บริการรับประกันระหว่างประเทศ


คุณสามารถเข้ารับบริการรับประกัน บริการซ่อมแซม และบริการอัปเกรดซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ที่กำหนดได้ที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ vivo ในประเทศ/ภูมิภาคที่วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

 

 

บริการที่เสนอ¹

 

 บริการรับประกัน

       คุณสามารถเข้ารับบริการรับประกันได้ฟรี2เมื่อศูนย์บริการตรวจสอบสิทธิ์การรับประกันที่มีหลักฐานการซื้อถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยศูนย์ที่ให้บริการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสิทธิ์การรับประกัน

 

 การซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

       สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในการรับประกัน คุณสามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่เสียหายได้ที่ศูนย์บริการในพื้นที่โดยมีค่าใช้จ่าย² ซึ่งศูนย์ที่ให้บริการเป็นผู้กำหนดราคาของชิ้นส่วนอะไหล่
       การซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในการรับประกันครอบคลุมชิ้นส่วนอะไหล่ ได้แก่ เมนบอร์ด ส่วนประกอบหน้าจอ แบตเตอรี่ ฝาครอบแบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอะไหล่อื่นๆ


 บริการอัปเกรดซอฟต์แวร์

       โปรดนำอุปกรณ์มาที่ศูนย์บริการเพื่อให้เราอัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุด3

 

1. บริการอื่นๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงขณะซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

2. เนื่องจากในแต่ละประเทศหรือภูมิภาคมีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ รุ่นผลิตภัณฑ์ และรูปแบบแตกต่างกันไป วัสดุบางรายการจึงอาจมีลักษณะหรือการทำงานที่แตกต่างกันได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการในพื้นที่เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

3. ระหว่างให้บริการอาจมีความเสี่ยงเรื่องข้อมูลสูญหายได้ โปรดสำรองข้อมูลภายในอุปกรณ์ก่อนส่งเข้ารับการซ่อมแซมเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

 

 

 

รุ่นโทรศัพท์และประเทศ/ภูมิภาคที่มีสิทธิ์

 

รุ่น

พื้นที่

ประเทศ/ภูมิภาค

X100

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

จีนแผ่นดินใหญ่, ฮ่องกง, ไต้หวัน, อินเดีย, ไทย, มาเลเซีย

X100 Pro

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

จีนแผ่นดินใหญ่, ฮ่องกง, ไต้หวัน, อินเดีย, ไทย, มาเลเซีย

ยุโรป

สาธารณรัฐเช็ก, ออสเตรีย

X90 Pro

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

จีนแผ่นดินใหญ่, ฮ่องกง, ไต้หวัน, อินเดีย, ไทย, มาเลเซีย

ยุโรป

เยอรมนี, สเปน, โปแลนด์, ฝรั่งเศส, โรมาเนีย, 

สาธารณรัฐเช็ก, กรีซ, อิตาลี, ออสเตรีย, 

สโลวีเนีย, โครเอเชีย, เซอร์เบีย, บัลแกเรีย


 

 

คำถามที่พบบ่อย

 

1. การเข้ารับบริการรับประกันระหว่างประเทศต้องใช้เอกสารหรือข้อมูลใดบ้าง

ตอบ: คุณต้องยินยอมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามในเอกสารส่งมอบสำหรับการซ่อมแซมเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในบริการ และอาจต้องแสดงหลักฐานการซื้อพร้อมข้อมูลเรื่องสถานที่และเวลาที่ซื้อหากมีความจำเป็น

2. ระยะเวลาของบริการรับประกันระหว่างประเทศคำนวณอย่างไร

ตอบ: การรับประกันจะเริ่มขึ้น ณ วันที่ซื้อตามที่ระบุไว้ในหลักฐานการซื้อ โดยระยะเวลารับประกันขึ้นอยู่กับนโยบายของศูนย์ที่ให้บริการ โปรดติดต่อศูนย์บริการ vivo ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบ

3. ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการรับประกันระหว่างประเทศคำนวณอย่างไร

ตอบ: หากผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเงื่อนไขของนโยบายการรับประกันของศูนย์บริการ vivo ในพื้นที่ ศูนย์บริการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ แต่หากผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของนโยบายการรับประกัน ให้ใช้ค่าซ่อมแซมตามที่ศูนย์บริการดังกล่าวกำหนดเป็นหลัก

4. บริการรับประกันระหว่างประเทศสามารถซื้อแยกต่างหากได้หรือไม่

ตอบ: คุณสามารถเข้ารับบริการรับประกันระหว่างประเทศได้ทันทีหลังจากซื้ออุปกรณ์ที่ตรงตามเงื่อนไขผ่านช่องทางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ vivo โดยไม่จำเป็นต้องซื้อแยก

5. บริการเสริมอื่นๆ ที่ซื้อไว้ เช่น การรับประกันหน้าจอ จะได้รับความคุ้มครองจากบริการรับประกันระหว่างประเทศหรือไม่

ตอบ: บริการรับประกันระหว่างประเทศให้ความคุ้มครองสำหรับบริการรับประกัน บริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในการรับประกัน และบริการอัปเกรดซอฟต์แวร์ แต่ไม่ครอบคลุมถึงบริการเสริมอื่นๆ

 

 

 

คำสงวนสิทธิ์ของบริการรับประกันระหว่างประเทศ

 

 

1. เกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยบริการรับประกันระหว่างประเทศ

1.1 บริการรับประกันระหว่างประเทศให้ความคุ้มครองเฉพาะการรับประกัน การซ่อมแซม และการอัปเกรดซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์รุ่นที่กำหนดเท่านั้น โดยไม่รวมถึงการส่งคืนหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ สำหรับบริการอื่นๆ โปรดพิจารณาตามสถานการณ์จริง ณ ศูนย์ที่ให้บริการ

1.2 ให้ใช้นโยบายว่าด้วยบริการรับประกันระหว่างประเทศของสถานที่ซื้ออุปกรณ์เป็นหลัก หากอุปกรณ์ของคุณเป็นไปตามเงื่อนไขของนโยบายการรับประกัน ศูนย์บริการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ

1.3 หากผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของนโยบายการรับประกันในพื้นที่ (ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาการรับประกันสิ้นสุดลงแล้ว หรืออุปกรณ์ผ่านการดัดแปลง ถอดประกอบ หรือซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก vivo) โดยค่าซ่อมแซมจะขึ้นอยู่กับนโยบายของศูนย์ที่ให้บริการ

1.4 ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ vivo ที่เป็นผู้ให้บริการจะให้บริการรับประกันระหว่างประเทศแก่ผู้ใช้ตามสถานการณ์จริงในพื้นที่ โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต เพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวใช้งานได้ตามปกติในพื้นที่นั้น

1.5 ผู้ใช้ต้องยินยอมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ vivo พร้อมลงนามในเอกสารส่งมอบและคำแถลงเรื่องบริการ หากไม่ดำเนินการตามนั้น ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ vivo มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการได้

1.6 สำหรับอุปกรณ์ที่ซื้อผ่านช่องทางนอกระบบ ศูนย์บริการก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการได้ โปรดซื้ออุปกรณ์ผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาตจาก vivo อย่างเป็นทางการ

1.7 การดำเนินงานและผลจากการเข้ารับบริการนี้อาจทำให้อุปกรณ์/วัสดุที่ซ่อมแซมมีลักษณะหรือการทำงานแตกต่างออกไปได้ โดยเครื่องหมาย/มาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายของอุปกรณ์/วัสดุที่ซ่อมแซมอาจใช้ได้ในศูนย์ที่ให้บริการรับประกันระหว่างประเทศเท่านั้น และอาจมีความแตกต่างจากสถานที่ซื้อได้

1.8 ข้อจำกัดด้านเวลาในการซ่อมแซมรวมถึงรายละเอียดเฉพาะอื่นๆ ขึ้นอยู่กับนโยบายของศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ vivo ที่เป็นผู้ให้บริการ

1.9 X90Proเวอร์ชันจีนแผ่นดินใหญ่มีการรับประกันระหว่างประเทศสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ ยกเว้นเมนบอร์ดและบอร์ดย่อยในตลาดที่จำหน่ายอย่างเป็นทางการ

 

2. สถานการณ์ต่อไปนี้ไม่อยู่ในขอบเขตของบริการรับประกันระหว่างประเทศ

2.1 อุปกรณ์ไม่ได้รับความคุ้มครองจากบริการรับประกันระหว่างประเทศ

2.2 อุปกรณ์ที่จำหน่ายผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ

2.3 อุปกรณ์ที่เกินระยะเวลาให้บริการในศูนย์บริการ

2.4 การส่งคืนและการเปลี่ยนอุปกรณ์

2.5 ผู้ใช้ปฏิเสธการลงนามในคำแถลงเรื่องการรับประกันระหว่างประเทศ

2.6 ความเสี่ยงในการโอนย้ายอุปกรณ์ ความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือการสูญหายอันเกิดจากความแตกต่างของอุปกรณ์ที่เข้ารับบริการรับประกันระหว่างประเทศ

2.7 การสูญเสียผลกำไร รายได้ หรือเวลาสำหรับกิจกรรมส่วนตัวหรือกิจกรรมทางธุรกิจของผู้ใช้อันเกิดจากความแตกต่างของอุปกรณ์ที่เข้ารับบริการรับประกันระหว่างประเทศ

2.8 อุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้เนื่องจากภูมิภาคที่แตกต่างกัน และไม่ได้เป็นผลจากการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์ (ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เนื่องจากโหมดเครือข่ายที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค)

2.9 บริการที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของนโยบายการให้บริการตามกฎหมายในศูนย์ที่ให้บริการ

การรับประกันสินค้านี้ไม่มีข้อความใดที่จำกัดสิทธิ์ของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ