გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი IMEI ნომერი ავთენტიფიკაციისთვის

ვეთანხმები, რომ vivo აგროვებს და იყენებს ჩემ მიერ ზემოთ მითითებულ IMEI ნომრებს ჩემი მოწყობილობების ავთენტიფიკაციისთვის, vivo-ს კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

გაგზავნა

რა არის IMEI ნომერი?

თქვენი მოწყობილობის IMEI ნომერს იყენებენ GSM ქსელები სწორი მოწყობილობების იდენტიფიცირებისთვის. როგორც ერთიანი საიდენტიფიკაციო ნომერი, ის მოიცავს ინფორმაციას მოწყობილობის მწარმოებლის, ბრენდის, მოდელისა და სპეციფიკაციების შესახებ და უზრუნველყოფს მოწყობილობის ავთენტურობას.

როგორ მოძებნოთ თქვენი IMEI ნომერი?

  • Dial*#06#

    Dial*#06#

  • პარამეტრები — სხვა პარამეტრები — ტელეფონის შესახებ

    პარამეტრები — სხვა პარამეტრები — ტელეფონის შესახებ