Domov

>

Podpora

>

Aktualizácia systému

>

Výukový program

Príručka k inštalácii firmvéru

Priateľské upozornenia:

Z dôvodu obmedzenia systému Android 8 a novších verzií telefóny so systémom Android 8 alebo novších verzií nemožno používať s firmvérom starších verzií (aktuálnu verziu svojho telefónu môžete skontrolovať pod položkou Nastavenia>Aktualizácia systému).

Vaše údaje na telefóne sa nevymažú. Pred týmto úkonom vám však odporúčame zálohovať si dôležité údaje, ako sú kontakty a správy. Okrem toho skontrolujte, či je kapacita batérie dostatočná (viac ako 30 %). 

 

1. Stiahnite si príslušný firmvér pre svoj telefón z oficiálnej webstránky:

 

2. Presuňte balík do koreňového adresára úložného priestoru alebo SD karty svojho telefónu bez toho, aby ste ho rozbalili.

Poznámka: Koreňový adresár predstavuje prvú cestu, keď otvoríte na svojom telefóne aplikáciu Súbory. Inými slovami, neukladajte súbor do žiadneho priečinka. Na telefónoch vivo sú všetky súbory v aplikácii Súbory alebo súbory, ktoré možno vidieť v úložnom priestore telefónu, umiestnené v koreňovom adresári úložného priestoru telefónu.

 

3. Nainštalujte firmvér:

Ak máte prístup k telefónu: Prejdite na Nastavenia>Aktualizácia systému>kliknite na ikonu nastavení v pravom hornom rohu>Lokálna inovácia>kliknite na stiahnutý inštalačný balík.

 

Ak nemáte prístup k telefónu: Reštartujte telefón. Po zhasnutí obrazovky podržte stlačené súčasne tlačidlo zvýšenia hlasitosti a tlačidlo napájania, kým sa telefón neuvedie do režimu FASTBOOT. Vyberte režim obnovenia stlačením tlačidla zníženia hlasitosti a stlačením tlačidla napájania doň vojdete. V režime obnovenia kliknite na Inštalovať softvér>Pamäť telefónu>kliknite na stiahnutý balík a ťuknite na Inštalovať.