Jak wykonać „klon telefonu" za pomocą funkcji EasyShare?

Warszawa, 19 listopada 2021

Jak wykonać „klon telefonu" za pomocą funkcji EasyShare?

1. Otwórz aplikację EasyShare na starym i nowym telefonie, a następnie kliknij opcję Klon telefonu;

2. Kliknij Stary telefon na starym telefonie i kliknij Nowy telefon na nowym telefonie;

3. Stary telefon wygeneruje kod QR. Zeskanuj ten kod nowym telefonem.

4. Poczekaj, aż zostanie nawiązane połączenie, co potrwa kilka sekund;

5. W starym telefonie wybierz dane, które chcesz przenieść do nowego telefonu, a następnie dotknij przycisk Rozpocznij klonowanie telefonu;

6. Kliknij przycisk Zacznij uzywać z nowego telefonu po zakończeniu przesyłania plików.

Uwaga: Ze względu na ograniczenia związane z uprawnieniami nie wszystkie przeniesione aplikacje zostaną automatycznie zainstalowane na nowym telefonie. W takim przypadku przejdź do menu Files> Aplikacje, aby zainstalować je ręcznie.

 

Jak przesyłać pliki między smartfonami za pomocą aplikacji EasyShare?

1. Otwórz aplikację EasyShare. Kliknij Wyślij na jednym telefonie i Odbierz na drugim;

2. Kiedy urządzenie „Nadawcy" pojawi się na urządzeniu „Odbiorcy", kliknij je, aby nawiązać połączenie.

Możesz również wybrać pliki do przesłania na urządzeniu „Nadawcy", a następnie kliknąć przycisk Wyślij na dole. Zostanie wygenerowany kod QR. Zeskanuj ten kod urządzeniem „Odbiorcy".

3. Po nawiązaniu połączenia wybierz pliki, które chcesz przesłać, a następnie kliknij Wyślij. Pliki zostaną przesłane do drugiego telefonu.

 

Gdzie można znaleźć historię transferu plików w aplikacji EasyShare?

Otwórz program EasyShare, a następnie dotknij ikonę zegara w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę wysłanych i odebranych plików.

 

Gdzie można znaleźć pliki przesyłane za pomocą programu EasyShare?

Otwórz program EasyShare, dotknij ikonę zegara w prawym górnym rogu, a następnie kliknij polecenie Zobacz lokalizację pamięci, aby wyświetlić szczegółową lokalizację zapisu przesyłanych plików.

 

Jak utworzyć kopię zapasową danych z telefonu na komputerze za pomocą programu EasyShare?

1. Przejdź na stronę https://de-es.vivo.com w komputerze, aby pobrać i zainstalować program EasyShare na komputerze.

2. Otwórz aplikację EasyShare na komputerze, a następnie połącz telefon z komputerem (za pomocą kabla USB lub sieci Wi-Fi);

3. Gdy połączenie zostanie nawiązane, wybierz opcję tworzenia kopii zapasowej lub przywracania danych.

Uwaga:

1. Zaszyfrowane dane nie będą kopią zapasową;

2. Po zainstalowaniu aplikacji EasyShare na komputerze możesz kliknąć ikonę menu w prawym górnym rogu, a następnie pozycję Ustawienia, aby zmienić bieżący język i kraj/region.