THAI/ไทย:

ประกาศทางกฎหมาย:

การเข้าถึง เรียกดู การบุ๊กมาร์ก การแบ่งปันและ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้


1. การแก้ไขข้อพิพาท


ข้อมูลตามมาตรา 36 VSBG (รัฐบัญญัติว่าด้วยการระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคชาวเยอรมัน):(ใช้กับเยอรมนีเท่านั้น):

เราไม่ประสงค์หรือมีภาระผูกพันที่จะเข้าร่วมในกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทต่อหน้าคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการผู้บริโภค

การระงับข้อพิพาทในสหภาพยุโรป(ใช้กับประเทศในสังกัดสหภาพยุโรปเท่านั้น):

คณะกรรมาธิการยุโรปให้แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้บริโภคและผู้ค้าสามารถระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานระงับข้อพิพาทที่เป็นกลาง

https://ec.europa.eu/consumers/odr

ที่อยู่อีเมลของเรา: info@vivo.com

เราไม่ประสงค์หรือมีภาระผูกพันที่จะเข้าร่วมในกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทต่อหน้าคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการผู้บริโภค


2. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ


เนื้อหาของเว็บไซต์

เนื้อหาของเว็บไซต์ของเราได้รับการสร้างขึ้นด้วยความใส่ใจอย่างสูงสุด อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเป็นปัจจุบันของเนื้อหาได้ ข้อมูลและรายละเอียดบนหน้าเหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลและรายละเอียดบนหน้าเหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงสัญญาหรือการรับประกันโดยปริยายใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไข การใช้งานเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์บางประการหรือการไม่ละเมิดกฎหมายและสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ vivo จำหน่าย การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับผลิตภัณฑ์และบริการอาจเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดกำหนดเวลาทำการแก้ไขในแต่ละหน้า คำอธิบายของผลิตภัณฑ์หรือบริการรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์และการกำหนดค่าอาจซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค เราไม่รับประกันว่ายี่ห้อหรือผลิตภัณฑ์ที่แสดงจะมีจำหน่ายในประเทศของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบหรือรูปทรง การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทางด้านเทคนิค ความคลาดเคลื่อนของเฉดสี และการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการจัดส่งหรือบริการ ภาพประกอบอาจมีอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์พิเศษ หรือขอบเขตอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตมาตรฐานของการจัดส่งหรือบริการ สีที่คาดเคลื่อนเกิดจากสาเหตุทางด้านเทคนิค แต่ละหน้าอาจมีประเภทและบริการที่ไม่ได้ให้บริการในประเทศนั้น ๆ

ราคาที่เสนอคือราคาขายปลีกแนะนำและอาจแตกต่างกันไปเมื่อมีการซื้อขาย

ลิงก์

คุณจะพบลิงก์ไปยังหน้าอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของเราด้วย เราต้องการชี้ให้เห็นว่าเราไม่มีอำนาจในการกำหนดการออกแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ให้ลิงก์ไว้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถรับประกันความเป็นปัจจุบัน ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์เหล่านี้ได้ ในเรื่องนี้ เราจึงไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดของไซต์เหล่านี้ไว้ในที่นี้ คำแถลงนี้ใช้กับลิงก์ทั้งหมดที่นำทางไปยังไซต์ภายนอกและเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรา หากเรารับทราบถึงการละเมิดกฎหมายใด ๆ ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้ เราจะลบลิงก์ดังกล่าวออกโดยไม่ชักช้า

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล บริการ ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาอื่น ๆ ของเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


3. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา


ลิขสิทธิ์

ไฟล์ข้อความ รูปภาพ กราฟิก เสียง วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการจัดเตรียม นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดเตรียมและการนำเสนอเว็บไซต์ที่รวมถึงโค้ดของซอฟต์แวร์พื้นฐานอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยห้ามทำซ้ำ แก้ไข แจกจ่าย หรือใช้ในลักษณะอื่นใดนอกเหนือขอบเขตของกฎหมายลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า และอนุญาตให้ดาวน์โหลดและสำเนาเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายทั้งหมดที่แสดง กล่าวถึง หรือใช้บนเว็บไซต์อยู่ภายใต้สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของ vivo Mobile Communication Co., Ltd., China (“vivo”) เว้นแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อรุ่นและโลโก้ของ vivo โดยห้ามคัดลอก แก้ไข แจกจ่าย หรือใช้ในลักษณะอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก vivo


4. การคุ้มครองข้อมูล


ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของเรา บริษัทของเราได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและเชิงองค์กรเพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมเมื่อใช้เว็บไซต์ของเราและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลสามารถพบได้ในประกาศด้านความเป็นส่วนตัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำอธิบายการใช้คุกกี้

เราต้องการชี้ให้เห็นว่าการรับส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตอาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัย จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะคุ้มครองข้อมูลไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์


5. ข้อจำกัดความรับผิด


vivo หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนอื่น ๆ ไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม โดยกรณีพิเศษ โดยบังเอิญ โดยผลที่ตามมา โดยการลงโทษและ/หรือความเสียหายอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไรหรือรายได้ การสูญเสียข้อมูลและ/หรือการสูญเสียทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือการพึ่งพาเนื้อหาที่อยู่ในที่นี้ แม้ว่า vivo จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม