatelů, 

nedodržování bezpečnostních opatření, 

hrubého zacházení (např. nárazy, údery),

pokusů opravovat zařízení vlastními silami (např. vyndavání baterie).


Reklamaci ze záruky dále nelze uplatňovat v případě upravování nebo změn původního operačního systému (např. tzv. rootování, nahrávání nové ROM), jakožto i chybějícího sériového čísla nebo čísla IMEI, resp. pozměňování těchto čísel.


Platí nicméně, že i v případě neuplatnitelné záruky máte možnost nechat si výrobek opravit formou placené služby.


Záruční podmínky

Záruku lze uplatňovat pouze za předpokladu, že vivo umožníte zkontrolovat, zda se na daný případ záruka vztahuje. Za tímto účelem je nutné poskytnout vivo příslušný výrobek k prověření závady (např. osobním předáním nebo zasláním výrobku). 


Požadujete-li záruční službu (tj. opravu nebo výměnu), je nutné odeslat nebo přiložit fakturu či jiný doklad o koupi, aby vivo mohlo zkontrolovat, zda u příslušného výrobku záruční lhůta stále platí. Pokud kopii dokladu o koupi nepředložíte, vivo si vyhrazuje právo na odmítnutí záruční služby.


Přípravy

Než výrobek předáte nebo odešlete k posouzení nároku na reklamaci ze záruky, zazálohujte si všechny osobní informace, data a aplikace uložené v příslušném zařízení. Poté ze zařízení všechny osobní údaje smažte. Podle potřeby též vyjměte všechna paměťová média, SIM karty nebo příslušenství, které nebylo součástí dodávky zařízení. 


Za případné poškození nebo ztrátu dat, aplikací, SIM karet nebo vyměnitelných paměťových médií nenese vivo odpovědnost. 


Pokud se závada týká i technického příslušenství (zástrčka, nabíjecí/datový kabel, sluchátka), které jste zakoupili společně s mobilním telefonem, přiložte prosím i toto příslušenství.


Diagnostiku závad usnadníte tím, že přiložíte popis závady nebo funkční poruchy.


Pokud produkt odesíláte, dbejte na jeho bezpečné zabalení, abyste zamezili poškozením vlivem přepravy. 


Bude-li reklamace vyhodnocena jako oprávněná, nebudete náklady na dopravu hradit, tj. vivo vám proplatí náklady spojené s odesláním výrobku k reklamaci.


Mezinárodní záruční služby