בחר מיקום

מדינה/מחוז
מדינה/מחוז
עיר
ביטול בחר כתובת אישור

מרכז שירות

מרכזי השירות של vivo מספקים שירותי יעוץ, זיהוי וגילוי, עדכון מערכת, תיקון ועוד לכל לקוחות vivo.

    בחר מחוז ועיר