דף הבית

>

תנאי האחריות

תקנון שירות

א. החזרה, החלפה ותנאי האחריות

במידה והתנאים הבאים סותרים בדרך כלשהי את החוקים ההלאומיים או שחסר בהם דבר אשר מעוגן בחוק, יגבר החוק הלאומי.

תקלות או בעיות בשימוש המוצר שמקורן בעיות באיכות המוצר מקנות לך את הזכות לעשות שימוש בשירותים הבאים עם הצגת הוכחת רכישה:

1. תקופת האחריות הינה שנים עשר (12) חודשים למכשיר עצמו, סוללה, מטען, אוזניות וכבל העברת מידע.

2. על מנת לעשות שימוש בזכויותיו להחזרת המוצר או החלפתו, על הלקוח להציג הוכחת רכישה.

3. החברה לא לוקחת אחריות להחזרת או החלפת וגם לא לשירותי אחריות אחרים לפריטים אחרים המסופקים עם המוצר (כגון מדריך התחלה מהירה, תעודת אחריות וכו'). 

 

ב. הוראות לגבי שירותי תיקון במסגרת האחריות

1. תיקונים במסגרת האחריות אפשריים רק למוצרים הנמצאים בשימוש רגיל. אם המוצר ניזוק

מסיבות שונות מפגם באיכות או מהסיבות המתוארות מטה, אינך זכאי להחלפה או

תיקון במסגרת האחריות, אך יש לך את האפשרות לבקש תיקון למכשיר בתשלום.

1.1. מחוץ לתקופת אחריות להחלפות או תיקונים;

1.2. ללא הוכחת רכישה, אלא אם כן אתה יכול להוכיח בצורה אחרת שהמוצר עדיין

בתקופת האחריות;

1.3. התוכן הרשום בהוכחת הרכישה אינו תואם לתווית הזיהוי של המוצר או שתוכן זה

עבר תיקון או שינוי;

1.4. נזק הנגרם עקב שימוש, תחזוקה וטיפול במוצר לא בהתאם להוראות במדריך למשתמש;

1.5. נזק הנגרם עקב פירוק ע"י מרכז שירות לא מורשה ע"י vivo;

1.6. נזק הנגרם ע"י כוח עליון, בלאי טבעי (של הכיסוי, כפתורים, מסך, אביזרים נלווים וכו');

1.7. תקלות, בעיות או פגמים שאינם באחריות vivo;

1.8. האחריות לא כוללת החלפה או תיקון עקב נזק למכשיר הנגרם עקב שימוש באביזרים נלווים לא מקוריים (מטען, כבל העברת מידע)

.

2. תיקונים למכשירים שניזוקו עקב טעות אנוש, למשל חדירת מים למכשיר או

שבירה עקב נפילה, כפופים לחתימת הסכם תיקון בין הלקוח

והחנות לפני תחילת התיקון.

3. אתה יכול להחליף את המכשיר או להביאו לתיקון בכל חנות שירות ברשת השירות של vivo.

4. כל החלקים, רכיבים ואביזרים נלווים המוחלפים בתקופת השירות הינם הרכוש של vivo.

 

ג.שליחת המכשיר לתיקון וקבלתו חזרה

1. על הלקוח למלא את טופס תיקונים כמתבקש, בכתב ברור ועם

מידע נכון ומדויק (שם, כתובת, מספר טלפון ותיאור התקלה).

2. מומלץ לגבות מידע חשוב המאוחסן על המכשיר לפני שליחתו לתיקון (למשל אנשי קשר)

על מנת למנוע אובדן או דליפת מידע.

3. לאחר התיקון, עליך להציג את טופס קבלת מכשיר לתיקון על מנת לקבל בחזרה את המכשיר שלך. אתה יכול בנתיים

לבקש ממעבדת התיקונים לקבל את טופס העבודה. אם איבדת את טופס קבלת המכשיר,

עליך לדווח על האובדן ולהציג תעודת זהות או

מסמך מזהה תקף אחר במעבדת התיקונים. אתה תקבל את המכשיר חזרה תוך 7 ימים.

4. אם שילמת בצ'ק (המחאה), תוכל לקבל את המכשיר רק לאחר הפקדת הצ'ק וכיבודו ע"י הבנק.