vivo

Strona główna

>

Wsparcie serwisowe

>

Aktualizacja systemu i instrukcja obsługi

>

Samouczek

Samouczek instalacji oprogramowania sprzętowego

Porady: 

W telefonach z systemem Android 8 i nowszymi wersjami nie można zainstalować wersji niższej. (Aktualną wersję systemu telefonu można sprawdzić w menu Ustawienia>Aktualizacja systemu). Dane z telefonu nie zostaną usunięte. Zalecamy jednak wykonanie najpierw kopii zapasowej ważnych danych, takich jak kontakty i wiadomości. Należy też zadbać o wystarczający poziom naładowania baterii (ponad 30%).


1. Pobierz odpowiednie oprogramowanie dla swojego telefonu; Przejdź do lokalnej witryny internetowej>Support (Pomoc techniczna)>System update (Aktualizacja systemu)>wybierz model, w którym chcesz zainstalować pakiet oprogramowania.


2. Przenieś go do katalogu głównego pamięci masowej telefonu lub karty SD bez rozpakowywania. 

Uwaga: katalog główny jest z reguły pierwszym katalogiem, który widać po otwarciu eksploratora plików w telefonie. Innymi słowy, nie umieszczaj pliku w żadnym folderze. Pliki, które można znaleźć w interfejsie Pamięci masowej telefonu Menedżera plików, wskazują na katalog główny.


3. Zainstaluj oprogramowanie:

Jeśli masz dostęp do telefonu: Wybierz Ustawienia> Aktualizacja systemu> kliknij ikonę ustawień w prawym górnym rogu> Aktualizacja lokalna> kliknij pobrany pakiet, aby go zainstalować.


Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do telefonu: Uruchom ponownie telefon. Gdy ekran stanie się czarny, przytrzymaj i naciśnij jednocześnie przycisk zwiększania głośności i przycisk zasilania, aż uzyskasz dostęp do trybu FASTBOOT. Wybierz tryb odzyskiwania, naciskając przycisk zmniejszania głośności i naciśnij przycisk zasilania, aby do niego wejść. Po uzyskaniu dostępu do trybu odzyskiwania kliknij Zainstaluj oprogramowanie> Pamięć telefonu> kliknij pobrany pakiet, dotknij Instaluj.