vivo

ข้อกำหนดและเงื่อนไข -
กิจกรรม #vivogiveitashot

“กิจกรรม #vivogiveitashot” (“กิจกรรม”) จัดทำและส่งเสริมโดย vivo และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ในการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ซึ่งจะเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและ vivo Mobile Communication Co., Ltd. (“vivo”)

วิธีการเข้าร่วม

1.1 กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 2022 ถึง 16 พ.ย. 2022 การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ Instagram ทุกคน

1.2 คุณต้องแชร์โพสต์บน Instagram พร้อมแฮชแท็ก #vivogiveitashot ที่คลิกได้ในคำบรรยายใต้ภาพโพสต์ คุณสามารถส่งงานสร้างสรรค์ได้มากกว่าหนึ่งงานในโพสต์เดียวพร้อมแฮชแท็ก #vivogiveitashot ที่กำหนด ผู้เข้าร่วมแต่ละรายสามารถชนะรางวัลได้สูงสุดหนึ่งรางวัลสำหรับรางวัลที่มอบให้ บัญชีผู้ใช้ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อให้ vivo มองเห็นผลงานที่ส่งได้

1.3 การแชร์โพสต์บน Instagram ด้วยแฮชแท็ก #shotonvivo หากคุณใช้โทรศัพท์ vivo ในการถ่ายภาพ และขอแนะนำให้ใช้แฮชแท็ก #vivogiveitashot ซึ่งจะทำให้สามารถระบุโพสต์ของคุณได้มากขึ้น

1.4 vivo จะเลือกผู้ชนะ 10 คนสุดท้าย และผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายจะประกาศบนช่องทางโซเชียลมีเดียของ vivo

1.5 จะมีการประกาศรางวัลตามการประกาศของบัญชี vivo

1.6 บัญชีอย่างเป็นทางการของ vivo global จะติดต่อคุณโดยตรงผ่านระบบการส่งข้อความของ Instagram โปรดตรวจสอบข้อความของคุณบ่อย ๆ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการรับรางวัล หากคุณไม่สามารถตอบกลับภายใน 72 ชั่วโมง vivo จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

1.7 ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ หมายถึงคุณยินยอมให้ vivo มีสิทธิ์ใช้งาน คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ เผยแพร่ และแสดงผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทั่วโลกในรูปแบบและสื่อต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม

รางวัล

2.1 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งของรางวัลได้เนื่องจากสาเหตุที่เกิดจากผู้ชนะ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การไม่สามารถให้ข้อมูลติดต่อ การส่งข้อมูลติดต่อที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องซึ่งทำให้ vivo ไม่สามารถติดต่อได้) จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลโดยอัตโนมัติ โดย vivo จะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใด ๆ และจะไม่ออกรางวัลให้ใหม่ในกรณีดังกล่าว

2.2 รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ทำให้ไม่สามารถแจกจ่ายรางวัลได้ vivo ขอสงวนสิทธิ์ในการออกรางวัลที่เทียบเท่าในราคาที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันแทน รางวัลทดแทนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

2.3 ผู้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบเต็มจำนวนสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกิดขึ้นจากรางวัลที่ได้รับ โดย vivo จะรับผิดชอบเต็มจำนวนสำหรับค่าขนส่งในประเทศหรือระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบของรางวัล

2.4 เมื่อรางวัลออกจากสถานที่ของ vivo แล้ว ทาง vivo จะไม่รับผิดชอบต่อของรางวัลที่เสียหาย ล่าช้า หรือสูญหายระหว่างการขนส่ง

2.5 หากรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์ของ vivo และไม่ได้เปิดตัวและ/หรือวางจำหน่ายในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ vivo จะจัดส่งรางวัลให้กับคุณ แต่อย่างไรก็ตาม ร้านค้าของ vivo ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณจะไม่สามารถให้บริการหลังการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ได้เปิดตัวในประเทศหรือภูมิภาคของคุณได้

เบ็ดเตล็ด

3.1 คุณเข้าใจและยอมรับว่าไม่สามารถจัดส่งของรางวัลที่มอบให้ได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้หรือปัญหาด้านลอจิสติกส์ในบางประเทศหรือภูมิภาค ในกรณีดังกล่าว vivo มีสิทธิที่จะระงับการมอบของรางวัลดังกล่าวโดยไม่มีความรับผิดทางกฎหมายใด ๆ

3.2 ด้วยการมีส่วนร่วม หมายถึงคุณรับประกันและรับรองสิ่งต่อไปนี้: (ก) คุณมีสิทธิ์ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ (ข) คุณเป็นเจ้าของโพสต์ที่ส่งมาแต่เพียงผู้เดียวหรือคุณได้รับอนุญาต (ค) โพสต์ที่คุณส่งมาต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สิน สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม สิทธิ์ส่วนบุคคลหรือทางศีลธรรม หรือสิทธิ์อื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า การออกแบบทางอุตสาหกรรม สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่หรือการรักษาความลับ (ง) บุคคลที่สามที่ปรากฏในโพสต์ที่ส่งมาได้ให้ความยินยอมที่เหมาะสมแก่คุณในการถ่ายภาพและใช้งานตามที่ได้รับอนุญาตในที่นี้ (จ) โพสต์ที่ส่งมาต้องไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้

3.3 โพสต์ที่คุณส่งมาต้องไม่เป็นเรื่องเสื่อมเสีย ก้าวร้าว ขู่เข็ญ หมิ่นประมาท ดูหมิ่น ใส่ร้าย หรือมีเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ทางเพศ ดูหมิ่น หลอกลวง ใส่ร้าย เหยียดหยาม หรือส่งเสริมความเกลียดชังหรือเป็นอันตรายต่อกลุ่มหรือบุคคลใด ๆ มีข้อมูลที่ผิดกฎหมายในลักษณะทางการเมือง ภาพลามกอนาจาร หรือความรุนแรง หรือที่อาจถือว่าสนับสนุนการก่อการร้าย รวมถึงถ้อยคำที่ดูหมิ่นที่เกี่ยวข้องกับร่างกายหรือบุคคลที่สาม หรือเป็นการรบกวนความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่ปฏิบัติตามธีมและเจตจำนงของกิจกรรมนี้

3.4 คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ vivo และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย และบริษัทในเครือ อันเกิดขึ้นจากการเรียกร้อง ความต้องการ ความรับผิด ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของบุคคลภายนอกใด ๆ และทั้งหมด รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิดบทความของคุณในข้อ 3.2 และ 3.3 ของกฎที่ระบุ

3.5 ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจมีให้บริการในภาษาต่าง ๆ คุณยอมรับว่า vivo เวอร์ชันภาษาอังกฤษที่ประกาศผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการจะมีผลเหนือกว่า ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกัน

ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล

4.1 vivo จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึง ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์) จากผู้ชนะแต่ละรายเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งมอบรางวัล โดย vivo จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในช่วงเวลาที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในดำเนินการข้างต้น หรือตามที่คุณร้องขอหรือกฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เมื่อระยะเวลาเก็บรักษาสิ้นสุดลง vivo จะลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นข้อมูลนิรนาม เว้นแต่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

4.2 vivo จะไม่จำหน่าย แบ่งปัน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ชนะกับบุคคลที่สาม นอกเหนือจากบุคคลที่สามที่เข้าร่วมกับ vivo เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ข้างต้น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณอาจถูกเข้ารหัสและโอนไปยัง AGENDA (Beijing) Limited Guangzhou Branch (ผู้ให้บริการดำเนินการโซเชียลมีเดียของ vivo ในประเทศจีน) โปรดทราบว่า vivo ได้ลงนามในข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลกับผู้ให้บริการดังกล่าว และพวกเขาจะให้การคุ้มครองข้อมูลของคุณตามมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าของ vivo มิฉะนั้น vivo จะแบ่งปันข้อมูลของคุณเมื่อจำเป็นเพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายหรือคำขอจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น เนื่องจาก vivo ดำเนินงานในระดับสากล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจึงอาจถูกถ่ายโอนหรือเข้าถึงโดยหน่วยงานของ vivo ทั่วโลก ทั้งนี้ vivo ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการคุ้มครองไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

4.3 แนวทางปฏิบัติทั้งหมดที่กล่าวถึงในข้อกำหนดเหล่านี้จะดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ vivo (https://www.vivo.com/global/about-vivo/privacy-policy) ซึ่งคุณอาจพบรายละเอียดเพิ่มเติมได้เช่นกัน