ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวสำหรับร้านค้าออนไลน์

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

บริษัท วีไอคิว กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้ได้รับอนุญาตให้จัดจำหน่ายสินค้าวีโว่ (vivo) เป็นผู้ให้บริการร้านค้าออนไลน์ (“บริการ”) และองค์การเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผลโดยเกี่ยวกับบริการ

 

บริษัทใส่ใจต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และเห็นเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องทราบเหตุผลและวิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น ในข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวสำหรับร้านค้าออนไลน์ฉบับนี้ (“ข้อกำหนด”) บริษัทจึงกำหนดครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

 

1. การเก็บรวบรวมและประมวลผล: ประเภทข้อมูล วัตถุประสงค์ที่ประมวลผลข้อมูล และเกณฑ์ทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล

 

2. การเก็บรักษา: วิธีการที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลของท่าน

 

3. การแบ่งปันและถ่ายโอน: วิธีการที่บริษัทแบ่งปันหรือถ่ายโอนข้อมูลของท่าน

 

4. สิทธิของท่าน: สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

 

5. ติดต่อบริษัท: วิธีการที่ท่านติดต่อบริษัทหากมีคำถามใด ๆ เพิ่มเติม

 

โปรดอ่านข้อกำหนดฉบับนี้โดยรอบคอบและรับรองให้แน่ว่าท่านได้เข้าใจวิธีปฏิบัติของบริษัทในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว ก่อนที่ท่านจะให้ความยินยอมและเริ่มใช้บริการ

 

สามารถเข้าไปดูข้อกำหนดฉบับนี้ได้ที่บริการ ซึ่งไม่รวมระยะเวลาซ่อมบำรุง โดยคลิกแท็บที่มีชื่อว่า “ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวสำหรับร้านค้าออนไลน์” ท้ายหน้าเพจอินเทอร์เน็ตของบริการ

 

ท่านมิจำต้องให้ความยินยอมต่อการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยเกี่ยวกับบริการ แต่ขอเรียนให้ทราบดังต่อไปนี้ว่า หากท่านไม่ตกลงเห็นชอบด้วยกับข้อกำหนดฉบับนี้ หรือหากท่านเพิกถอนความยินยอมของท่าน ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้

 


1. การเก็บรวบรวมและประมวลผล

 

ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม: ชื่อที่ป้อนเข้า หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน, รัฐ เมือง รหัสบุคคล (pin code) ของท่าน และข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เกี่ยวกับที่อยู่เพื่อการจัดส่งสินค้า, หมายเลขคำสั่งซื้อและหมายเลขการส่งมอบสินค้าของท่าน

 

วัตถุประสงค์: เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไปยังสถานที่ที่ถูกต้องและติดต่อท่านในระหว่างระยะเวลานี้ เพื่อบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อของท่านเพื่อจะได้แสดงความคืบหน้าของบริการจัดส่งพัสดุและบริหารข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อรับรองให้แน่ว่าท่านชำระเงินเป็นผลสำเร็จและสร้างหมายเลขคำสั่งซื้อ

 

คุกกี้: คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้จะทำการเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่าเราสามารถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของคุณได้ในทันที เซิร์ฟเวอร์ที่สร้างคุกกี้เท่านั้นที่จะสามารถเรียกดูและอ่านเนื้อหาของคุกกี้ได้

เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการหลีกเลี่ยงการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล พิกัด GPS หรือตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง ฯลฯ เป็นต้น) ที่อาจจะสามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวตน ติดต่อ หรือระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำผ่านข้อมูลคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่อื่นคล้ายกัน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ปลายทาง (เช่น IDคุกกี้นามแฝง หรือ IDโฆษณาแฝง ฯลฯ) ที่อยู่ IP และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์

เราใช้(แต่ไม่จำกัดเพียง) Google Analytics ("GA"), Contentsquare ("CS") และคุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพอื่นๆที่คล้ายกัน เพื่อจดจำและนับยอดผู้ชมและแหล่งที่มาของผู้ใช้งาน และ เพื่อดูว่าผู้ใช้ของเราเยี่ยมชมข้อเสนอการบริการอื่นๆ อย่างไร เช่น การดูว่าผู้ใช้เข้าชมหน้าใดบนเว็ปไซด์มากที่สุด เพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์และบริการอื่นๆ ของเราให้ดียิ่งขึ้น เราอาจทำการแบ่งปันข้อมูลนี้กับองกรณ์บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่:
GA: https://support.google.com/analytics/#topic=1008008
CS: https://contentsquare.com/services-privacy-policy/ 

หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย: บริษัทประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดฉบับนี้แล้ว อย่างไรก็ดี อาจนำหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอื่น ๆ มาใช้บังคับก็ได้หากไม่มีความยินยอมที่ชัดแจ้งจากท่าน ตามแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตไว้ บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลของท่านในกรณีที่การประมวลผลดังกล่าวนั้นอยู่ภายในขอบเขตประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำการประมวลผลดังกล่าวเพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตามหน้าที่ของบริษัทภายใต้สัญญาที่มีอยู่กับท่าน หรือในกรณีที่จำเป็นต้องทำการประมวลผลดังกล่าวเพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตามหน้าที่ทางกฎหมายของบริษัท

 

ความปลอดภัย: บริษัทใส่ใจในการคุ้มครองข้อมูลของท่าน บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมไว้เป็นที่ รวมทั้งเทคนิคการเข้ารหัสข้อมูลและทำให้เป็นข้อมูลนิรนาม ซึ่งมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการถูกนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ความเสียหาย หรือความสูญเสีย แต่ทั้งนี้ ไม่จำกัดเพียงแค่เทคนิคดังกล่าว บริษัทจะทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างดีที่สุด หากท่านสงสัยว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียไม่ว่าในครั้งคราวใด โปรดแจ้งให้บริษัททราบทันทีโดยใช้รายละเอียดข้อมูลติดต่อซึ่งมีระบุอยู่ข้างล่างนี้

 

2. การเก็บรักษา

 

ระยะเวลา:

 

บริษัทจะยึดถือเอาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการประมวลผลดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ท่านหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เมื่อครบกำหนดระยะเวลายึดถือข้อมูลแล้ว บริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 

สถานที่ตั้ง:

 

เพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกันกับของประเทศ/ภูมิภาคของผู้ใช้งานและตอบสนองคำร้องขอของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สถานที่ตั้งที่เก็บรักษาข้อมูลจึงแตกต่างออกไปสำหรับผู้ใช้งานในประเทศ/ภูมิภาคต่าง ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีเก็บไว้ที่ประเทศไทยและสิงคโปร์

 

3. การแบ่งปันและถ่ายโอน

 

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยตนเองหรือโดยใช้บริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการของบริษัทซึ่งเป็นผู้กระทำการในนามของบริษัท

 

ในการส่งมอบสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ ข้อมูลติดต่อ หมายเลขคำสั่งซื้อ และหมายเลขการส่งมอบจะถูกเข้ารหัสและโอนไปยังบริษัท เจท ฟูลฟิลล์เม้นท์ จำกัด ในการรับรองให้แน่ว่าท่านชำระเงินเป็นผลสำเร็จ ข้อมูลคำสั่งซื้อของท่านจะถูกเข้ารหัสและโอนไปยังบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด

 

ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาคุ้มครองข้อมูลกับผู้ให้บริการดังกล่าวข้างต้นแล้ว และผู้ให้บริการดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองข้อมูลของท่านตามมาตรฐานที่ไม่ด้อยกว่าของบริษัท มิฉะนั้น บริษัทจะแบ่งปันข้อมูลของท่านต่อเมื่อจำเป็นเพื่อตอบสนองกระบวนการหรือคำร้องขอตามกฎหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ประกอบกิจการระหว่างประเทศ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกนำไปประมวลผลในประเทศ/ภูมิภาคต่าง ๆ ได้ หากบริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศ/ภูมิภาคอื่นซึ่งอาจไม่รักษามาตรฐานที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลไว้ บริษัทจะดำเนินมาตรการตามสมควรทั้งปวงเพื่อให้แน่ว่ามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยและตามที่มีระบุไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้

 

4. สิทธิของท่าน

 

ท่านมีสิทธิต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัทถือครองไว้เกี่ยวกับตัวท่าน

 

ในการใช้สิทธิอื่น ๆ ของท่าน (เช่น การเพิกถอนความยินยอม การแก้ไข การลบ การจำกัดการประมวลผล การคัดค้าน หรือความสามารถในการควบคุม แบ่งปัน และเคลื่อนย้ายข้อมูลไปสู่ระบบอื่นได้ (data portability) โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) โปรดใช้รายละเอียดข้อมูลติดต่อซึ่งมีระบุอยู่ข้างล่างนี้

 

ท่านมีสิทธิยื่นร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานกำกับดูแลได้

 

5. ติดต่อบริษัท

 

หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดฉบับนี้หรือการที่บริษัททำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านจำเป็นต้องรายงานปัญหาหรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล หรือหากท่านใคร่จะใช้สิทธิของท่านข้อหนึ่งข้อใดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้โดยใช้รายละเอียดข้อมูลติดต่อข้างล่างนี้ บริษัทจะพยายามจัดการกับคำร้องขอของท่านโดยมิชักช้าเกินควร และไม่ว่าในกรณีใดก็จะดำเนินการให้ภายในกำหนดเวลาใด ๆ ซึ่งมีกำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

อีเมล: nathaphat.a@th.vivo.com

 

ข้อกำหนดฉบับนี้อาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยวิธีการที่เหมาะสมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีนัยสำคัญ