vivo

Regulamin promocji vivo- bezpłatna wymiana wyświetlacza

(dla urządzeń zakupionych na terenie Polski pomiędzy 01.06.2021 a 31.08.2021)
Dziękujemy za wybranie telefonu komórkowego firmy vivo! Jako producent wysokiej jakości produktów, vivo samo stawia swoim produktom wysokie standardy jakości.

Dlatego Vivo Mobile Communication Co, Ltd. („vivo”) udziela gwarancji na zakupiony produkt.

Warunki gwarancji producenta vivo można znaleźć pod tym linkiem:

https://www.vivo.com/pl/index/warrantyTerms

Dodatkowo oprócz Gwarancji Producenta vivo i istniejących ustawowych praw gwarancyjnych, vivo Polska (VP Tech Sp. z o.o.) upoważnia do wzięcia udziału w niniejszej promocji - pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Zakres promocji na naprawę ekranu


1. Przy zakupie następujących telefonów komórkowych vivo:

· X60 Pro

· X51 5G

· Y72 5G

· Y70

· Y52 5G

· Y20s

· Y11s

· V21 5G

dokonanym między 01.06.2021 a 31.08.2021 na terenie Polski, vivo zapewnia jedną bezpłatną naprawę lub wymianę wyświetlacza w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu telefonu komórkowego vivo.

2. Okres promocji na naprawę ekranu rozpoczyna się od daty zakupu w ww. okresie i trwa

Promocja na bezpłatną naprawę ekranu obowiązuje raz w ciągu 90 dni od daty zakupu (w okresie 01.06.2021 – 31.08.2021) na wszystkie wymienione telefony komórkowe vivo zakupione na terenie Polski w punktach autoryzowanych partnerów handlowych.

3. Autoryzowani partnerzy handlowi:

· Media Markt (Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.)

· RTV EURO AGD (EURO-net Sp. z o.o.)

· Media Expert (TERG S.A.)

· x-kom sp. z o.o.

· P4 Sp. z o.o.

vivo- bezpłatna wymiana wyświetlacza - Wyłączenia

4. Promocja nie obejmuje następujących uszkodzeń produktów lub sytuacji takich jak:

· Normalne ślady użytkowania,

· Niewłaściwe użytkowanie urządzenia,

· Korzystanie z akcesoriów firm trzecich,

· Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

· Stosowanie siły (np. umyślne rozbicie),

· Naprawy w nieautoryzowanym serwisie,

· Próby naprawy z własnej inicjatywy (np. próba wyjęcia baterii).

5. Modyfikacja lub wymiana oryginalnego systemu operacyjnego (np. Rootowanie, instalacja niestandardowej pamięci ROM), a także brak lub manipulowanie numerem seryjnym lub numerem IMEI spowoduje wyłączenie gwarancji oraz uniemożliwienie udziału w promocji.

6. Jeżeli uszkodzenie telefonu komórkowego jest na tyle duże, że wymiana/naprawa ekranu nie przywraca funkcjonalności telefonu, autoryzowany partner serwisowy (Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A) ma możliwość wyłączenia urządzenia z promocji na naprawę ekranu.

7. Autoryzowany partner serwisowy, Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w każdym z tych przypadków niezwłocznie poinformuje o wyłączeniu urządzenia z promocji.

8. W przypadku gdy gwarancja nie obejmuje naprawy produktu, klient może naprawić telefon odpłatnie.

Warunki Promocji

9. Warunkiem skorzystania z promocji jest umożliwienie firmie vivo sprawdzenia roszczenia promocyjnego. W tym celu należy udostępnić produkt autoryzowanemu partnerowi serwisowemu w celu sprawdzenia wady (np. przekazując lub wysyłając produkt).

10. Przy zgłoszeniu należy przedłożyć lub dołączyć kopię faktury lub dowodu zakupu, aby firma CCS S.A. mogła sprawdzić, czy produkt jest nadal objęty promocją. Bez przedłożenia kopii faktury CCS S.A. może odmówić wykonania usługi promocyjnej.

Jak skorzystać promocji

11. Przed przekazaniem lub wysłaniem produktu do rozpatrzenia roszczenia promocyjnego należy wykonać kopie zapasowe wszystkich danych osobowych, danych i aplikacji przechowywanych na produkcie. Następnie usunąć wszystkie dane osobowe z produktu.

W razie potrzeby należy wyjąć również nośniki pamięci, karty SIM lub akcesoria, które nie wchodzą w zakres dostawy.

12. Vivo i CCS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych, aplikacji, kart SIM lub wymiennych nośników danych.

13. Produkt, należy wysłać w bezpiecznym opakowaniu aby nie doszło do uszkodzenia podczas transportu,

Zgłoszenia do promocji

14. W celu zgłoszenia produktu objętego promocją do wymianu ekranu prosimy

· kontaktować się z:

· Autoryzowanym partnerem handlowym u którego nastąpił zakup produktu

· Autoryzowane centrum serwisowe dla vivo w Polsce:

Kontakt:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Puławska 40A,

05-500 Piaseczno

Tel : 22 726 38 10

Twoje prawa

15. Niniejsza promocja na naprawę ekranu nie ogranicza gwarancji producenta vivo ani praw użytkownika, w szczególności istniejących ustawowych praw gwarancyjnych. Prawa te przysługują niezależnie od gwarancji i mogą być przez Ciebie dochodzone w przypadku wady produktu, niezależnie od istnienia roszczenia promocyjnego.