vivo

ตำแหน่งงานที่ vivo

ค้นหาตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร :

ตำแหน่ง

ประเภทงาน

ประเภทงาน
Human Resource
Administration
Sales

สถานที่ทำงาน

สถานที่ทำงาน
ยานนาวา Bangkok

Key Account Manager

Sales

ยานนาวา Bangkok

Key Account Manager

ความรับผิดชอบ:

1.ดูแลลูกค้าช่องทางOPTหรือORG รับผิดชอบการเจรจาธุรกิจ ติดตามความคืบหน้า เป็นต้น 2.ประสานงานกับช่องทางต่างๆเพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละเดือน 3.รักษาและสร้างความสัมพันธ์กับช่องทางต่างๆ ให้คำแนะนำในการกำหนดแผนการขาย 4.ประสานงานจัดกิจกรรมการตลาดกับช่องทางต่างๆ 5.ตั้งเป้าให้แต่ละเขต และให้คำปรึษาแต่ละเขต

คุณสมบัติ:

1.จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 2.มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับดูแลลูกค้าช่องทางOPTหรือORGหรือช่องทางอื่นๆอย่างน้อย3-5ปี 3.สามารถทนต่อแรงกดดัน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี 4.สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ 5.สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ในบางครั้ง

ส่งประวัติส่วนตัว

Human Resource Development Manager

Human Resource

ยานนาวา Bangkok

Human Resource Development Manager

ความรับผิดชอบ:

1.การวางแผนcollege recruiting and talents recruiting 2. การวางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร 3. การวางแผนพััฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับธุรกิจ 4. การวางระบบการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานในองค์กร 5. การวางระบบความก้วหน้าในอาชีพ (Career Path) 6. การวางแผนกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ ให้พนักงานในองค์กร 7.วางแผนบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ให้เหมาะสมกับองค์กร 8. สร้างแรงจูงใจและความผูกพันธ์ เพื่อผลักดันให้พนักงานปฎิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร 9. ให้คำปรึกษา แนวทางการแก้ไข้ปัญหาด้านการบริหารบุคลากรในแต่ละฝ่าย

คุณสมบัติ:

1.อายุ 30-35 ปี เพศชายหรือหญิง 2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ในสายในสายงานบุคคล อย่างน้อย 5ปี และประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล อย่างน้อย 3ปี ขึ้นไป 4.มีทักษะในการสื่อสารดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 5.สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ 6.ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ 7.ทำงานจันทร์-เสาร์ เสาร์เว้นเสาร์ได้ วันอาทิตย์หยุด

ส่งประวัติส่วนตัว

总经理助理

Administration

ยานนาวา Bangkok

总经理助理

ความรับผิดชอบ:

1.负责总经理的日常工作日程的安排; 2.负责会议组织安排,拟定会议议程,起草会议文件,整理会议纪要,并负责对总经理的指示、重要会议的决议进行跟踪督办、落实和反馈; 3.负责公司公文管理,各类提交至总经理审批的文件审核、报批和跟进反馈; 4.协助总经理起草信函、发文、报告、通知等各类公文; 5.协助总经理督导各职能部门按时履行各项工作计划,并及时反馈各部门工作执行效果; 6.协助做好日常接待工作; 7.负责总经理对外沟通中的翻译工作; 8.完成总经理安排的其他工作。

คุณสมบัติ:

1.本科及以上学历,不限制专业; 2.中籍或泰籍,具有良好的中文及泰语读写、口语表达能力,同时会英语者,优先考虑; 3.有秘书、助理等相关经验,形象气质好; 4.工作认真细致,严谨的保密意识,良好的职业素养和职业操守; 5.持有泰国驾照,熟练掌握驾驶技能。

ส่งประวัติส่วนตัว

销售管培生

Sales

ยานนาวา Bangkok

销售管培生

ความรับผิดชอบ:

作为销售主力军培养,后期负责一线销售管理支持工作。

คุณสมบัติ:

1.专科及以上学历,不限制专业; 2.中籍,具有良好的泰语听说读写技能; 3.性格外向活泼,有责任心; 4.工作认真细致,良好的职业素养和职业操守; 5.持有泰国驾照,熟练掌握驾驶技能者优先。

ส่งประวัติส่วนตัว

1 / 1

ขออภัย ไม่พบผลลัพธ์
ยกเลิก
ยืนยัน
ประเภทงาน
Human Resource
Administration
Sales
ยกเลิก
ยืนยัน
สถานที่ทำงาน
ยานนาวา Bangkok