דף הבית

>

תמיכה

>

עדכון מערכת

>

הדרכה

מדריך התקנת קושחה

תזכורות:

בעקבות הגבלה של גרסאות 8 Android ומעלה, טלפונים עם גרסאות Android 8 ומעלה לא יכולים להבהב עם קושחה של גרסאות ישנות יותר (תוכל לבדוק את הגרסה הנוכחית של הטלפון שלך בהגדרות>עדכון מערכת).

הנתונים בטלפון שלך לא יימחקו. עם זאת, אנו ממליצים גם לגבות את הנתונים החשובים, כגון אנשי קשר והודעות, לפני שתעשה זאת. בנוסף, ודא כי קיבולת הסוללה מספקת (מעל 30%). 

 

1. הורד את הקושחה המתאימה לטלפון שלך מהאתר הרשמי;

 

2. העבר את החבילה לתיקיית השורש של אחסון הטלפון או לכרטיס ה-SD שלך מבלי לפתוח אותה;

הערה: תיקיית השורש מתייחסת לנתיב הראשון כאשר אתה פותח את היישום 'קבצים' בטלפון שלך. במילים אחרות, אין למקם קובץ זה באף תיקיה. בטלפונים של Vivo, כל הקבצים ביישום 'קבצים' או הקבצים שניתן לראות באחסון הטלפון נמצאים בתיקיית השורש של אחסון הטלפון.

 

3. התקנת הקושחה:

אם יש לך גישה לטלפון: עבור אל הגדרות>עדכון מערכת>לחץ על סמל ההגדרות בפינה השמאלית העליונה>שדרוג מקומי>לחץ על החבילה שהורדת להתקנה.

 

אם אין לך גישה לטלפון: אתחל את הטלפון. לאחר שהמסך הופך לשחור, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הגברת עוצמת הקול ולחצן ההפעלה בו-זמנית עד שתיכנס למצב FASTBOOT. בחר מצב שחזור על-ידי לחיצה על לחצן החלשת עוצמת הקול, ולחץ על לחצן ההפעלה כדי להיכנס אליו. לאחר שתיגש למצב 'שחזור', לחץ על התקן תוכנה>זיכרון טלפון>לחץ על החבילה שהורדת, הקש על התקן.