სამართლებრივი შეტყობინება

ამ ვებსაიტთან წვდომით, დათვალიერებით, სანიშნეების მოთავსებით, გაზიარებით და/ან გამოყენებით თქვენ ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ, გაიგეთ და ეთანხმებით, რომ შეასრულებთ ქვემოთ მოცემულ პირობებს და დაიცავთ ყველა მოქმედ კანონსა და რეგულაციას.

1.    დავების გადაწყვეტა

·   ინფორმაცია § 36 VSBG-ის (გერმანიის მომხმარებელთა დავების გადაწყვეტის აქტი) შესაბამისად (ვრცელდება მხოლოდ გერმანიაში):

ჩვენ არ გვსურს ან არ ვართ ვალდებული, მონაწილეობა მივიღოთ დავების გადაწყვეტის პროცესში მომხმარებელთა საარბიტრაჟო საბჭოს წინაშე.

·   ევროკავშირის დავების გადაწყვეტა (ვრცელდება მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნებზე):

ევროკავშირის კომისია უზრუნველყოფს პლატფორმას, რომელიც მომხმარებლებს და მოვაჭრეებს საშუალებას აძლევს, მოაგვარონ ონლაინ შესყიდვებთან დაკავშირებული დავები დავების გადაწყვეტის მიუკერძოებელი ორგანოს დახმარებით:

https://ec.europa.eu/consumers/odr

ჩვენი ელფოსტის მისამართი: info@vivo.com

ჩვენ არ გვსურს ან არ ვართ ვალდებული, მონაწილეობა მივიღოთ დავების გადაწყვეტის პროცესში მომხმარებელთა საარბიტრაჟო საბჭოს წინაშე.

2.    პასუხისმგებლობის მოხსნა

·   ვებსაიტების შიგთავსი

ჩვენი ვებსაიტების შიგთავსი შეიქმნა უდიდესი სიფრთხილით. თუმცა, ჩვენ ვერ მოგცემთ გარანტიას შიგთავსების სიზუსტეზე, სრულყოფილებასა და აქტუალურობაზე. ამ გვერდებზე მოცემული ინფორმაცია და დეტალები არ წარმოადგენს რაიმე აშკარა თუ ნაგულისხმევ გარანტიას. კერძოდ, ისინი არ წარმოადგენს რაიმე ავტომატურ დაპირებას ან გარანტიას მდგომარეობის, გასაყიდად ვარგისიანობის, გარკვეული მიზნებისათვის შესაფერისობის ან კანონებისა და პატენტების დაურღვევლობის შესახებ.

ამ ვებსაიტზე ნაჩვენები პროდუქტები არის vivo-გან ხელმისაწვდომი პროდუქტების მაგალითები. ცვლილებები პროდუქტებსა და მომსახურებებში შეიძლება მოხდეს ცალკეული გვერდების რედაქტირების ვადის ამოწურვის შემდეგ. პროდუქტების ან მომსახურებების აღწერილობები, რომლებიც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, პროდუქტის მახასიათებლებსა და კონფიგურაციებს, შეიძლება განსხვავდებოდეს ქვეყნების თუ რეგიონების მიხედვით. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ ნაჩვენები ბრენდები ან პროდუქტები ასევე ხელმისაწვდომია თქვენს ქვეყანაში. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, განვახორციელოთ დიზაინის ან ფორმის ცვლილებები, ცვლილებები ტექნიკურ მახასიათებლებში, გადახვევები ფერის ჩრდილებში და ცვლილებები მიწოდების ან მომსახურების სფეროებში. ილუსტრაციები ასევე შეიძლება შეიცავდეს აქსესუარებს, სპეციალურ აღჭურვილობას ან სხვა ზონებს, რომლებიც არ შედის მიწოდების ან მომსახურების სტანდარტულ ფარგლებში. ფერების გადახვევები გამოწვეულია ტექნიკურად. ცალკეული გვერდები ასევე შეიძლება მოიცავდეს ტიპებსა და მომსახურებებს, რომლებიც არ არის შეთავაზებული ცალკეულ ქვეყნებში.

ნებისმიერი მითითებული ფასი არის რეკომენდებული საცალო ფასი და შეიძლება განსხვავდებოდეს ვაჭრობაში.

·   ბმულები

ჩვენს ვებსაიტებზე ასევე იპოვით სხვა გვერდების ბმულებს ინტერნეტში. გვსურს, აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს არანაირი გავლენა იმ ვებსაიტების დიზაინსა და შიგთავსზე, რომელთა ბმულებიც მოცემულია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ასევე არ შეგვიძლია, გარანტია მოგცეთ ამ ვებგვერდებზე მოწოდებული ინფორმაციის აქტუალურობის, სისწორის, სრულყოფილების ან ხარისხის შესახებ. აღნიშნულის საფუძველზე, ჩვენ დისტანცირებული ვართ ამ საიტების ყველა შიგთავსისგან. ეს განცხადება ვრცელდება გარე საიტების ყველა ბმულსა და მათ შინაარსზე, რომლებსაც მოიცავს ჩვენი ვებსაიტები. თუ გავიგებთ რაიმე კანონდარღვევის შესახებ, ბმულებით მოცემულ ვებსაიტებზე, ჩვენ წავშლით ასეთ ბმულებს ზედმეტი შეფერხების გარეშე.

·   ვებსაიტის ცვლილებები

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, გავაუმჯობესოთ ან შევიტანოთ ცვლილებები ვებგვერდის ინფორმაციასთან, მომსახურებებთან, პროდუქტებსა და სხვა შიგთავსთან დაკავშირებით, ნებისმიერ დროს და გაფრთხილების გარეშე.

3.    ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები

·   საავტორო უფლებები

ყველა ტექსტი, სურათი, გრაფიკა, ხმა, ვიდეო და ანიმაციური ფაილი, ისევე როგორც მათი მოწყობა, ასევე ვებსაიტის მოწყობა და პრეზენტაცია, პროგრამული კოდის ჩათვლით, ექვემდებარება საავტორო უფლებებს და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სხვა კანონებს. დაუშვებელია მათი რეპროდუქცია, რედაქტირება, გავრცელება ან გამოყენება საავტორო უფლებების კანონის ფარგლებს გარეთ, წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. ამ ვებსაიტის ჩამოტვირთვა და ასლების გაკეთება ნებადართულია მხოლოდ პირადი, არაკომერციული გამოყენებისთვის. 

·   სავაჭრო ნიშნები

ვებსაიტებზე ნაჩვენები, ნახსენები ან სხვაგვარად გამოყენებული ყველა ნიშანი ექვემდებარება vivo Mobile Communication Co., Ltd.-ის, ჩინეთი („vivo“), სავაჭრო ნიშანს, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. ეს კონკრეტულად ეხება vivo-ს მოდელების სახელებსა და ლოგოებს. მათი კოპირება, რედაქტირება, გავრცელება ან სხვაგვარად გამოყენება დაუშვებელია vivo-ს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

4.    მონაცემთა დაცვა

თქვენი პირადი მონაცემების უსაფრთხოება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ჩვენი მონაცემთა დაცვის პოლიტიკიდან გამომდინარე, ჩვენმა კომპანიამ მიიღო ტექნიკური და ორგანიზაციული ზომები მონაცემთა დაცვის შესახებ მოქმედი კანონების მოთხოვნების შესასრულებლად.

ინფორმაცია ჩვენი ვებსაიტების გამოყენებისას შეგროვებული პირადი მონაცემებისა და დამუშავების მიზნების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის შეტყობინებაში, კერძოდ კი — ქუქი-ფაილების გამოყენების განმარტებაში.

გვსურს, აღვნიშნოთ, რომ ინტერნეტით მონაცემთა გადაცემას შესაძლოა ჰქონდეს ხარვეზები უსაფრთხოების თვალსაზრისით. შეუძლებელია მონაცემების სრულად დაცვა მესამე მხარის მიერ წვდომისგან.

5.    პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

არც vivo და არც მისი რომელიმე ფილიალი, შვილობილი კომპანია, დირექტორი, აგენტი, თანამშრომელი ან სხვა წარმომადგენელი არ არის პასუხისმგებელი რაიმე პირდაპირი, ირიბი, ფაქტობრივი, შემთხვევითი, შემდგომი, საჯარიმო ან სხვა სახის ზიანისათვის, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, მოგების ან შემოსავლების დაკარგვა, მონაცემების დაკარგვა და/ან ბიზნესის დაკარგვა, ამ ვებსაიტთან დაკავშირებით ან ამ ვებსაიტის გამოყენებასა ან მისი გამოყენების შეუძლებლობასთან დაკავშირებით, ან მასში მოცემულ შიგთავსზე დაყრდნობით, მაშინაც კი, თუ vivo ინფორმირებულია ასეთი დაზიანების შესაძლებლობის შესახებ.