Právní upozornění

Přístupem, procházením, vytvářením záložek, sdílením a/nebo používáním této webové stránky potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami a že budete dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy.

 • 1. Řešení sporů

  Informace podle § 36 VSBG (německý zákon o řešení spotřebitelských sporů) (platí pouze pro Německo ):

  Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským arbitrážním soudem.

  Řešení sporů v EU (platí pouze pro země EU ):

  Evropská komise poskytuje platformu, která spotřebitelům a obchodníkům umožňuje za pomoci orgánu pro nestranné řešení sporů urovnávat spory týkající se nákupů online:

  https://ec.europa.eu/consumers/odr

  Naše e-mailová adresa: info@vivo.com

  Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským arbitrážním soudem.

 • 2. Odmítnutí odpovědnosti

  Obsah webových stránek

  Obsahu našich webových stránek jsme věnovali maximální péči. Nemůžeme však zaručit jeho přesnost, úplnost a aktuálnost. Informace a podrobnosti na těchto stránkách nepředstavují žádné záruky ani garance, ať již výslovné, nebo mlčky předpokládané. Zejména nepředstavují žádný tichý příslib ani záruku týkající se stavu, prodejnosti, vhodnosti pro určité účely nebo neporušení zákonů a patentů.

  Produkty zobrazené na tomto webu jsou příklady produktů dostupných od vivo. Ke změnám produktů a služeb mohlo dojít po redakčním termínu pro jednotlivé stránky. Popisy produktů nebo služeb, mimo jiné včetně funkcí a konfigurace produktů, se mohou lišit v závislosti na zemi nebo regionu. Nezaručujeme, že uváděné značky nebo produkty jsou k dispozici také ve vaší zemi. Vyhrazujeme si právo provádět změny designu nebo tvaru, změny technických specifikací, odchylky v barevném odstínu a změny v rozsahu dodávky nebo služeb. Ilustrace mohou také obsahovat příslušenství, speciální vybavení nebo jiná zařízení, která nejsou součástí standardního rozsahu dodávky nebo služby. Barevné odchylky jsou způsobeny technikou. Jednotlivé stránky mohou také obsahovat typy a služby, které nejsou nabízeny v jednotlivých zemích.

  Uvedené ceny představují pouze doporučené maloobchodní ceny a mohou se v obchodě lišit.

  Odkazy

  Na našich webových stránkách najdete také odkazy na jiné stránky na internetu. Chtěli bychom zdůraznit, že nemáme žádný vliv na design a obsah webových stránek, na které jsou tyto odkazy poskytovány. Proto také nemůžeme zaručit aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací poskytovaných na těchto webových stránkách. S ohledem na tyto skutečnosti se tímto distancujeme od veškerého obsahu těchto stránek. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy na externí stránky uváděné na našich webových stránkách, jakožto i na jejich obsah. Dozvíme-li se o jakémkoli porušení zákona na odkazovaných webech, takové odkazy bez zbytečného odkladu odstraníme.

  Změny webových stránek

  Vyhrazujeme si právo provádět vylepšení nebo změny týkající se informací, služeb, produktů a dalšího obsahu webových stránek, a to kdykoli a bez předchozího upozornění.

 • 3. Práva k duševnímu vlastnictví

  Autorská práva

  Veškeré texty, obrázky, grafiky, zvukové, video a animační soubory, jakož i jejich uspořádání a také uspořádání a prezentace webových stránek včetně příslušného softwarového kódu podléhají autorským právům a dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Bez předchozího písemného souhlasu je nelze reprodukovat, upravovat, distribuovat nebo používat jakýmkoli jiným způsobem mimo meze autorského práva. Stahování a kopírování této webové stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

  Ochranné známky

  Všechny značky vyobrazené, zmíněné nebo jinak použité na webových stránkách podléhají právům na ochranné známky společnosti vivo Mobile Communication Co., Ltd., Čína („vivo”), pokud není uvedeno jinak. To platí zejména pro názvy modelů a loga vivo. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti vivo je nelze kopírovat, upravovat, distribuovat ani jakýmkoli jiným způsobem používat.

 • 4. Ochrana dat

  Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité. V souladu s našimi zásadami ochrany dat přijala naše společnost technická a organizační opatření k implementaci podmínek platných zákonů o ochraně dat.

  Informace o osobních údajích shromažďovaných při používání našich webových stránek a o účelech zpracování naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, a zejména ve vysvětlení používání souborů cookie.

  Chtěli bychom zdůraznit, že přenos dat přes internet může obsahovat bezpečnostní mezery. Data není možné zcela chránit před přístupem třetích stran.

 • 5. Omezení odpovědnosti

  Společnost vivo, ani žádná z jejích přidružených společností, dceřiných společností, ředitelů, agentů, zaměstnanců nebo jiných zástupců nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné, represivní a/nebo jiné škody, mimo jiné za ušlý zisk nebo výnosy, ztrátu dat a/nebo ztrátu obchodní příležitosti, v souvislosti s touto webovou stránkou, jejím použitím nebo nemožností používat tuto webovou stránku nebo spoléháním se na zde uvedený obsah, i kdyby byla společnost vivo na riziko takových škod upozorněna.