הודעות חוקיות

ההתחברות, העיון, הסימון, השיתוף ו/או השימוש שלכם באתר זה מעידים שקראתם, הבנתם והסכמתם להתחייב לתנאים הבאים ולציית לכל התקנות והחוקים התקפים.

 • 1. יישוב מחלוקות

  מידע לפי סעיף 36 ל-VSBG (החוק הגרמני בדבר יישוב מחלוקות צרכניות) (חל בגרמניה בלבד ):

  איננו מוכנים או נדרשים להשתתף בהליכים ליישוב מחלוקות בפני פאנל בוררות צרכני.

  יישוב המחלוקות של האיחוד האירופי (חל במדינות האיחוד האירופי בלבד ):

  הנציבות האירופית מספקת פלטפורמה המאפשרת לצרכנים ולסוחרים ליישב מחלוקות הנוגעות לרכישות אינטרנטיות בעזרת גוף אובייקטיבי ליישוב מחלוקות:

  https://ec.europa.eu/consumers/odr

  כתובת הדוא"ל שלנו: info@vivo.com

  איננו מוכנים או נדרשים להשתתף בהליכים ליישוב מחלוקות בפני פאנל בוררות צרכני.

 • 2. התנערות מאחריות

  תוכן האתרים

  תוכן האתרים שלנו נוצר בהקפדה מרבית. עם זאת, איננו יכולים לערוב לכך שהתוכן מדויק, מלא ועדכני. המידע והפרטים בעמודים הללו לא מהווים ערובה או אחריות, מפורשת או מרומזת. במיוחד, הם לא מהווים הבטחה או התחייבות מרומזת בנוגע למצב, לסחירות, להתאמה למטרות מסוימות או להיעדר הפרה של חוקים ופטנטים.

  המוצרים המוצגים באתר זה הינם דוגמאות של מוצרים הזמינים מ vivo. ייתכן שחלו שינויים במוצרים ובשירותים לאחר פרסום העמודים האינדיבידואליים. תיאורי המוצרים או השירותים, לרבות, בין היתר, מאפייני מוצר וקונפיגורציה, עשויים להשתנות בין מדינות או אזורים. איננו מתחייבים שהמותגים או המוצרים המוצגים זמינים גם בארצכם. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים בעיצוב או בצורה, שינויים במפרטים טכניים, חריגות מהגוון ושינויים בהיקף האספקה או השירותים. המחשות עשויות לכלול גם אביזרים, ציוד מיוחד או היקפים אחרים שאינם כלולים בהיקף הסטנדרטי של המסירה או השירות. שינויי צבע נוצרים מסיבות טכניות. עמודים אינדיבידואליים עשויים לכלול גם סוגים ושירותים שאינם מוצעים במדינות אינדיבידואליות.

  המחירים המוצגים הינם מחירים מומלצים לצרכן ועשויים להשתנות בפועל.

  קישורים

  באתרים שלנו תמצאו גם קישורים לעמודים אחרים באינטרנט. שימו לב שאיננו משפיעים על העיצוב ועל התוכן של האתרים המקושרים כך. לפיכך, איננו יכולים להתחייב שהמידע שנמסר באתרים הללו עדכני, נכון, מלא או איכותי. לפיכך, אנחנו מתנערים בזה מכל התוכן של האתרים הללו. הצהרה זו חלה על כל הקישורים לאתרים חיצוניים ועל תוכנם כפי שנכללו באתרים שלנו. אם נגלה שאתרים מקושרים הפרו את החוק, נסיר את הקישורים הללו בהקדם.

  שינויים באתר

  אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לשפר או לשנות את המידע, השירותים, המוצרים ותוכן אחר באתר בכל עת וללא הודעה.

 • 3. זכויות קניין רוחני

  זכויות יוצרים

  כל הטקסטים, הדימויים, הגרפיקות, קבצי הסאונד, הווידיאו והאנימציה וסידוריהם והסידור וההצגה של האתר, לרבות קוד התוכנה עליו נבנה, כפופים לזכויות יוצרים ולחוקים אחרים המגנים על קניין רוחני. אין לשכפל, לערוך, להפיץ או להשתמש בהם באופן אחר בחריגה מחוקי זכויות היוצרים ללא הסכמה בכתב ומראש. ניתן להוריד ולהעתיק את האתר לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד.

  סימני מסחר

  כל הסימנים המוצגים, הנזכרים או המשמשים באופן אחר באתרים כפופים לזכויות סימן המסחר של vivo Mobile Communication Co., Ltd., סין ("vivo"), אלא אם צוין אחרת. האמור לעיל חל במיוחד על שמות הדגמים ועל הסמלילים של vivo. אין לשכפל, לערוך, להפיץ או להשתמש בהם באופן אחר ללא הסכמתה של vivo בכתב ומראש.

 • 4. הגנת מידע

  חשוב לנו להגן על המידע האישי שלכם. בהתאם למדיניות הגנת המידע שלנו, החברה שלנו נקטה באמצעים טכניים וארגוניים כדי לעמוד בדרישות של החוקים התקפים בדבר הגנת מידע.

  ניתן למצוא מידע לגבי המידע האישי שנאסף במהלך השימוש באתרים שלנו ולגבימטרות העיבוד בהודעת הפרטיות ובמיוחד בהסבר לגבי השימוש בקובצי Cookie.

  לתשומת לבכם, שידור מידע באינטרנט עלול להיחשף לפרצות אבטחה. לא ניתן להגן לחלוטין על המידע מפני גישה של צדדי ג'.

 • 5. הגבלת חבות

  הן vivo והן המסונפים אליה, חברות הבת שלה, מנהליה, סוכניה, עובדיה או נציגים אחרים שלה לא יישאו בחבות בגין נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, נלווים, תוצאותיים, עונשיים ו/או אחרים, לרבות, בין היתר, הפסד רווחים או הכנסות, אובדן נתונים ו/או הפסד עסקים, בנוגע לאתר זה, לשימוש בו, לחוסר היכולת להשתמש בו או להסתמכות על תוכנו, גם אם vivo עודכנה לגבי היתכנות הנזקים הללו.