vivo prezentuje najnowsze prognozy w zakresie technologii 6G

Warszawa, 2 sierpnia 2022 r

Raport bada możliwości świata opartego na ekosystemie setek miliardów połączonych urządzeń do 2030 r.


Nowy obszar możliwości: integracja sensoryki i komunikacji

Poprawa usług mobilnej łączności danych opartych na technologii 6G pod względem pojemności, szybkości transmisji danych, opóźnień i niezawodności

Koncentracja badań na ewolucji techniki MIMO, rekonfigurowalnych powierzchni inteligentnych i nowych rodzajach fal


Instytut badawczy vivo opublikował trzeci dokument poświęcony technologii 6G pt. „Budowanie zintegrowanego świata fizycznego i cyfrowego: usługi, możliwości i technologie 6G". Raport analizuje ramy technologii 6G i technologii wspomagających, które zdaniem ekspertów vivo będą kształtować nasze życie po 2030 roku. W efekcie, usługi 6G umożliwiając połączenie świata cyfrowego i fizycznego oraz wpływając na naszą przyszłą rzeczywistość, będą wymagały zupełnie nowej architektury systemu.Usługi i możliwości: tworzenie nowego wymiaru cyfrowego

Dokument sugeruje, że szósta generacja technologii komunikacji bezprzewodowej zapewni superkomunikację, informacje i zespolone usługi obliczeniowe, łącząc komunikację, obliczenia i sensorykę w jednym systemie. Zintegrowana sieć 6G nie tylko połączy ludzi, ale także połączy ludzi z maszynami i maszyny z maszynami, pomagając stworzyć zupełnie nowy cyfrowy świat. Można się spodziewać, że do 2030 roku połączone zostaną setki miliardów urządzeń.


6G rozszerzy także podstawowe usługi telekomunikacyjne, aby wspierać zupełnie nowe doświadczenia, takie jak immersyjna rzeczywistość mieszana oraz holograficzna jak również multisensoryczna komunikacja. Usługi mobilnej łączności danych 6G będą nadal poprawiać się pod względem pojemności, szybkości transmisji danych, opóźnień, niezawodności i wielu innych aspektów, a zatem będą musiały zostać ulepszone kilka razy lub więcej w porównaniu z technologią 5G.


Technologie umożliwiające prawdziwie wszechobecną łączność

W celu obsługi nowych usług 6G konieczne będzie wprowadzenie nowych funkcji sieciowych. Technologia 6G będzie łączyć sieci komórkowe i komputery, interakcję danych międzydomenowych oraz natywne sieci AI, co wymaga zupełnie nowego projektu architektury systemu.Integracja sensoryki i komunikacji z nowym obszarem możliwości w bezprzewodowych sieciach komórkowych i natywna sztuczna inteligencja 6G poprawiłaby wydajność sieci oraz interfejsu powietrznego, zwiększyła elastyczność systemu, a także obniżyła koszty. Z kolei, wprowadzenie kompleksowej, międzywarstwowej płaszczyzny danych ma zasadnicze znaczenie dla wspierania inteligentnych i podstawowych usług informacyjnych. Komunikacja o bardzo niskim poborze mocy zmniejsza barierę dostępu do terminala, umożliwiając prawdziwie wszechobecną łączność. W raporcie stwierdzono również, że obecnie ewolucja rozwiązania zwiększającego przepustowość sieci bezprzewodowej (MIMO), technologia rekonfigurowalnych powierzchni inteligentnych (RIS) i nowe rodzaje fal to tylko niektóre z ekscytujących obszarów badawczych, które torują drogę w kierunku wydajniejszej i bardziej elastycznej sieci.


Założony w 2016 roku instytut badawczy vivo Communications Research Institute koncentruje się na badaniach i standaryzacji technologii 5G. Do chwili obecnej instytut złożył ponad 8 000 propozycji w zakresie technologii 5G do Projektu Partnerstwa Trzeciej Generacji (3GPP), co zaowocowało zatwierdzeniem 15 funkcji i 3 projektów technicznych.


Raport „Budowanie zintegrowanego świata fizycznego i cyfrowego: usługi, możliwości i technologie 6G" można pobrać tutaj.