Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Με την πρόσβαση, την περιήγηση, την προσθήκη στους σελιδοδείκτες, την κοινοποίηση ή/και τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύεστε με τους ακόλουθους όρους και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

 • 1. Επίλυση διαφορών

  Ενημέρωση βάσει της παραγράφου § 36 του VSBG (Γερμανικός Νόμος περί Διακανονισμού των Διαφορών με τους Καταναλωτές) (ισχύει μόνο για τη Γερμανία ):

  Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον κάποιου συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

  Επίλυση διαφορών στην ΕΕ (ισχύει μόνο για τις χώρες της ΕΕ ):

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους καταναλωτές και τους εμπόρους να επιλύουν τις διαφορές που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές αγορές, με τη βοήθεια ενός αμερόληπτου οργάνου επίλυσης διαφορών:

  https://ec.europa.eu/consumers/odr

  Email: info@vivo.com

  Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον κάποιου συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

 • 2. Αποποίηση ευθυνών

  Περιεχόμενο των ιστοτόπων

  Το περιεχόμενο των ιστοτόπων μας έχει δημιουργηθεί με μεγάλη προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου. Οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες σε αυτές τις σελίδες δεν αποτελούν κάποιου είδους εγγύηση, ρητή ή έμμεση. Συγκεκριμένα, δεν αποτελούν σιωπηρή συμφωνία ή εγγύηση σχετικά με την κατάσταση, την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για ορισμένους σκοπούς ή την μη παραβίαση νόμων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

  Τα προϊόντα που εμφανίζονται στον ιστότοπο αποτελούν παραδείγματα των προϊόντων που διατίθενται από την vivo. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές σε προϊόντα και υπηρεσίες μετά την προθεσμία της σύνταξης μεμονωμένων σελίδων. Οι περιγραφές των προϊόντων ή των υπηρεσιών, στα οποία ενδεικτικώς περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά και οι ρυθμίσεις παραμέτρων των προϊόντων, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι επωνυμίες ή τα προϊόντα που εμφανίζονται είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε αλλαγές στη σχεδίαση ή στο σχήμα, στις τεχνικές προδιαγραφές, στις χρωματικές σκιάσεις και στα παρεχόμενα τεμάχια ή τις υπηρεσίες. Οι εικόνες ενδέχεται επίσης να περιέχουν αξεσουάρ, ειδικό εξοπλισμό ή άλλα αντικείμενα που δεν αποτελούν μέρος της βασικής παράδοσης ή υπηρεσίας. Οι χρωματικές αποκλίσεις οφείλονται σε τεχνικούς λόγους. Κάποιες μεμονωμένες σελίδες ενδέχεται επίσης να περιέχουν είδη και υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.

  Οι τιμές που αναγράφονται είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής και ενδέχεται να διαφέρουν στο εμπόριο.

  Σύνδεσμοι

  Στους ιστοτόπους μας θα βρείτε επίσης συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες σελίδες στο Internet. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στον σχεδιασμό και το περιεχόμενο των ιστοτόπων στους οποίους οδηγούν οι σύνδεσμοι. Συνεπώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την εγκυρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς τους ιστοτόπους. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν έχουμε καμία ανάμειξη με το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων. Η παρούσα δήλωση ισχύει για όλους τους συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστοτόπους και για το περιεχόμενό τους που μπορεί να περιλαμβάνεται στο δικό μας ιστότοπο. Εάν αντιληφθούμε τυχόν παραβιάσεις της νομοθεσίας σε συνδεδεμένους ιστοτόπους, θα καταργήσουμε αυτούς τους συνδέσμους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

  Αλλαγές στον ιστότοπο

  Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε βελτιώσεις ή αλλαγές στις πληροφορίες, στις υπηρεσίες, στα προϊόντα και σε περαιτέρω περιεχόμενο του ιστοτόπου, ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση.

 • 3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  Πνευματικά δικαιώματα

  Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, ο ήχος, τα βίντεο και τα αρχεία κινουμένων σχεδίων, καθώς και οι διατάξεις τους, μαζί με τη διάταξη και την παρουσίαση του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένου του κρυφού κώδικα λογισμικού, υπόκεινται σε νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και νόμους για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η επεξεργασία, η διανομή ή η χρήση τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, πέραν αυτών που ορίζει η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτού του ιστοτόπου επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση.

  Εμπορικά σήματα

  Όλα τα σήματα που εμφανίζονται, αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο στους ιστοτόπους μας υπόκεινται στα δικαιώματα εμπορικού σήματος της vivo Mobile Communication Co., Ltd., Κίνα ("vivo"), εκτός αν υπάρχει κάποια αντίθετη ένδειξη. Αυτό ισχύει προπαντός για τα ονόματα των μοντέλων και τα λογότυπα της vivo. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η επεξεργασία, η διανομή ή άλλη χρήση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της vivo.

 • 4. Προστασία δεδομένων

  Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Με βάση την πολιτική μας για την προστασία των δεδομένων, η εταιρεία μας έχει λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εφαρμογή των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων.

  Οι πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση των ιστοτόπων μας και για σκοπούς επεξεργασίας περιλαμβάνονται στη Δήλωση Απορρήτου και, πιο συγκεκριμένα, στην επεξήγηση της χρήσης των Cookies.

  Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η διαβίβαση δεδομένων στο Internet ενδέχεται να έχει κενά ασφαλείας. Δεν υπάρχει δυνατότητα απόλυτης προστασίας των δεδομένων σας από την πρόσβαση τρίτων.

 • 5. Περιορισμός ευθύνης

  Η vivo ή τυχόν συνεργάτες, θυγατρικές, διευθυντές, πράκτορες, υπάλληλοι ή άλλοι εκπρόσωποί της δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, συμπτωματική, επακόλουθη, τιμωρητική ή/και άλλες ζημιές, οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά την απώλεια κερδών ή εσόδων, την απώλεια δεδομένων ή/και την απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο ή τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του ιστοτόπου ή την εξάρτηση από τα περιεχόμενα του παρόντος, ακόμη και αν η vivo ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.