Αρχική

>

Όροι εγγύησης

Πολιτική εγγύησης

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το καλά για μελλοντική χρήση.

Εγγύηση κατασκευαστή vivo

 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο vivo! Ως κατασκευαστής προϊόντων υψηλής ποιότητας, η vivo θέτει υψηλά πρότυπα ποιότητας για τα προϊόντα της. Ως εκ τούτου, η vivo Mobile Communication Co, Ltd. ("vivo"), με κύρια επιχειρηματική έδρα στη διεύθυνση No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China, παρέχει εγγύηση για το προϊόν που αγοράσατε, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.

 

Εύρος εγγύησης

Προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση «άνευ ελαττωμάτων», συμπεριλαμβανομένων των ελαττωμάτων λειτουργίας, υλικού ή παραγωγής, η vivo παρέχει εγγύηση για το προϊόν που αγοράσατε, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

 

Η περίοδος εγγύησης αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς/τιμολόγησης και οι ειδικές διατάξεις έχουν ως εξής:

 

• είκοσι τέσσερις (24) μήνες για το κινητό τηλέφωνο.

δώδεκα (12) μήνες για την μπαταρία, δώδεκα (12) μήνες για τον φορτιστή και το καλώδιο δεδομένων και δώδεκα (12) μήνες για τα ακουστικά.

 

Η εγγύηση ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, εάν η χώρα στην οποία θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες εγγύησης διαφέρει από τη χώρα αγοράς, οι υπηρεσίες ενδέχεται να καθυστερήσουν.

 

Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η vivo θα παράσχει μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες της επιλογής της στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης:

 

• Δωρεάν επισκευή του προϊόντος ή

• Δωρεάν αντικατάσταση του προϊόντος με ένα ισοδύναμο προϊόν.

 

Εξαιρέσεις από την εγγύηση

Οι αξιώσεις εγγύησης αποκλείονται σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος που προκαλείται από:

• Φυσιολογική φθορά,

• Μη ορθή λειτουργία,

• Χρήση αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών,

• Μη τήρηση των προφυλάξεων ασφαλείας,

• Χρήση βίας (π.χ. χτύπημα της συσκευής),

• Κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια ή ατύχημα που προκαλείται από οποιονδήποτε λόγο,

• Ρίψη τροφίμων ή υγρών, διάβρωση, σκουριά ή χρήση λανθασμένης τάσης ρεύματος,

• Απόπειρες επισκευής, αποσυναρμολόγησης ή τροποποίησης του τηλεφώνου (π.χ. απόπειρα αφαίρεσης της μπαταρίας) με δική σας πρωτοβουλία ή από οποιονδήποτε άλλον εκτός της vivo ή των εξουσιοδοτημένων της κέντρων επισκευών.

Επιπλέον, η τροποποίηση ή αντικατάσταση του αρχικού λειτουργικού συστήματος (π.χ. τροποποίηση δικαιωμάτων root ή εγκατάσταση προσαρμοσμένης ROM), καθώς και η απουσία ή παραποίηση του σειριακού αριθμού ή του αριθμού IMEI, θα οδηγήσει σε αποκλεισμό της εγγύησης.

 

Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της δωρεάν εγγύησης, μπορείτε να επισκευάσετε το προϊόν σας, αλλά με την αντίστοιχη χρέωση.

 

Προϋποθέσεις εγγύησης

Προϋπόθεση για την εγγύηση είναι να επιτρέψετε στη vivo να ελέγξει την αξίωση εγγύησης. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να αποστείλετε το προϊόν στην vivo για έλεγχο ελαττωμάτων.

 

Όταν ζητάτε μια υπηρεσία εγγύησης (επισκευή ή αντικατάσταση), θα πρέπει να υποβάλλετε ή να εσωκλείετε αντίγραφο του τιμολογίου ή της απόδειξης αγοράς, ώστε η vivo να μπορεί να ελέγξει εάν το προϊόν εξακολουθεί να βρίσκεται εντός της περιόδου εγγύησης. Χωρίς αντίγραφο του τιμολογίου, η vivo μπορεί να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών εγγύησης.

 

Προετοιμασία

Πριν παραδώσετε ή στείλετε ένα προϊόν στη vivo για έλεγχο της αξίωσης εγγύησης, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των προσωπικών πληροφοριών, των δεδομένων και των εφαρμογών που είναι αποθηκευμένα στο προϊόν και στη συνέχεια διαγράψτε όλα τα προσωπικά δεδομένα από το προϊόν. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε επίσης όλα τα μέσα αποθήκευσης, τις κάρτες SIM ή τα αξεσουάρ που δεν περιλαμβάνονται στο παραδοτέο σύνολο.

 

 

Η vivo δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια δεδομένων, εφαρμογών, καρτών SIM ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης.

 

Εάν το ελάττωμα προς επισκευή επηρεάζει επίσης τα τεχνικά αξεσουάρ (φορτιστής, καλώδιο φόρτισης/καλώδιο δεδομένων, ακουστικά) που έχετε αγοράσει μαζί με το κινητό τηλέφωνο, παρακαλείστε να τα προσκομίσετε επίσης.

 

Μπορείτε να βοηθήσετε τη vivo στην αντιμετώπιση προβλημάτων, περιλαμβάνοντας μια περιγραφή του ελαττώματος ή της δυσλειτουργίας.

 

Φροντίστε να χρησιμοποιείτε ασφαλή συσκευασία κατά τη μεταφορά για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στο προϊόν.

 

Άλλα δικαιώματά σας

Η παρούσα πολιτική εγγύησης του κατασκευαστή δεν περιορίζει τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία που σχετίζεται με τις πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων, και ιδίως τα υπάρχοντα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης. Αυτά τα δικαιώματα εξακολουθούν να υπάρχουν επιπλέον της εγγύησης και μπορούν να αξιωθούν από εσάς σε περίπτωση ελαττώματος στο προϊόν, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αξίωσης εγγύησης.


Υπηρεσία Διεθνούς Εγγύησης