หน้าหลัก

>

นโยบายความเป็นส่วนตัวด้านบริการหลังการขาย

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวสำหรับการบริการลูกค้า

ปรับปรุงล่าสุด: 1 กุมภาพันธ์ 2023

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้บังคับใช้กับการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อ vivo ให้การบริการลูกค้า (“บริการ”) แก่คุณผ่านทางศูนย์บริการ เว็บไซต์ ศูนย์ติดต่อ หรือช่องทางอื่น เราใส่ใจความเป็นส่วนตัวของคุณและเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องรับทราบว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไรและทำไม ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวสำหรับการบริการลูกค้าฉบับนี้ (“คำชี้แจง”) เราจึงอธิบายเนื้อหาดังต่อไปนี้:

1. การเก็บรวบรวมและการประมวลผล: เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างและเราใช้ข้อมูลอย่างไร

2. การจัดเก็บข้อมูล: วิธีการที่เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณ

3. การแบ่งปันและการถ่ายโอน: วิธีการที่เราแบ่งปันและถ่ายโอนข้อมูลของคุณ

4. สิทธิ์ของคุณ: สิทธิ์และตัวเลือกที่คุณมีในข้อมูลของคุณ

5. ติดต่อเรา: วิธีการที่คุณจะสามารถติดต่อเราได้เมื่อมีคำถามใด เพิ่มเติม

โปรดอ่านคำชี้แจงเหล่านี้โดยละเอียด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำความเข้าใจแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใช้งานบริการ

1. การเก็บรวบรวมและการประมวลผล

(1)    เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจัดหาบริการดังต่อไปนี้ให้แก่คุณตามสัญญาที่เราทำไว้กับคุณหรือตามคำขอของคุณ:

  การตรวจสอบและการซ่อมอุปกรณ์

ในกรณีที่อุปกรณ์ทำงานผิดปกติหรือมีปัญหาผิดปกติอื่น คุณสามารถไปที่ศูนย์บริการหลังการขายอย่างเป็นทางการของเราเพื่อตรวจสอบและซ่อมอุปกรณ์ได้ นอกจากนี้ ศูนย์บริการบางแห่งของเรายังให้บริการความช่วยเหลือระยะไกลเพื่อให้ความช่วยเหลือคุณในการแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลการติดต่อของคุณ (รวมถึงชื่อ, ประเทศ/ภูมิภาค, หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล) และข้อมูลอุปกรณ์ (รวมถึง IMEI, EMMCID, หมายเลขซีเรียล, รุ่นอุปกรณ์, ข้อมูลระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลการใช้งาน, บันทึกข้อผิดพลาด และข้อมูลอื่น ที่จำเป็นในการวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของคุณ) เพื่อตรวจสอบระยะเวลาการรับประกัน วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของคุณ ให้บริการซ่อมตามที่คุณร้องขอ และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องที่คุณมีข้อสงสัย

เมื่อคุณใช้บริการนัดหมาย บริการส่งซ่อม หรือสอบถามความคืบหน้าในการซ่อมของเรา เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลที่คุณส่งมาในหน้าเพจ รวมถึงข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่โดยละเอียด เวลานัดหมาย รุ่นอุปกรณ์ และคำอธิบายปัญหา เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่คุณ

เมื่อคุณขอเปลี่ยนหรือส่งคืน เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลการติดต่อและข้อมูลอุปกรณ์ของคุณเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์เป็นไปตามข้อกำหนดในการส่งคืนหรือเปลี่ยนหรือไม่ และจัดเก็บบันทึกตามลำดับ

นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องประมวลข้อมูลการติดต่อของคุณ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์) และข้อมูลอื่น ที่คุณให้ไว้โดยสมัครใจ (เช่น รหัสยืนยัน) เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

  การเข้าสู่ระบบบัญชี

บริการบางอย่างของเรามีฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบบัญชี เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชี vivo ของคุณในบริการ เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลบัญชีของคุณ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล ที่คุณใช้เพื่อลงทะเบียนบัญชี, ID บัญชี, ชื่อเล่น และภาพถ่ายโปรไฟล์) เพื่อแสดงผลข้อมูลบัญชีของคุณและยืนยันตัวตนของคุณ

เราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อเชื่อมโยงคูปองหรือสิทธิประโยชน์อื่น ที่คุณได้รับกับบัญชี vivo ของคุณเพื่อให้บริการฟังก์ชันการรับและการดูคูปองหรือสิทธิประโยชน์อื่น แก่คุณ

  บริการศูนย์ติดต่อ

เมื่อคุณติดต่อเราผ่านทางสายด่วน อีเมล การสนทนาสด สื่อสังคม หรือช่องทางบริการลูกค้าอื่น เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลการติดต่อของคุณ (เช่น ชื่อ, ประเทศ/ภูมิภาค, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลบัญชีของคุณ) บันทึกการโทรหรือประวัติการติดต่อกับเรา และข้อมูลอื่น ที่คุณให้ผ่านทางช่องทางข้างต้น เพื่อตอบสนองต่อคำขอของคุณ และแก้ไขปัญหาของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อติดต่อคุณเมื่อจำเป็น

  บริการการรับประกัน

เมื่อคุณซื้อบริการการรับประกันอุปกรณ์ของเรา (เช่น การรับประกันเพิ่มเติมหรือการรับประกันหน้าจอแตก) เราจำเป็นต้องประมวลผลชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, IMEI และตัวระบุอุปกรณ์หรือรหัสการรับรองความถูกต้องอื่น เพื่อเชื่อมโยงบริการการรับประกันที่คุณซื้อไว้พร้อมกับอุปกรณ์ของคุณและให้บริการสอบถามที่เกี่ยวข้อง

  ตำแหน่งที่ตั้งและการนำทางไปยังศูนย์บริการ

เมื่อคุณใช้ศูนย์บริการหรือบริการนัดหมาย เราจำเป็นต้องประมวลผลที่อยู่ IP ของคุณเพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งศูนย์บริการใกล้บ้านคุณและให้บริการนำทางแก่คุณ

(2)    อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่กฎหมายบังคับใช้อนุญาต เช่น:

  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

เราจำเป็นต้องประมวลผลคำขอของเจ้าของข้อมูล ความยินยอม และบันทึกการโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อจัดการความสัมพันธ์ที่เรามีกับคุณ ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตผลประโยชน์โดยชอบธรรมตามกฎหมายของเรา และไม่ขัดต่อผลประโยชน์หรือสิทธิ์และเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่คุณมี

  การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

เราอาจใช้รายละเอียดการติดต่อและข้อมูลอื่น ที่คุณให้ไว้โดยสมัครใจ (เช่น ชื่อเล่น เพศ และที่อยู่ทางกายภาพ) เพื่อดำเนินการสำรวจลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจคุณภาพในการบริการลูกค้าที่เรามอบให้คุณและปรับปรุงประสบการณ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เรายังจะดำเนินการวิเคราะห์เชิงสถิติตามข้อมูลที่เก็บรวบรวมในระหว่างที่คุณใช้บริการนี้เพื่อปรับปรุงและปรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้เหมาะสม โปรดทราบว่าในระหว่างการประมวลผลนี้ ข้อมูลข้างต้นจะได้รับการใช้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติเท่านั้น และจะไม่ถูกใช้เพื่อระบุตัวตนคุณ

เรามุ่งมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราได้กำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้ารหัสและเทคนิคการปกปิดซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งาน ความเสียหาย หรือการสูญหาย เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากคุณสงสัยว่ามีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งาน ความเสียหาย หรือการสูญหายเกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบในทันทีโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง

2. การจัดเก็บข้อมูล

(1)    ระยะเวลา

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้างต้น หรือตามที่คุณหรือกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ เพื่ออธิบายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เราจะเก็บรักษา:

   ข้อมูลส่วนตัวที่ประมวลผลเพื่อการตรวจสอบและการซ่อมอุปกรณ์และติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเป็นเวลาสูงสุดห้า (5) ปีนับจากวันที่ซ่อมเสร็จหรือนับจากวันที่คุณติดต่อเราครั้งล่าสุด

   ข้อมูลส่วนตัวที่ประมวลผลสำหรับการเข้าสู่ระบบบัญชีเป็นเวลาสูงสุด 30 วันนับจากวันที่ยกเลิกบัญชี

   ข้อมูลส่วนตัวที่ประมวลผลเพื่อการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เป็นเวลาสูงสุดห้า (5) ปีนับจากวันที่คุณติดต่อเราครั้งล่าสุด

   ข้อมูลส่วนตัวที่ประมวลผลเพื่อการสำรวจลูกค้าเป็นเวลาสูงสุดหก (6) เดือนนับจากวันที่เก็บรวบรวมข้อมูล

เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาสิ้นสุดลง เราจะลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนตัวของคุณ เว้นแต่กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

นอกจากนี้ เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ประมวลผลเพื่อการระบุตำแหน่งที่ตั้งและการนำทางไปยังศูนย์บริการบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

(2)    สถานที่

สถานที่ที่จัดเก็บข้อมูลจะแตกต่างกันไปสำหรับผู้ใช้ในประเทศ/ภูมิภาคที่แตกต่างกัน เพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกันกับประเทศหรือภูมิภาคของผู้ใช้และเพื่อให้ตอบสนองต่อคำขอของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปรดดูส่วนการจัดเก็บและการถ่ายโอนระหว่างประเทศในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อดูว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการจัดเก็บไว้ที่ไหน อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้บริการศูนย์ติดต่อในออสเตรเลีย ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ หากคุณใช้บริการศูนย์ติดต่อในรัสเซีย เบลารุส อุซเบกิสถาน หรือคีร์กีซสถาน ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราที่ตั้งอยู่ในรัสเซีย

3. การแบ่งปันและการถ่ายโอน

เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณด้วยตนเองหรือด้วยการใช้บริษัทในเครือของเรา ผู้ให้บริการที่ดำเนินการในนามของเรา หรือบุคคลอื่นตามที่คุณแนะนำ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบุคคลที่สามเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

   ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการเข้ารหัสและถ่ายโอนไปยังบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการของเรา (รวมถึงตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการซ่อม ผู้ให้บริการลูกค้า ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น) ในขอบเขตที่จำเป็นในการให้บริการที่คุณร้องขอ

   สำหรับอุปกรณ์สั่งทำของผู้ให้บริการหรือองค์กร ข้อมูลอุปกรณ์จะได้รับการเข้ารหัสและถ่ายโอนไปยังผู้ให้บริการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องตามสัญญาการสั่งทำของคุณกับพวกเขาหรือตามคำแนะนำของพวกเขา

   ในระหว่างการยืนยันตัวตนของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะได้รับการเข้ารหัสและถ่ายโอนไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังต่อไปนี้ นั่นคือ PaaSoo Technology Limited, Orange Business Services Hong Kong Limited และ Firemsg International Co., Limited

   เพื่อให้ฟังก์ชันการระบุตำแหน่งที่ตั้งและการนำทางไปยังศูนย์บริการแก่คุณ ที่อยู่ IP ของคุณจะได้รับการเข้ารหัสและถ่ายโอนไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังต่อไปนี้ นั่นคือ Google Inc.

โปรดทราบว่าเราได้ลงนามข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลกับผู้ให้บริการดังกล่าวข้างต้น และผู้ให้บริการจะให้ความคุ้มครองข้อมูลของคุณในระดับมาตรฐานที่ไม่น้อยไปกว่าเรา มิฉะนั้น เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณเมื่อจำเป็นเพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายหรือคำขอจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น

เนื่องจากเราให้บริการในหลายประเทศทั่วโลก ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจได้รับการถ่ายโอนหรือเข้าถึงโดยหน่วยงานหรือผู้ให้บริการของเราในทั่วโลกเพื่อให้คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้ในทั่วโลก แต่ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น เราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวระหว่างประเทศเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการคุ้มครองไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

4. สิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์หลายประการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เราเก็บไว้

การเพิกถอนความยินยอม

คุณสามารถเลือกเพิกถอนความยินยอมของคุณต่อคำชี้แจงฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเรา หากคุณเพิกถอนความยินยอมของคุณ เราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนกว่าคุณจะยอมรับการประมวลผลดังกล่าวอีกครั้ง

สิทธิ์อื่น

โปรดใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อใช้สิทธิ์อื่น ของคุณ (เช่น การแก้ไขให้ถูกต้อง การลบ การจำกัดการประมวลผล การคัดค้านหรือการโยกย้ายข้อมูล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้)

ข้อร้องเรียน

คุณมีสิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด เกี่ยวกับคำชี้แจงฉบับนี้หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากคุณต้องการรายงานปัญหาหรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งของคุณภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว โปรดแตะที่นี่ เราจะพยายามจัดการกับคำขอของคุณโดยไม่ชักช้าเกินควร และในกรณีใด ภายในกำหนดเวลาใดก็ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้

คำชี้แจงฉบับนี้อาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านวิธีการที่เหมาะสมหากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญใด แนวปฏิบัติทั้งหมดที่กล่าวไว้ในคำชี้แจงฉบับนี้จะได้รับการดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของเราได้ด้วย