Domov

>

Garancijski pogoji

Garancija

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta dokument, nato pa ga ustrezno shranite za kasnejšo uporabo.

Garancija proizvajalca vivo

 

Hvala, ker ste izbrali mobilni telefon vivo. Družba vivo kot proizvajalec visoko kakovostnih izdelkov za svoje izdelke postavlja visoke standarde kakovosti. Tako družba vivo Mobile Communication Co, Ltd. ("vivo") s sedežem na naslovu No.1, vivo Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong, Kitajska, daje garancijo za kupljeni izdelek, če so izpolnjeni naslednji pogoji.

 

Obseg garancije

Družba vivo daje garancijo za kupljeni izdelek pod pogojem, da so izpolnjeni naslednji pogoji, ki se nanašajo na zahteve, da je izdelek brez napak, vključno z napakami v delovanju, materialu ali izdelavi.

 

Obdobje veljavnosti garancije se začne z datumom nakupa/izdaje računa ter velja:

 

• štiriindvajset (24) mesecev za mobilni telefon.

• štiriindvajset (24) mesecev za vgrajeno baterijo; dvanajst (12) mesecev  za polnilnik in podatkovni kabel; dvanajst (12) mesecev za slušalke.

 

Ta garancija velja na celotnem ozemlju EU in Združenega kraljestva, in sicer za vse izdelke, kupljene v EU in Združenem kraljestvu. Ne glede na to lahko pride do zakasnitve pri nudenju garancijskih storitev, če garancijo uveljavljate v državi, ki ni država, kjer ste izdelek kupili.

 

Če se napaka pojavi v obdobju veljavnosti garancije, bo družba vivo na podlagi te garancije:

 

·         brezplačno popravila izdelek ali

·         brezplačno zamenjala izdelek z drugim enakovrednim izdelkom.

 

Razveljavitev garancije

Garancijski zahtevki so izključeni v primeru poškodb izdelka, ki nastanejo zaradi:

  • normalne      obrabe;

  • nepravilne      uporabe;

  • uporabe      neoriginalne dodatne opreme;

  • neupoštevanja      varnostnih ukrepov;

  • uporabe      sile (npr. udarjanja);

  • napačne      uporabe, zlorabe, malomarnosti ali nesreče ne glede na način povzročitve;

  • politja      s hrano ali tekočino, korozije, rjavenja ali uporabe napačne napetosti;

  • poskusa      popravila, razstavitve ali modifikacije telefona (npr. poskusa odstranitve      baterije) na vašo lastno pest ali s strani katere koli druge osebe, ki ni      predstavnik družbe vivo ali njenega pooblaščenega servisnega centra.

Poleg tega se garancija razveljavi v primeru modifikacij ali zamenjave originalnega operacijskega sistema (npr. s spreminjanjem korenskih dovoljenj ali namestitvijo prilagojenega ROM-a) ter v primeru odsotnosti ali poseganja v serijsko številko ali oznako IMEI.

 

V primerih, ko garancija ne velja, je izdelek še vedno mogoče popraviti, vendar na vaše stroške.

 

Garancijski pogoji

Predpogoj za garancijo je, da družbi vivo omogočite preveritev vašega garancijskega zahtevka. To storite tako, da izdelek pošljete družbi vivo v pregled.

 

Ko zahtevate garancijsko storitev (popravilo ali zamenjavo), morate predložiti ali priložiti kopijo računa ali drugo dokazilo o nakupu, da lahko družba vivo preveri, ali je izdelek še vedno v garanciji. Brez kopije računa lahko družba vivo zavrne garancijske storitve.

 

Priprava

Preden izročite ali pošljete izdelek v preverjanje upravičenosti do uveljavljanja garancije, naredite varnostno kopijo vseh osebnih podatkov, drugih podatkov in aplikacij, shranjenih v izdelku, ter nato iz izdelka izbrišite vse osebne podatke. Če je to potrebno, odstranite tudi vse pomnilniške medije, SIM-kartice in dodatno opremo, ki ni bila priložena ob nakupu.

 

 

Družba vivo ni odgovorna za poškodbe ali izgubo podatkov, aplikacij, SIM-kartic ali odstranljivih pomnilniških medijev.

 

Če se napaka nanaša tudi na tehnično dodatno opremo (polnilnik, polnilni kabel/podatkovni kabel, slušalke), ki ste jih kupili skupaj z mobilnim telefonom, priložite tudi to.

 

Družbi vivo lahko pomagate pri odkrivanju napake, tako da priložite opis napake ali napačnega delovanja.

 

Ko pošiljate izdelek, uporabite primerno embalažo, da preprečite nastanek poškodb na izdelku.

 

Vaše druge pravice

Ta proizvajalčeva garancija ne omejuje vaših pravic, ki izhajajo iz lokalne zakonodaje o varstvu potrošnikov, še posebej ne obstoječih zakonskih pravic, ki se nanašajo na garancijo. Te pravice veljajo še naprej poleg pravic, ki vam jih daje ta garancija, in jih lahko v primeru napake na izdelku uveljavljate ne glede na obstoj garancijskega zahtevka.