Informacje prawne

Uzyskując dostęp do niniejszej witryny internetowej, przeglądając ją, dodając ją do zakładek, udostępniając ją lub z niej korzystając, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał poniższe warunki oraz zgadza się ich przestrzegać wraz ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

 • 1. Rozwiązywanie sporów

  Informacje dotyczące § 36 VSBG (niemieckiej Ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich) (obowiązują tylko w Niemczech ):

  Odmawiamy uczestnictwa w postępowaniach dotyczących rozstrzygania sporów przed komisją ds. arbitrażu konsumenckiego i nie jesteśmy do niego zobowiązani.

  Rozstrzyganie sporów w UE (dotyczy tylko krajów UE ):

  Komisja Europejska zapewnia platformę, która umożliwia konsumentom i przedsiębiorcom rozstrzyganie sporów związanych z zakupami przez Internet przy pomocy bezstronnego organu rozstrzygającego spory:

  https://ec.europa.eu/consumers/odr

  Nasz adres e-mail: info@vivo.com

  Odmawiamy uczestnictwa w postępowaniach dotyczących rozstrzygania sporów przed komisją ds. arbitrażu konsumenckiego i nie jesteśmy do niego zobowiązani.

 • 2. Zastrzeżenie

  Zawartość witryn internetowych

  Zawartość naszych witryn internetowych została opracowana z największą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować jej dokładności, kompletności i aktualności. Informacje na ich stronach nie stanowią żadnego zapewnienia ani gwarancji — wyraźnej, ani dorozumianej. W szczególności nie stanowią one żadnej milczącej obietnicy ani gwarancji dotyczącej stanu, przydatności handlowej, przydatności do określonych celów lub nienaruszania praw i patentów.

  Produkty przedstawione w tej witrynie internetowej są przykładami produktów oferowanych przez vivo. Po upływie terminu redakcyjnego poszczególnych witryn mogły nastąpić zmiany w produktach i usługach. Opisy produktów lub usług, w tym między innymi funkcji i konfiguracji produktu, mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu. Nie gwarantujemy, że pokazane marki lub produkty są dostępne również w kraju użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcji, kształtu, danych technicznych, odcieni kolorów oraz zakresu realizacji zamówień lub usług. Ilustracje mogą zawierać również akcesoria, wyposażenie specjalne lub inne elementy, które nie wchodzą w standardowy zakres realizacji zamówienia lub usługi. Odchylenia kolorystyki są uwarunkowane technicznie. Poszczególne strony mogą również zawierać rodzaje produktów i usługi, które nie są oferowane w niektórych krajach.

  Wszystkie podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi i mogą się różnić w handlu.

  Linki

  W naszych witrynach internetowych znajdują się również linki do innych stron w Internecie. Zwracamy uwagę, że nie mamy żadnego wpływu na wygląd ani treść witryn internetowych, do których prowadzą zamieszczone linki. W związku z tym nie możemy również zagwarantować aktualności, poprawności, kompletności ani jakości informacji podawanych w tych witrynach internetowych. Z tego powodu dystansujemy się od wszelkich treści zawartych w tych witrynach. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich dostępnych w naszych witrynach linków do zewnętrznych witryn internetowych oraz ich treści. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa w witrynach, do których prowadzą linki, usuniemy je bez zbędnej zwłoki.

  Zmiany w witrynie internetowej

  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania ulepszeń lub zmian w odniesieniu do informacji, usług, produktów i innej zawartości witryny internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

 • 3. Prawa własności intelektualnej

  Copyright

  Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, wideo i animacje, jak również ich aranżacje, a także układ i prezentacja witryny internetowej wraz z towarzyszącym im kodem oprogramowania podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom o ochronie własności intelektualnej. Nie wolno ich reprodukować, edytować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza ograniczenia prawa autorskiego bez uprzedniej pisemnej zgody. Pobieranie i kopiowanie tej witryny jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

  Znaki towarowe

  Wszystkie znaki wyświetlane, wymieniane lub w inny sposób wykorzystywane w witrynach internetowych podlegają prawom do znaków towarowych spółki vivo Mobile Communication Co., Ltd., Chiny („vivo“), o ile nie wskazano inaczej. Dotyczy to w szczególności nazw modeli produktów i logo vivo. Nie wolno ich kopiować, edytować, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób wykorzystywać bez uprzedniej pisemnej zgody vivo.

 • 4. Ochrona danych

  Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników jest dla nas ważne. Na podstawie swojej polityki ochrony danych nasza firma zastosowała środki techniczne i organizacyjne w celu wdrożenia wymagań obowiązujących przepisów o ochronie danych.

  Informacje na temat danych osobowych zbieranych podczas korzystania z naszych witryn internetowych oraz celów ich przetwarzania można znaleźć w naszej Polityce prywatności, a w szczególności w wyjaśnieniu dotyczącym korzystania z plików cookie..

  Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych za pośrednictwem Internetu może się wiązać z lukami w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 • 5. Ograniczenie odpowiedzialności

  Ani vivo, ani żadna ze spółek zależnych, a także dyrektorzy, pośrednicy, pracownicy ani inni przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe, wynikowe, karne bądź inne, w tym między innymi za utratę zysków lub przychodów, danych lub możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z niniejszą witryną internetową lub korzystaniem bądź niemożnością korzystania z niej czy też poleganiem na zawartych na niej treściach, nawet jeśli firma vivo została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.