Mednarodni garancijski servis


Za določene naprave lahko uveljavljate garancijo, popravila in nadgradnjo programske opreme v katerem koli pooblaščenem servisnem centru vivo v državi/regiji, kjer se uradno prodaja.

 

 

Ponujene storitve¹

 

 Garancijski servis

Brezplačne garancijske storitve² lahko koristite, ko naš servisni center z veljavnim dokazilom o nakupu preveri, ali so vaši izdelki upravičeni do garancije. Pravila za ugotavljanje upravičenosti do garancije določi servisni center na servisni lokaciji.

 

 Popravila izven garancije

Za izdelke, ki niso zajeti v garanciji, lahko poškodovane nadomestne dele za plačilo zamenjate v lokalnem servisnem centru². Cene rezervnih delov določi servisni center na servisni lokaciji.
Nadomestni deli, ki jih krijejo popravila izven garancije, vključujejo matične plošče, sestavne dele ekrana, baterije, pokrove baterij in druge nadomestne dele.

 

 Storitev nadgradnje programske opreme

Napravo odnesite v servisni center, kjer vam bomo pomagali posodobiti napravo na najnovejšo različico³.

 

1. Ostale storitve so odvisne od dejanskih okoliščin v kraju popravila. Za podrobnosti kontaktirajte vaš lokalni servisni center.
2. Zaradi razlik v ustreznih pravilih, predpisih, različicah izdelkov in formatih v različnih državah in regijah se lahko videz in delovanje nekaterih materialov razlikujeta. Za podrobnosti se obrnite na lokalni servisni center.
3. Med servisiranjem lahko pride do izgube podatkov. Preden pošljete napravo v popravilo, si naredite varnostno kopijo podatkov, da preprečite izgubo podatkov.

 

 

 

Upravičeni modeli telefonov in države/regije

 

Modeli

Območje

Države/Regije

X90 Pro

Azija Pacifik

Kitajska, Hong Kong, Tajvan, Tajska, Maleyija, 

Indija

Evropa

Nemčija, Španija, Poljska, Francija, Rumunija, 

Češka, Grčija, Italija, Avstrija, Srbija, Bolgarija, 

Slovenija, Hrvatska

 

 

 

Pogosta vprašanja

 

1. Katero dokumentacijo in podatke moram predložiti, da lahko uveljavljam mednarodni garancijski servis?
A: Da bi zagotovili pravico do storitve, nas morate pooblastiti za pridobitev ustreznih informacij in podpisati dokument o predaji popravila. Po potrebi boste morda morali predložiti tudi dokazilo o nakupu ter podatke o kraju in času nakupa.

2. Kako se izračuna obdobje mednarodnega garancijskega servisa?
A: Garancija začne veljati na datum nakupa, ki je naveden na potrdilu o nakupu. Dolžina garancijskega obdobja je odvisna od pogojev v kraju nakupa. Priporočamo, da se obrnete na lokalni servisni center vivo.

3. Kako se izračunajo stroški za mednarodni garancijski servis?
A: Če lokalni servisni center vivo meni, da vaš izdelek izpolnjuje merila naših garancijskih pogojev, vam servisni center ne bo zaračunal nobenih stroškov. Če vaš izdelek ne izpolnjuje meril naših garancijskih pogojev, veljajo stroški popravila, ki jih določi servisna lokacija.

4. Ali je mogoče mednarodni garancijski servis kupiti posebej?

A: To storitev lahko koristite po nakupu naprave, ki je upravičena do mednarodnega garancijskega servisa, prek uradnih prodajnih kanalov družbe vivo. Ni ga treba kupiti posebej.

5. Ali mednarodni garancijski servis krije tudi druge storitve z dodano vrednostjo, ki sem jih kupil, na primer zavarovanje ekrana?
A: Mednarodni garancijski servis zajema garancijski servis, izven garancijska popravila in storitev nadgradnje programske opreme, ne zajema pa storitev z dodano vrednostjo.

 

 

 

Izjava o zavrnitvi odgovornosti za mednarodni garancijski servis

 

1. O politiki mednarodnega garancijskega servisa:

1.1 Mednarodni garancijski servis zajema samo garancijo, popravilo in nadgradnjo programske opreme za določene modele telefonov ter ne vključuje vračanja in zamenjave naprav. Pri drugih storitvah preverite dejanske razmere v kraju, kjer se storitev opravlja.

1.2 Velja politika mednarodnega garancijskega servisa na lokaciji, kjer je bila naprava kupljena. Če je vaša naprava skladna z garancijsko politiko, vam servisni center ne bo zaračunal nobenih stroškov.

1.3 Če vaš izdelek ne izpolnjuje meril lokalne garancijske politike (na primer, da je potekel garancijski rok ali je bil spremenjen, razstavljen ali popravljen brez dovoljenja družbe vivo), bodo stroški popravila odvisni od politike v kraju, kjer je storitev opravljena.

1.4 Uradni servisni center vivo na servisni lokaciji bo uporabnikom zagotovil mednarodni garancijski servis v skladu z dejanskim stanjem lokalnih materialov v obsegu, ki ga dovoljujejo lokalni zakoni, da se zagotovi normalna uporaba naprave na lokalnem območju.

1.5 Uporabnik mora pooblastiti uradni servisni center vivo za pridobitev ustreznih informacij ter podpisati dokument o predaji in servisno izjavo. V nasprotnem primeru ima uradni servisni center vivo pravico zavrniti opravljanje storitve.

1.6 Za naprave, kupljene po neuradnih poteh, ima servisni center pravico zavrniti storitev. Naprave kupujte po uradnih kanalih, ki jih uradno priznava družba vivo.

1.7 Zaradi postopka in izida te storitve se lahko videz ali delovanje naprave/popravljenih materialov spremeni. Zakonski varnostni standardi/znaki naprave/popravljenih materialov lahko veljajo samo na lokaciji, kjer se izvaja mednarodni garancijski servis, in se lahko razlikujejo od tistih na mestu nakupa.

1.8 Za rok popravila in druge podrobnosti veljajo pravila uradnega servisnega centra vivo, v katerem je storitev opravljena.

1.9 Različica X90 pro za celinsko Kitajsko uživa mednarodno garancijo za rezervne dele, razen za glavno ploščo in podploščo na trgih, kjer se uradno prodaja.

 

 

2. Naslednji primeri niso vključeni v obseg mednarodnega garancijskega servisa:
2.1 Modeli naprav, ki niso zajeti v mednarodni garancijski servis;

2.2 Naprave, ki se prodajajo po neuradnih kanalih;

2.3 Naprave, ki presegajo časovne omejitve storitve na lokaciji storitve;

2.4 Vračilo in zamenjava naprav;

2.5 Uporabnik ne želi podpisati mednarodne garancijske izjave;

2.6 Tveganja pri prenašanju naprave, ustrezne pravne odgovornosti ali izgube zaradi razlik v napravi po tem, ko uporabnik uveljavlja mednarodni garancijski servis;

2.7 Izguba dobička, dohodka ali časa v uporabnikovih osebnih ali poslovnih dejavnostih, ki je posledica razlik v napravi po tem, ko je uporabnik koristil mednarodni garancijski servis;

2.8 Nezmožnost uporabe naprave zaradi regionalnih razlik in ne zaradi nepravilnega delovanja naprave (na primer nezmožnost uporabe interneta zaradi različnih načinov omrežja v različnih regijah);

2.9 Storitve, ki so izven obsega politike pravnih storitev v kraju, kjer se storitev izvaja.

Nič v tej komercialni garanciji ne omejuje potrošnikovih pravic v skladu z veljavno zakonodajo.