სახლი

>

გარანტიის პირობები

გარანტიის პირობები

ა. საგარანტიო გამოცვლისა და შეკეთების ინსტრუქციები

1. ეს საგარანტიო პოლისი ვრცელდება მხოლოდ საქართველოში გაყიდულ vivo-ს ტელეფონებზე.

2. მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს ტელეფონის გამოცვლა ან შეკეთება, თუ ტელეფონში ფუნქციური შეცდომა აღმოჩნდება შეძენის თარიღიდან 15 დღის განმავლობაში.

3. საგარანტიო პერიოდი:

4. საგარანტიო გამოცვლისა და შეკეთების სერვისებით სარგებლობისთვის საჭიროა შეძენის დამადასტურებელი საბუთი.

5. საგარანტიო გამოცვლა ან შეკვეთა არ ითვალისწინებს პროდუქტთან დაკავშირებულ სხვა მასალებს (როგორიცაა მოკლე გზამკვლევი და საგარანტიო ბარათი).

ბ. საგარანტიო გამოცვლის ინსტრუქციები 

1. საგარანტიო შეკეთების სერვისები მოქმედებს მხოლოდ მაშინ, თუ პროდუქტი სტანდარტულად გამოიყენება. თუ პროდუქტი დაზიანდება ისეთი მიზეზით, რომელიც არ უკავშირდება პროდუქტის ხარისხს, ან რომელიმე შემდეგ შემთხვევაში, საგარანტიო გამოცვლისა და შეკეთების სერვისები არ იმოქმედებს, თუმცა ხელმისაწვდომი იქნება პროდუქტის ფასიანი შეკეთება;

(1) საგარანტიო პერიოდი ამოიწურა საგარანტიო გამოცვლისა თუ შეკეთების სერვისებისთვის.

(2) არ არსებობს შეძენის დამადასტურებელი საბუთი.

(3) შეძენის დამადასტურებელი საბუთის შინაარსი არ შეესაბამება პროდუქტის ეტიკეტებს ან შეცვლილია.

(4) თუ პროდუქტი შეკეთდა მომსახურების ერთ-ერთ არაავტორიზებულ ცენტრში.

(5) ზიანი, რომელიც გამოწვეულია შეუჩერებელი ძალით (მიწისძვრით, ხანძრით და ა.შ.), პროდუქტის ბუნებრივი ცვეთით (მაგალითად, გაკაწვრა ან დაზიანების ნიშნები უკანა საფარზე, ღილაკზე, ეკრანსა თუ აქსესუარებზე და ა.შ.).

(6) ისეთი ხარვეზები ან დეფექტები პროდუქტში, რომლებიც არ არის ქარხნული დეფექტი ან ფუნქციური ხარვეზი.

(7) თუ ტელეფონი დაზიანდება არაორიგინალი აქსესუარების (დამტენის, მონაცემთა კაბელისა და ა.შ.) გამოყენების გამო, გამოცვლისა და გარანტიის სერვისები არ გავრცელდება.

(8) თუ პროდუქტი დაზიანდება პროდუქტში სითხის ან ტენის შეღწევის ან ფიზიკური დაზიანების გამო.

2. ფიზიკურად ან სითხის შეღწევის გამო დაზიანებული ან არაავტორიზებულად შეკეთებული ტელეფონის შესაკეთებლად საჭიროა მომხმარებელსა და მომსახურების ცენტრს შორის გაფორმდეს „პროდუქტის შეკეთების სპეციალური ინსტრუქცია“. 

3. სერვისით სარგებლობა მომხმარებელს შეუძლია vivo- ნებისმიერ ავტორიზებულ მომსახურების ცენტრში, მთელ საქართველოში.

4. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში გამოცვლილი ყველა ნაწილი, კომპონენტი და აქსესუარი კომპანიას ეკუთვნის.

გამოცვლისა და საგარანტიო სერვისებში გათვალისწინებული ფუნქციური ხარვეზების სია

შეხსენება დამარქაფების შესახებ და მნიშვნელოვანი შეტყობინება ტელეფონების შესაკეთებლად გაგზავნამდე

1. სანამ ტელეფონს შესაკეთებლად ჩააბარებთ, დარწმუნდით, რომ ტელეფონის მონაცემები დამარქაფებულია, რადგან ისინი შეიძლება შეკეთების დროს დაიკარგოს.

2. როდესაც ტელეფონს მომსახურების ცენტრში გაგზავნით, თან იქონიეთ შეძენის ორიგინალი საბუთი. (შეძენის ინვოისი და საგარანტიო ბარათი არ უნდა იყოს შეცვლილი ან გაცვეთილი)

3. აქსესუართან დაკავშირებული ნებისმიერი საჩივრის შემთხვევაში, თან იქონიეთ აქსესუარები (თუ აქსესუარი შეძენილია ცალკე, საჭირო იქნება შეძენის დამადასტურებელი საბუთი).

4. ტელეფონის დამუხტვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრობლემის შემთხვევაში, თან იქონიეთ დამტენი ტელეფონთან ერთად.