Domov

>

Záručné podmienky

Záručné podmienky

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento dokument a odložte si ho na neskoršie použitie.

Záruka výrobcu vivo

 

Ďakujeme, že ste si vybrali mobilný telefón od spoločnosti vivo! Ako výrobca vysokokvalitných výrobkov si spoločnosť vivo stanovuje vysoké požiadavky na svoje výrobky. Z toho dôvodu spoločnosť vivo Mobile Communication Co, Ltd. (ďalej len „spoločnosť vivo“), s hlavným obchodným sídlom na adrese No. 1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Kuang-tung, Čína, poskytuje záruku na výrobok, ktorý ste si zakúpili, pri dodržaní nasledujúcich podmienok.

 

Rozsah záruky

Spoločnosť vivo poskytuje záruku na výrobok, ktorý ste si zakúpili, pri dodržaní nasledujúcich podmienok, pokiaľ ide o bezchybný stav výrobku, teda stav bez chýb funkcií, materiálových alebo výrobných chýb.

 

Záručná lehota sa začína dňom nákupu/vystavenia faktúry a jednotlivé ustanovenia sú nasledovné:

 

• dvadsaťštyri (24) mesiacov na mobilný telefón,

• dvadsaťštyri (24) mesiacov na vstavanú batériu; dvadsaťštyri (24) mesiacov na nabíjačku a dátový kábel a dvadsaťštyri (24) mesiacov na slúchadlo.

 

Záruka platí vo všetkých krajinách EÚ a v Spojenom kráľovstve na všetky výrobky zakúpené v EÚ a Spojenom kráľovstve. Ak sa však krajina, v ktorej sa budú poskytovať záručné služby, bude líšiť od krajiny nákupu, služby môžu trvať dlhšie.

 

Ak sa počas záručnej lehoty vyskytne chyba, spoločnosť vivo v rámci tejto záruky poskytne jednu z nasledujúcich služieb podľa svojho uváženia:


• bezplatne výrobok opraví alebo

• bezplatne vymení výrobok za ekvivalentný výrobok.

 

Vylúčenie záruky

Záručné reklamácie sú vylúčené v prípade poškodenia výrobku spôsobeného:

• bežným opotrebovaním,

• nesprávnym používaním,

• používaním doplnkov tretích strán,

• nedodržaním bezpečnostných opatrení,

• vplyvom hrubého zaobchádzania (napríklad udieranie),

• neopatrným alebo nevhodným používaním, nedbalosťou alebo nehodou z akéhokoľvek dôvodu,

• kontaktom s jedlom alebo tekutinami, koróziou, hrdzou alebo použitím nesprávneho napätia,

• pokusmi opraviť, rozobrať alebo upraviť telefón (napríklad pokusom o vybratie batérie) vami alebo inou osobou než spoločnosť vivo alebo servisné stredisko autorizované spoločnosťou vivo.

Vylúčenie zo záruky bude mať za následok aj úprava alebo nahradenie pôvodného operačného systému (napríklad úpravou prístupových práv k základným súborom alebo inštaláciou vlastného softvéru ROM), ako aj chýbajúce alebo iným spôsobom manipulované sériové číslo alebo IMEI.

 

Ak sa však záruka na výrobok nevzťahuje, môžete si nechať výrobok opraviť za poplatok.

 

Záručné podmienky

Predpokladom záruky je overenie vašej reklamácie spoločnosťou vivo. K tomu je potrebné poslať výrobok spoločnosti vivo na kontrolu poškodení.

 

Keď žiadate o servisnú službu na základe záruky (opravu alebo výmenu), je potrebné odovzdať alebo pribaliť kópiu faktúry alebo iného dokladu o kúpe, aby mohla spoločnosť vivo skontrolovať, či je výrobok v záručnej lehote. Bez kópie faktúry môže spoločnosť vivo odmietnuť poskytnúť servisné služby na základe záruky.

 

Príprava

Pred odovzdaním alebo zaslaním výrobku spoločnosti vivo na overenie záručnej reklamácie si urobte zálohu všetkých osobných informácií, údajov a aplikácií, ktoré máte na zariadení, a následne odstráňte z výrobku všetky osobné údaje. Ak je to potrebné, vyberte aj všetky úložné médiá, karty SIM alebo príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou dodávky.

 

 

Spoločnosť vivo nenesie zodpovednosť za poškodenie alebo stratu údajov, aplikácií, kariet SIM alebo vymeniteľných úložných médií.

 

Ak má chyba vplyv aj na technické príslušenstvo (nabíjačka, nabíjací kábel/dátový kábel, slúchadlá), ktoré ste zakúpili spoločne s mobilným telefónom, pribaľte ich k mobilnému telefónu.

 

S riešením problému môžete spoločnosti vivo pomôcť, ak uvediete popis chyby alebo poruchy.

 

Výrobok bezpečne a spoľahlivo zabaľte, aby sa predišlo jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Vaše ďalšie práva

Tieto záručné podmienky výrobcu neobmedzujú vaše zákonné práva spotrebiteľa vyplývajúce z miestnych zákonov, predovšetkým zákonom stanovené záručné práva. Tieto práva sú platné súbežne s týmito zárukami a môžete ich využiť v prípade chyby výrobku, bez ohľadu na existenciu záručnej reklamácie.