ข้อกำหนดและเงื่อนไข

งานประกวดรางวัลภาพยนตร์สั้นสำหรับ Visual Creator ของ vivo ปี 2022 เป็นการประกวดภาพถ่ายบนโทรศัพท์มือถือที่จัดขึ้นและดำเนินการโดย vivo Mobile Communication Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “vivo” “เรา” หรือ “ผู้สนับสนุน”) โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมการประกวดรางวัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการชิงรางวัล การยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิด สิทธิ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการระงับข้อพิพาท และการคุ้มครองข้อมูล สำหรับข้อกำหนดต่าง ๆ นั้น เนื้อหาที่สำคัญ เช่น การยกเว้นหรือการจำกัดเงื่อนไขความรับผิด จะถูกเน้นด้วยตัวหนาเพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน ดังนั้นโปรดให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเนื้อหาดังกล่าว

1. จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ สำหรับรางวัลหรือการส่งคืนผลงานต่าง ๆ และเรายอมรับการร่วมกิจกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น กรุณาส่งผลงานเข้าประกวดตามกฎของการรับรางวัลโดยเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องแบกรับความสูญเสียและผลที่ตามมาทั้งหมดด้วยตนเอง หากผลงานของพวกเขาไม่ผ่านการคัดเลือก และจะไม่มีการส่งคืนผลงานดังกล่าว นอกจากนี้ทางเราจะไม่ยอมรับการส่งผลงานซ้ำ

2. โปรดทราบว่าการเข้าร่วมงานประกวดรางวัล ถือว่าคุณได้ตกลงที่จะให้สิทธิ์แก่ผู้สนับสนุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ผลงานดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ส่งมาโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมรางวัล (เป็นเวลาสองปี) และเพื่อนำผลงานไปใช้ในสื่อออนไลน์ระดับโลก สื่อสิ่งพิมพ์ เนื้อหาที่ตีพิมพ์ นิทรรศการภาพถ่าย ร้านค้าปลีก โรดโชว์ สื่อดิจิทัล สื่อกลางแจ้ง ตลอดจนช่องทางอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและการสร้างแบรนด์ จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้สนับสนุนไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือขอรับความยินยอมเมื่อใช้ผลงานที่ส่งมาดังกล่าวตามสมควร

3. ผู้สนับสนุนและหน่วยงานในเครือขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร คลิปภาพยนตร์ และซาวด์แทร็กของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในการโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การคัดกรองการประชาสัมพันธ์แบบหลายแพลตฟอร์ม โบรชัวร์ โปสเตอร์ แผ่นพับ สื่อและช่องทางส่งเสริมการขายอื่น ๆ และเรามีสิทธิ์ต่อผลงานที่ส่งมา เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามสามารถแก้ไข ตัดต่อ ทำคลิป หรือประกอบงานตามที่เห็นสมควร

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลงานที่ส่งมามีลิขสิทธิ์ที่เป็นอิสระ อย่างสมบูรณ์ มีลิขสิทธิ์ที่กำหนดไว้และไม่มีข้อขัดแย้ง และไม่ละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในภาพบุคคล สิทธิ์ในชื่อเสียง และสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นด้วยกับเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อเข้าร่วมการประกวด หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมละเมิดข้อตกลงดังกล่าวและทำให้เกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งหมดจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สนับสนุน

5. หากผลงานใด ๆ ได้รับรางวัล ผู้สนับสนุนจะติดต่อผู้ชนะการประกวดตามข้อมูลของผู้สมัครที่รวบรวมได้ผ่านทางอีเมลที่ส่ง โดยจะเก็บรวบรวมและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ชนะรางวัล (เช่น สำเนาสแกนหนังสือเดินทางส่วนบุคคล รายละเอียดบัญชีธนาคาร ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ชนะรางวัล) และแบบฟอร์มการมอบอำนาจตามที่กำหนด

6. ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับยี่ห้อหรือรุ่นของสมาร์ทโฟนที่ใช้ในการถ่ายภาพผลงานที่ส่ง ผลงานที่ส่งมาทั้งหมดควรถ่ายทำแล้วเสร็จหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2022 โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

- ผลงานจะต้องไม่มีเนื้อหาใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในชื่อ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในภาพบุคคล สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว และสิทธิ์ทางกฎหมายอื่น ๆ

- งานจะต้องไม่เป็นการดูหมิ่นหรือให้ร้ายผู้สนับสนุนหรือบุคคลที่สามไม่ว่าด้วยวิธีใด

- ผลงานจะต้องไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร หรือหยาบโลน หรือเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงความเกลียดชัง เผยแพร่ข่าวลือ หรือหมิ่นประมาท

- งานจะต้องไม่มีเนื้อหาใด ๆ ที่เผยแพร่ความมีอคติ การเลือกปฏิบัติ ความเกลียดชัง หรือเป็นอันตรายต่อกลุ่มหรือบุคคลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ

- งานจะต้องไม่มีเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบ จริยธรรมทางสังคม ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และประเพณีที่ดีในเขตอำนาจศาลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งอยู่

- งานที่เข้าร่วมจะต้องไม่เผยแพร่เกี่ยวกับยาและปืนที่ผิดกฎหมาย (หรือใช้อย่างใดอย่างหนึ่งจากทั้งสองอย่าง) กิจกรรมใด ๆ ที่ดูไม่ปลอดภัยหรือเป็นอันตราย หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเฉพาะ

- ข้าร่วมกิจกรรมจะต้องให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลที่ผู้เข้ากิจกรรมร่วมตั้งอยู่ และจะต้องไม่เผยแพร่หรืออัปโหลดเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง กามารมณ์ ความรุนแรง การก่อการร้าย และอื่น ๆ ที่ละเมิดกฎหมายและ กฎระเบียบ

- ดงานจะไม่ยอมรับผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดวิดีโออื่น ๆ หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสาธารณะหรือสื่อใด ๆ

- กผลงานใดเข้าข่ายในสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมและยกเลิกสิทธิ์ คุณสมบัติ และรางวัลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

7. คุ้มครองข้อมูล

(1) ข้อมูลและวัตถุประสงค์:

- เมื่อคุณเข้าร่วมการประกวด เราจะรวบรวมผลงานที่คุณส่งมา ชื่อจริง ข้อมูลติดต่อ (เช่น บัญชีโซเชียลมีเดีย/ที่อยู่อีเมล/หมายเลขติดต่อ) ประเทศ/ภูมิภาคที่พำนัก และคำอธิบายของคุณเกี่ยวกับผลงานที่ส่งมาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าร่วมการประกวดได้อย่างราบรื่นและเราสามารถติดต่อคุณได้ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อประสานข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดและรางวัลกับคุณ

- เมื่อผลงานของคุณได้รับรางวัล เราจะติดต่อคุณผ่านที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ ณ จุดที่ส่งเพื่อรวบรวมสำเนาหนังสือเดินทางที่บันทึกภาพ รายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้เราสามารถยืนยันตัวตนของคุณได้ และส่งรางวัลให้คุณ

(2) การจัดเก็บข้อมูล:

- ระยะเวลา: เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้างต้น หรือตามที่คุณหรือกฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เมื่อระยะเวลาเก็บรักษาหมดอายุ เราจะลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นนิรนาม เว้นแต่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- สถานที่: ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ในประเทศ/ภูมิภาคที่คุณพำนักและในประเทศจีน

(3) การแบ่งปันและการถ่ายโอนข้อมูล:

- เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณด้วยตนเองหรือโดยการมอบหมายบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการที่ดำเนินการในนามของเรา เพื่อให้การประกวดเป็นไปอย่างราบรื่น ชื่อผลงานของคุณ ชื่อจริง/ชื่อเล่น และประเทศ/ภูมิภาคที่พำนักของคุณจะถูกเข้ารหัสและถ่ายโอนไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามดังต่อไปนี้: Uimix Limited โปรดทราบว่าเราได้ลงนามในข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลกับผู้ให้บริการดังกล่าว และพวกเขาจะให้การคุ้มครองข้อมูลของคุณในมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าของเรา หากไม่เช่นนั้น เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณเมื่อจำเป็นเพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายหรือคำขอจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น

- เนื่องจากเราดำเนินการในระดับสากล และเพื่อให้เป็นไปได้สำหรับคุณที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราทั่วโลก ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังหรือเข้าถึงโดยหน่วยงานของเราทั่วโลก เราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

(4) สิทธิ์ของคุณ:

- คุณมีสิทธิ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ ในการใช้สิทธิ์อื่น ๆ ของคุณ (เช่น การเพิกถอนความยินยอม การแก้ไข การลบ การจำกัดการประมวลผล การคัดค้าน หรือการถ่ายโอนข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) โปรดใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง

- นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้วย

(5) รายละเอียดการติดต่อ:

- หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หากคุณต้องการรายงานปัญหาหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเรา หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว โปรดใช้รายละเอียดการติดต่อด้านล่าง เราจะพยายามจัดการกับคำขอของคุณโดยไม่ชักช้า และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- อีเมล: privacy@vivo.com

(6) นโยบายความเป็นส่วนตัว:

แนวทางปฏิบัติทั้งหมดที่กล่าวถึงในข้อกำหนดเหล่านี้จะดำเนินการตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา ซึ่งคุณอาจพบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของเรา

*ในกรณีที่กฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอนุญาต ผู้สนับสนุนมีสิทธิ์ขั้นสุดท้ายในการตีความเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรางวัลทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของผลงานที่ส่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎของรางวัล) ผลรางวัลสุดท้ายที่ตัดสินโดยคณะกรรมการตัดสินมีอำนาจผูกพัน ในการเข้าร่วมการประกวด ถือว่าผู้เข้าร่วมเข้าใจและเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับรางวัลอย่างครบถ้วน และตกลงที่จะยอมรับการตัดสินใจของคณะกรรมการตัดสิน

*ในการเข้าร่วมการประกวด ถือว่าผู้เข้าร่วมเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการให้สิทธิ์ใด ๆ โปรดอย่าเข้าร่วมการประกวด นอกจากนี้ ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยผู้เข้าร่วมรายใด บุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดทั้งหมดด้วยตนเอง และผู้สนับสนุนปฏิเสธความรับผิดใดๆ และทั้งหมด

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดใช้อีเมลสำหรับส่งผลงานในภูมิภาคของคุณเพื่อติดต่อเรา ที่อยู่อีเมลในภูมิภาคมีดังนี้:

มาเลเซีย: vivovisualcreator.my@vivo.com

ไต้หวัน, จีน: vivovisualcreator.tw@vivo.com

เวียดนาม: vivovisualcreator.vn@vivo.com

ไทย: vivovisualcreator.th@vivo.com

สิงคโปร์: vivovisualcreator.sg@vivo.com

ปากีสถาน: vivovisualcreator.pk@vivo.com

บังคลาเทศ: vivovisualcreator.bd@vivo.com