หน้าหลัก

>

การสนับสนุน

>

อัพเดทระบบ

>

คู่มือการอัพเดทระบบ

คู่มือการติดตั้งเฟิร์มแวร์

คำแนะนำ

เนื่องด้วยข้อจำกัดของระบบ Android 8 และเวอร์ชันที่สูงกว่า โทรศัพท์ที่ใช้ระบบ Android 8 และเวอร์ชันที่สูงกว่าขึ้นไปจะไม่สามารถดาวน์เกรดเพื่อใช้เวอร์ชันที่ต่ำกว่าได้ (คุณสามารถไปที่การตั้งค่า > การอัปเดตระบบ เพื่อตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของคุณ) 

ขั้นตอนนี้จะล้างข้อมูลภายในโทรศัพท์ของคุณ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ ข้อความ เป็นต้น กรุณาสำรองข้อมูลที่สำคัญของคุณและแน่ใจว่าโทรศัพท์มีปริมาณแบตเตอรี่ที่เพียงพอ (30% ขึ้นไป)

สำหรับโทรศัพท์มือถือ Fullview Display:

1.  ล้างข้อมูลภายในโทรศัพท์ของคุณ

1) ปิดโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นกดปุ่มเปิด / ปิดและปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้พร้อมกัน จนกว่าโลโก้ vivo จะปรากฏขึ้นเพื่อเข้าสู่โหมด Fastboot เลือกโหมดการกู้คืน (Recovery mode) โดยใช้ปุ่มลดระดับเสียงและกดเข้าโดยปุ่มเปิด / ปิด

2) แตะล้างข้อมูล (Wipe data) > ล้างข้อมูล (Wipe data) > ป้อนรหัสผ่านของหน้าจอล็อกจากนั้นเลือก Reboot system เพื่อรีบูตโทรศัพท์ของคุณ

2. ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับโทรศัพท์ของคุณ

3. เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จ ย้ายไฟล์ไปยังไดเรกทอรี่พื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์หรือการ์ด SD โดยไม่ต้องแยกไฟล์

หมายเหตุ: พื้นฐานของไดเรกทอรี่คือ เมื่อคุณเปิดไฟล์ทั้งหมดบนโทรศัพท์ของคุณ ไฟล์เฟิร์มแวร์จะเป็นสิ่งแรกที่คุณมองเห็น กล่าวคือ ไม่ควรนำไฟล์วางไว้ในโฟลเดอร์ สำหรับโทรศัพท์ vivo คุณสามารถหาไฟล์ทั้งหมดได้ที่ทุกไฟล์ในตัวจัดการไฟล์หรือพื้นที่จัดเก็บโทรศัพท์

4. ติดตั้งเฟิร์มแวร์

หากคุณสามารถเข้าสู่ระบบโทรศัพท์ได้ ไปยังตัวจัดการไฟล์เพื่อคลิกติดตั้งเฟิร์มแวร์

หากคุณไม่สามารถเข้าสู่โทรศัพท์ได้ ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเข้าสู่โหมดการกู้คืน (Recovery mode) จากนั้นเลือกติดตั้งการอัปเดต >  พื้นที่จัดเก็บโทรศัพท์หรือการ์ด SD > เลือกเฟิร์มแวร์ > แตะถัดไปเพื่อติดตั้ง


สำหรับโทรศัพท์ที่มีหน้าจอแสดงผลอัตราส่วน 16:9

1.  ล้างข้อมูลภายในโทรศัพท์ของคุณ

1)  ปิดเครื่องโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นกดปุ่มเปิด / ปิดและเพิ่มระดับเสียงค้างไว้พร้อมกัน จนกระทั่งโลโก้ vivo ปรากฏขึ้นเพื่อเข้าสู่โหมดการกู้คืน (Recovery mode)

2)   แตะล้างข้อมูล (Wipe data) > ล้างข้อมูล (Wipe data)  > ล้างข้อมูล (Wipe data)  จากนั้นเลือก Reboot system เพื่อรีบูตเครื่องโทรศัพท์ของคุณ (สำหรับ Funtouch OS 2.0 และรุ่นที่เวอร์ชันต่ำกว่า) เลือกโหมดการกู้คืน (Recovery mode) โดยใช้ปุ่มลดระดับเสียงและกดเข้าโดยปุ่มเปิด / ปิด จากนั้นเลือกล้างข้อมูล (Wipe data) รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น (Factory reset) > ล้างข้อมูล (Wipe data) > ล้างข้อมูล (Wipe data) แล้วเลือกรีบูตระบบเดี๋ยวนี้เพื่อรีบูตเครื่องใหม่)

2.     ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์สำหรับโทรศัพท์ของคุณ 

3.     เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จ ย้ายไฟล์ไปยังไดเรกทอรี่พื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์หรือการ์ด SD โดยไม่ต้องแยกไฟล์

หมายเหตุ: พื้นฐานของไดเรกทอรี่คือ เมื่อคุณเปิดไฟล์ทั้งหมดบนโทรศัพท์ของคุณ ไฟล์เฟิร์มแวร์จะเป็นสิ่งแรกที่คุณมองเห็น กล่าวคือ ไม่ควรนำไฟล์วางไว้ในโฟลเดอร์ สำหรับโทรศัพท์ vivo คุณสามารถหาไฟล์ทั้งหมดได้ที่ทุกไฟล์ในตัวจัดการไฟล์หรือพื้นที่จัดเก็บโทรศัพท์

4.    ติดตั้งเฟิร์มแวร์

หากคุณสามารถเข้าสู่ระบบโทรศัพท์ได้ ไปยังตัวจัดการไฟล์เพื่อคลิกติดตั้งเฟิร์มแวร์

หากคุณไม่สามารถเข้าสู่โทรศัพท์ได้ ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเข้าสู่โหมดการกู้คืน (Recovery mode) จากนั้นเลือกติดตั้งการอัปเดต >  พื้นที่จัดเก็บโทรศัพท์หรือการ์ด SD > เลือกเฟิร์มแวร์ > แตะถัดไปเพื่อติดตั้ง (สำหรับ Funtouch OS 2.0 และรุ่นที่เวอร์ชันต่ำกว่า เลือก "ใช้การอัปเดตจากการ์ดภายใน" (พื้นที่จัดเก็บโทรศัพท์) หรือ "ใช้การอัปเดตจากการ์ดภายนอก" (SD card) จากนั้นเลือกเฟิร์มแวร์ที่จะติดตั้ง)