คำแนะนำระหว่างเข้าใช้บริการ

ตุลาคม 26, 2021

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศไทย ณ ขณะนี้ยังคงมีความไม่แน่นอน ทางเรามีความห่วงใยในผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน ถึงแม้ปัจจุบันประเทศไทยจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนแล้ว แต่หากไม่ระวังก็มีโอกาสในการติดเชื้อได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือให้ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำการเข้าใช้บริการอย่างเคร่งครัด สวมใส่แมสตลอดเวลา หมั่นล้างมืออยู่เสมอ รักษาระยะห่าง และหลีกเลี่ยงเอามือไปสัมผัสตา จมูกและปาก เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว และเพื่อที่ป้องกันตัวเองและครอบครัวที่คุณรักดังนี้

1.     สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

2.     ล้างมือฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์

3.     รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร

4.     หลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสบริเวณตา จมูกและปาก