Domov

>

Garancijski pogoji

vivo garancijska politika

Garancijska izjava 

vivo Mobile Communication Co., Ltd. ("vivo"), s sedežem podjetja na naslovu No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Kitajska, izdaja garancijo, da bo mobilni telefon vivo (vključno s tehničnimi pripomočki, dobavljenimi v istem paketu), ki ste ga kupili v Sloveniji pravilno deloval v garancijskem obdobju, ki je določeno v tem dokumentu, ob pravilni uporabi izdelka v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo ter ob izpolnjevanju naslednjih pogojev. 

Obvestilo 

Ta garancija ne vpliva na vaše zakonske pravice glede skladnosti izdelka niti na vaše zakonske pravice do uveljavljanja garancijskih zahtevkov do prodajalca v primeru neskladnosti. 

Garancijska doba 

Garancijska doba prične veljati z datumom dobave izdelka oziroma z datumom nakupa/izdaje računa in velja: 

• 24 mesecev za mobilni telefon in za vgrajeno baterijo ter 

• 12 mesecev za tehnične pripomočke (polnilnik, polnilni kabel/ podatkovni kabel, slušalke), ki so dobavljeni v prodajnem paketu z mobilnim telefonom. 

Načrti ukrepov glede odprave napak 

Če se napaka pojavi v obdobju veljavnosti garancije, bo družba vivo na podlagi zakonske časovne omejitve zagotovila eno od naslednjih storitev po lastni izbiri: 

• brezplačno popravila izdelek ali 

• brezplačno zamenjala izdelek z drugim enakovrednim izdelkom. 

Teritorialna veljavnost garancije 

Garancijske storitve, ki jih zagotavljajo pooblaščeni servisni centri vivo v EU, so na voljo za izdelke, kupljene v kateri koli državi EU. Dolžina garancijskega obdobja je odvisna od garancijske politike vivo v kraju nakupa.

Postopek za uveljavljanje garancije 

Za oddajo garancijskih zahtevkov se obrnite na: 

 Načrti ukrepov glede odprave napak: 

• Kron IT d.o.o., Zagrebška cesta 83a, 2000 Maribor 

• Telefon: 030/685-808 

• E-pošta: service@si.vivo.com 

 Oziroma poglejte: aplikacijo vivo.com ali spletno mesto www.vivo.com v razdelku Podpora – Servisni center. 

Uvoznik: VG-Parkson-tech, Leof. Kifisias 90, Marousi 15125, Greece Za informacije o poprodajnih storitvah se lahko obrnete tudi na prodajalca, kjer ste kupili izdelek. Pogoji za uveljavljanje garancije 

Ko zahtevate garancijsko storitev (popravilo ali zamenjavo), morate predložiti ali priložiti kopijo računa ali dokazilo o nakupu, na katerem je razvidno ime izdelka, model/tip izdelka ter datum nakupa, da lahko družba vivo preveri, ali je izdelek še vedno v garanciji. Brez kopije računa lahko družba vivo zavrne garancijske storitve. Priprava 

Pred klicem: 

Pripravite račun, model in serijsko številko izdelka. 

Preden izdelek predate ali pošljete družbi vivo za pregled v sklopu garancijskega zahtevka: 

Ustvarite varnostno kopijo vseh osebnih podatkov, shranjenih podatkov in aplikacij v izdelku in nato izbrišite vse osebne podatke iz izdelka. Če je to potrebno, odstranite tudi vse pomnilniške medije, SIM-kartice in dodatno opremo, ki ni bila priložena ob nakupu. Družba vivo ni odgovorna za poškodbe ali izgubo podatkov, aplikacij, SIM-kartic ali odstranljivih pomnilniških medijev. Če se napaka nanaša tudi na tehnično dodatno opremo (polnilnik, polnilni kabel/podatkovni kabel, slušalke), ki ste jih kupili skupaj z mobilnim telefonom, priložite tudi to. Družbi vivo lahko pomagate glede odkrivanja napake, tako da priložite opis napake ali napačnega delovanja. Ko pošiljate izdelek, uporabite primerno embalažo, da preprečite nastanek poškodb na izdelku. 

Pravice potrošnika v garancijskem obdobju 

 Zahteva; Čas odprave napak; Zamenjava 

V okviru te garancije lahko najprej zahtevate odpravo napak, če vaš izdelek vivo ne ustreza specifikacijam oziroma če nima funkcij, ki so opisane v garanciji ali oglasu. Če napaka ni odpravljena v roku 30 dni od dneva, ko družba vivo kot proizvajalec ali pooblaščen servisni center za popravila prejme vaš zahtevek za odpravo napake, bo družba vivo vaš izdelek brezplačno zamenjala z enakim, popolnoma novim in brezhibnim izdelkom. 

 Podaljšanje obdobja za odpravo napak 

Glede na naravo in kompleksnost izdelka je zaradi preverjanja resničnosti in resnosti neskladnosti ter potrebnega truda za dokončanje popravila ali zamenjave je zgoraj navedeno 30-dnevno obdobje možno podaljšati za najkrajši možen čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, kjer podaljšanje ne sme trajati dlje kot 15 dni. Družba vivo vas bo obvestila glede dodatnega števila dni in glede razlogov za podaljšanje pred potekom zgoraj omenjenega 30-dnevnega obdobja. 

 Odprava napak ni bila uspešna; vračilo ali znižanje kupnine 

Če družba vivo v zgoraj omenjenem obdobju ne uspe popraviti vašega izdelka ali ga zamenjati z novim, lahko od družbe vivo zahtevate vračilo celotne kupnine ali sorazmerno delno znižanje kupnine. 

 Metoda za izračun znižanja kupnine 

Če zahtevate sorazmerno znižanje kupnine, bo le-ta neposredno sorazmerna vrednosti izdelka, ki ga prejmete v primerjavi s standardnim izdelkom. 

 Vračilo kupnine v primeru napak v kratkem časovnem obdobju 

Če se pojavi neskladnost v roku 30 dni po dobavi izdelka, lahko od družbe vivo zahtevate vračilo denarja. 

 Nova garancijska kartica 

Družba vivo bo izdala novo garancijsko kartico za nov izdelek ali za nov pomembni del. 

 Nadomestni izdelek v obdobju odprave napak 

Družba vivo ali pooblaščeni centri za servis vam lahko med zakonsko določenim garancijskim obdobjem brezplačno priskrbijo podoben izdelek. 

 Nadomestilo za izgubo zaradi pravice do uporabe 

Če družba vivo ne more priskrbeti začasne nadomestne naprave, imate pravico do kompenzacije zaradi morebitne izgube pri nezmožnosti uporabe izdelke od trenutka, ko zahtevate popravilo ali zamenjavo, do zaključka postopka popravila ali zamenjave. 

 Domneve glede stroškov odprave napak 

Družba vivo plača stroške materiala, komponent, dela, ravnanja in transporta, ki nastanejo med odpravo napak izdelka ali pri njegovi zamenjavi z novim. 

Razveljavitev garancije 

Garancijski zahtevki so razveljavljeni, če ne zagotovite kopije računa oziroma dokazila o nakupu, kjer je navedeno ime izdelka, model/tip izdelka ter datum nakupa in/ali če niste upoštevali navodil za uporabo ter vzdrževanje, ki so bila priložena izdelku. Garancijski zahtevki so razveljavljeni tudi v primeru poškodb, ki nastanejo zaradi npr. normalne obrabe; nepravilnega upravljanja; uporabe neoriginalne dodatne opreme; neupoštevanja varnostnih ukrepov;uporabe sile (npr. udarjanja); napačne uporabe, zlorabe, malomarnosti ali nesreče ne glede na način povzročitve; politja s hrano ali tekočino, korozije, rjavenja ali uporabe napačne napetosti; poskusa popravila, razstavitve ali modifikacije telefona (npr. poskusa odstranitve baterije) na vašo lastno pest ali s strani katere koli druge osebe, ki ni predstavnik družbe vivo ali njenega pooblaščenega servisnega centra. Poleg tega se garancija razveljavi v primeru modifikacij ali zamenjave originalnega operacijskega sistema (npr. s spreminjanjem korenskih dovoljenj ali namestitvijo prilagojenih ROM-ov) ter v primeru odsotnosti ali poseganja v serijsko številko ali oznako IMEI. 

Servisno garancijsko obdobje 

Servisno obdobje za vzdrževanje izdelka, komponente in pripomočke je 3 leta po poteku garancijskega obdobja. 

Omejitev odgovornosti 

Razen zgoraj navedene izrecne garancijske izjave, ki jo zagotavlja družba vivo v tem garancijskem dokumentu, družba vivo ne zagotavlja nobenih drugih garancij, izrecnih ali impliciranih, glede naprave, njene kakovosti ali uporabe za kakršen koli namen. 

V obsegu, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja, družba vivo ne odgovarja za nobene nepredvidene izgube zaradi kršitve te garancije, nobeno izgubo dobička ali prihodkov ter za nobeno drugo izgubo, ki izhaja iz vaše uporabe naprave ali nezmožnosti uporabe naprave.