เลือกรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

โปรดเลือกรุ่นผลิตภัณฑ์

ยกเลิก

เลือกรุ่น

ยืนยัน
 • T series
 • NEX series
 • S series
 • X series
 • Y series
 • V series
 • T1 5G

  T1x

 • NEX 3

 • S1 Pro

  S1

 • X90

  X80 Pro

  X80

  X50 Pro

  X70 Pro

  X70

  X60 Pro

  X21

 • Y30 5G

  Y01

  Y33T

  Y21T

  Y76 5G

  Y15s

  Y12A

  Y33s

  Y3s

  Y21

  Y52 5G

  Y20s[G]

  Y72 5G

  Y31

  Y12s

  Y20s

  Y1s

  Y20

  Y50

  Y30

  Y15 2020

  Y11

  Y19

  Y12

  Y17

  Y91C

  Y91i 32GB

  Y91i

  Y91

  Y95

  Y71

  Y85

  Y81i

  Y81

  Y65

  Y53C

  Y53

  Y55s

  Y55

  Y51

  Y31L

 • V27

  V25 Pro

  V25

  V23 5G

  V23e 5G

  V19

  V21 5G

  V15 Pro(8+128)

  V20 SE

  V20

  V20 Pro

  V17

  V17 Pro

  V15 Pro (6+128)

  V15

  V11

  V11i

  V9

  V7+

  V7

  V5s

  V5Lite

  V5Plus

  V5

  V3Max

  V3

สอบถามเกี่ยวกับราคาอะไหล่และทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาอะไหล่

 • อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

  ราคา

รายละเอียดการบริการ:

1. ในระยะเวลาการรับประกัน หากผลิตภัณฑ์เกิดการขัดข้องจากการใช้งานภายใต้เงื่อนไข จนเป็นเหตุให้ชิ้นส่วนอะไหล่หรือระบบซอฟต์แวร์ได้รับความเสียหาย ลูกค้าสามารถใช้สิทธิตรวจสอบเพื่อเปลี่ยนอะไหล่หรือบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
2. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน ลูกค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าตรวจสอบได้ที่ศูนย์บริการ ฟรีค่าบริการบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์และค่าบริการในการเปลี่ยนอะไหล่ โดยค่าอะไหล่ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง (ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ขอสงวนสิทธิการอ้างอิงจากศูนย์บริการเป็นหลัก)
3. รายละเอียดข้างต้นเป็นการอ้างอิงราคาอะไหล่บางส่วน หากต้องการทราบราคาอะไหล่อื่น ๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ vivo