Start

>

Garantievoorwaarden

vivo garantiebeleid

Garantieverklaring

vivo Mobile Communication Co., Ltd. ("vivo"), met maatschappelijke zetel te No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China, verleent een garantie dat de vivo mobiele telefoon (inclusief de technische accessoires die in dezelfde verpakking geleverd zijn) die u hebt gekocht in Nederland goed zullen werken tijdens de garantieperiode die hierin wordt gedefinieerd, op voorwaarde dat het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met het beoogde doel en dat de gebruiksaanwijzing en de volgende voorwaarden in acht worden genomen.

Kennisgeving

Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten volgens de conformiteit van het product en evenmin op uw wettelijke rechten om wettelijke garantieclaims in te dienen tegen de verkoper in geval van gebrek aan overeenstemming.

Duur van de garantieperiode

De garantieperiode begint vanaf de datum van levering van het product aan u of de datum van aankoop / factuurdatum, en duurt:

   • 24 maanden voor de mobiele telefoon en voor de ingebouwde batterij, en

   • 24 maanden voor technische accessoires (oplader, oplaadkabel/gegevenskabel, oortelefoon) die worden geleverd in de verkoopverpakking met de mobiele telefoon.

Herstelplannen voor defecten

Als zich een defect voordoet tijdens de garantieperiode, zal vivo binnen de wettelijk voorgeschreven termijn een van de volgende diensten van zijn keuze bieden:

   • Gratis reparatie van het product; of

   • Gratis vervanging van het product door een vergelijkbaar product.

Territoriale geldigheid van de garantie

Garantieservices geleverd door geautoriseerde vivo-servicecentra in de EU zijn beschikbaar voor producten die in elk EU-land zijn gekocht. De lengte van de garantieperiode is onderhevig aan het vivo-garantiebeleid op de plaats van aankoop.

Procedure voor het claimen van de garantie

Om een garantieclaim in te dienen, neemt u contact op met:

● Een geautoriseerd reparatieservicecentrum:

   • E-mail: service@nl.vivo.com

● Of zie: de vivo.com app of website: www.vivo.com > Ondersteuning > Servicecentrum

U kunt ook contact opnemen met de leverancier bij wie u ons product hebt aangeschaft voor after-sales service-informatie.

Voorwaarden voor het claimen van de garantie

Bij het aanvragen van een garantieservice (reparatie of vervanging) moet een kopie van de factuur of het aankoopbewijs met de naam van het product, het model/type van het product en de datum van aankoop worden voorgelegd of bijgesloten, zodat vivo kan controleren of het product nog binnen de garantieperiode valt. Zonder een kopie van de factuur kan vivo weigeren de garantieservices te verlenen.

Voorbereidingen

Voordat u belt:

Zorg dat u de factuur van het product, het model van het product en het serienummer van het product bij de hand hebt.

Voordat u een product aan vivo overhandigt of naar vivo stuurt voor een garantieclaim controleert u het volgende:

Maak een back-up van alle persoonlijke informatie, gegevens en apps die op het product zijn opgeslagen en verwijder vervolgens alle persoonsgegevens uit het product. Zo nodig verwijdert u ook alle opslagmedia, simkaarten of accessoires die geen deel uitmaken van de levering. vivo is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van gegevens, apps, simkaarten of verwijderbare opslagmedia. Als het defect ook invloed heeft op technische accessoires (oplader, oplaadkabel/gegevenskabel, oortelefoon) die u bij de mobiele telefoon hebt aangeschaft, voegt u deze eveneens bij. U kunt vivo helpen met probleemoplossing door een beschrijving van het defect of de storing bij te voegen. Zorg dat u veilige verpakking gebruikt tijdens het vervoer om schade aan het product te voorkomen.

Uitsluiting van de garantie

Garantieclaims worden uitgesloten als u geen kopie van de factuur of aankoopbewijs met de naam van het product, het model/type van het product en de datum van aankoop bijvoegt, en/of als u de gebruiksaanwijzing en de onderhoudsinstructies die u bij het product hebt ontvangen niet in acht hebt genomen.

Garantieclaims worden eveneens uitgesloten bij schade aan het product die is veroorzaakt door: bv. normale slijtage; verkeerd gebruik; gebruik van accessoires van derden; het niet in acht nemen van de veiligheidsmaatregelen; gebruik van geweld (bv. slaan); verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid of een ongeluk veroorzaakt door welke oorzaak ook; morsen van voedsel of vloeistoffen, corrosie, roest of het gebruik van een verkeerd voltage; pogingen tot reparatie, demontage of wijziging van de telefoon (bv. pogingen om de batterij te verwijderen) op uw eigen initiatief of door een andere partij dan vivo of zijn geautoriseerde servicecentra.

Daarnaast zullen wijziging of vervanging van het oorspronkelijke besturingssysteem (bv. wijziging van de rootmachtiging of het installeren van aangepaste ROM's), evenals afwezigheid van of knoeien met het serienummer of IMEI, leiden tot uitsluiting van de garantie.

Beperking van aansprakelijkheid

Met uitzondering van de bovenvermelde expliciete garantieverklaring geboden door vivo in dit garantiedocument verleent vivo geen andere garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot het apparaat, de kwaliteit daarvan of het gebruik voor om het even welk doel.

Voor zover toegestaan door de plaatselijke wetgeving zal vivo niet aansprakelijk zijn voor onvoorzien verlies als gevolg van een inbreuk op deze garantie, winstderving of inkomstenderving, of een ander verlies veroorzaakt door het gebruik van het apparaat of het onvermogen om het apparaat te gebruiken.