vivo မွ ကမၻာ့ပထမဦးဆံုး ထုတ္လုပ္ရန္ အသင့္ရွိေနသည့္ In-Display Fingerprint စမတ္ဖုန္းကုိ CES 2018 တြင္ ပြဲထုတ္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့

Los Angeles, ယူနိုက်တက်ပြည်နယ်, ဇန္နဝါရီလ. 09, 2018

Synaptics ထံမွ ေနာက္ဆံုးေပၚ အလင္းေရာင္သံုး လက္ေဗြ အာရံုခံကိရိယာျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈ နယ္ပယ္အတြင္း မိုလ္ဘိုင္းဖုန္းအေတြ႕အႀကဳံ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ယူေဆာင္လာခဲ့ၿပီ

ယေန႔တြင္ CES 2018 မွာ၊ ထြန္းသစ္စ စမတ္ဖုန္း တံဆိပ္ျဖစ္သည့္ vivo မွေနၿပီး ကမၻာ့ပထမဦးဆံုး ထုတ္လုပ္ရန္ အသင့္ရွိေနသည့္ ျမင္ကြင္းတြင္း လက္ေဗြ စကင္ဖတ္မႈ စမတ္ဖုန္းကုိ ပြဲထုတ္ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ရာ၊ တစ္ကမၻာလံုးမွ ပရိသတ္ထုက အာရံုစုိက္ေနၾကရပါသည္။ ထင္ရွားလွသည့္ ဆန္းသစ္ ထုိးေဖာက္မႈမ်ားျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွေျပးေနသည့္ vivo ၏ ကမၻာ့ပထမဆံုး In-display fingerprint (မ်က္ႏွာျပင္တြင္း လက္ေဗြဖတ္စနစ္) စမတ္ဖုန္းက မၾကံဳစဖူး မုိဘုိင္း အသံုးျပဳနည္းကုိ ကမ္းလွမ္းလုိက္ၿပီး မုိဘုိင္းအသံုးခ်မႈ ေခတ္သစ္ကုိ စတင္လုိက္ပါသည္။

ကမၻာ့ပထမဦးဆံု in-display fingerprint စမတ္ဖုန္းကုိ အလံုးအရင္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရန္ အသင့္ရွိေနၿပီ

CES 2018 တြင္ vivo သည္ ျမင္ကြင္းတြင္း လက္ေဗြ စကင္ဖတ္မႈ နည္းပညာကုိ သံုးထားသည့္ ကမၻာ့ပထမဦးဆံုး ထုတ္လုပ္ရန္ အသင့္ရွိေနသည့္ စမတ္ဖုန္းကုိ ပြဲထုတ္ျပသလုိက္ျခင္းျဖင့္ သံုးစြဲသူတုိ႔အတြက္ ထူးကဲသည့္ အသံုးျပဳနည္းမ်ား မိတ္ဆက္ေပးမႈကုိ ဆက္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိေနာက္ဆံုးေပၚ လက္ေဗြ စကင္ဖတ္မႈ နည္းပညာမွ လံုးဝအသစ္ျဖစ္သည့္ မုိဘုိင္းသံုးနည္းကုုိ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ရာ သံုးစြဲသူတုိ႔သည္ စမတ္ဖုန္း မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ တုိက္ရုိက္ တစ္ခ်က္ထိရံုႏွင့္ လက္ေဗြ စကင္ဖတ္မႈ ခြင့္ လုပ္ႏုိင္ၾကလ်က္ အနာဂတ္ စမတ္ဖုန္းမ်ားထဲတြင္ ပုိအဆင္ေျပမည့္ လက္ေဗြ စိစစ္မႈ နည္းလမ္းရွာၾကံေရး ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းေပးလုိက္ပါသည္။

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စိစစ္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း အႀကံျပဳမႈမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ စမတ္ဖုန္းေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ ၂၀၁၇၏ ပထမသံုးလပတ္အတြင္း မ်က္ႏွာျပင္ျပည့့္ စမတ္ဖုန္းအလံုးေရ ၇ သိန္း တင္ပို႔ခဲ့ရၿပီး ဒုတိယသံုးလပတ္မွာေတာ့ ၂၂ သန္းအထိ ျမင့္တက္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ UBI သုေတသနအရ bezel-less display မ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ေစ်းကြက္ေဝစု၏ ၂၀% တိုးတက္ရယူလာၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ ၅၀% အထိ ႀကီးထြားလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ပါသည္။ လက္ေဗြအသိအမွတ္ျပဳမႈသည္ ဇီဝစနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး စမတ္ဖုန္းမ်ား၏ လံုၿခဳံေရးကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ ကာလၾကာရွည္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက မ်က္ႏွာျပင္ျပည့္ စမတ္ဖုန္းေခတ္သစ္ကို စတင္လာခ်ိန္မွာလည္း လက္ေဗြစနစ္ကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းမရွိဘဲ ပို၍လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္သာ ႀကံေဆာင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

“သံုးစြဲသူတုိ႔ကုိ အထူးတလည္ အာရံုျပဳ ေလ့လာခဲ့ၿပီး R&D ေရရွည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္လာခဲ့လုိ႔ vivo ဟာ fingerprint နည္းပညာကုိ အခုိင္အမာ ေရွ႕ေဆာင္ လုပ္ျပႏုိင္ပါတယ္။ အသံလြန္ အာရံုခံကိရိယာကုိ အေျခခံထားတဲ့ လက္ေဗြ စကင္ဖတ္မႈ ေရွ႕ေျပးပံုစံကုိ MWC Shanghai 2017 မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကပဲ တင္ဆက္ေပးခဲ့ၾကၿပီး အနာဂတ္ စမတ္ဖုန္းမ်ားဆုိင္ရာ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ရဲ႕ အျမင္ကုိ ေဇာက္ခ် ရုပ္လံုးေဖၚသြားၾကမွာပါ”လုုိ႔ vivo ၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ Alex Feng မွ မိန႔္ၾကားခဲ့ပါသည္။ “ဒီေန႔မွာ အလင္းေရာင္သံုး လက္ေဗြ အာရံုခံကိရိယာ ပါရွိတဲ့ ျမင္ကြင္းတြင္း လက္ေဗြ စကင္ဖတ္မႈ စမတ္ဖုန္းကုိ ပြဲထုတ္ မိတ္ဆက္ ေပးလုိက္ျခင္းဟာျဖင့္ သံုးစြဲသူတုိ႔ ၾကာရွည္စြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္လာခဲ့ၾကတဲ့ အနာဂတ္သုိ႔ ေရွ႕႐ႈေနတဲ့ မုိဘုိင္း အသံုးျပဳနည္းဆီသုိ႔ ဧရာမ ခုန္ပ်ံလုိက္မႈပါ။ သံုးစြဲသူတုိ႔ မၾကာမီမွာ အဲဒါကုိ သံုးစြဲႏိုင္ဖုိ႔ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ တက္ႂကြစြာ အားထုတ္ေနၾကပါတယ္။”

သံုးစြဲသူတုိ႔အတြက္ သံုးပံုသံုးနည္း အဆင့္သစ္ကုိ ဖြင့္လုိက္သည့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ

vivo မွ စတင္ထုတ္လုပ္ေတာ့မည့္ စမတ္ဖုန္းထဲတြင္ အျပည္ျပည့္ဆုိင္ရာ စီးပြားဖက္ျဖစ္သူ Synaptics ထံမွ ပံ့ပုိးထားသည့္ ထိပ္ဆံုး တီထြင္မႈျဖစ္ေသာ ကမၻာ့ပထမဦးဆံုး In-display fingerprint ကို တပ္ဆင္ထားပါသည္။

vivo ၏ In-display fingerprint နည္းပညာမွာ စမတ္ဖုန္းကို unlock လုပ္ရံုသာမက သံုးပံုသံုးနည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ပံ့ပုိးထားၿပီး လုိအပ္မွသာ ဖြင့္သံုးႏုိင္ပါသည္။ မ်က္ႏွာျပင္ ပိတ္ထားျခင္း၊ ေဆာ့ဝဲကုိ ေသာ့ဖြင့္ရန္ လုိအပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မုိဘုိင္း ေငြေပးေခ်မႈကုိ စိစစ္ခံမႈ ကဲ့သုိ႔ေသာ လက္ေဗြကုိ သိမွတ္ရန္ လုိအပ္သည့္ အသံုးျပဳနည္း မွန္သမွ်အတြက္ Graphical UI ေပၚလာပါမည္။ သံုးစြဲသူတုိ႔သည္ ေသာ့ဖြင့္ျခင္း၊ ေငြေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ အျခား လုပ္ကုိင္မႈမ်ားအတြက္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ လက္ေဗြ ဂရပ္ပံု ေနရာကုိ ႏွိပ္ႏုိင္ပါသည္။ လက္ေဗြကုိ သိမွတ္ရန္ မလုိအပ္လွ်င္၊ UI ကုိ ျမင္ရမွာ မဟုတ္၍ ျမင္ကြင္းအျပည့္ ၾကည့္႐ႈရန္ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

vivo ၏ In-display fingerprint နည္းပညာသည္ မ်က္ႏွာျပင္အျပည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားထဲရွိ စိစစ္ခံမႈ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားထက္ အဖက္ဖက္မွ သာလြန္ပါသည္။ စမတ္ဖုန္းမ်ား၏ ေက်ာဖက္မွာ ရွိတတ္သည့္ လက္ေဗြ အာရံုခံကိရိယာႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ပါက vivo ၏ In-display fingerprint နည္းပညာမွာ စမတ္ဖုန္းမ်ား၏ သားနားသည့္ ဒီဇုိင္းပံုမ်ားကုိ မထိခုိက္ေစမည့္ အဆင္ေျပသည့္ နည္းလမ္းကုိ ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ စိစစ္ရမႈကုိ ပုိျမန္ဆန္စြာႏွင့္ လံုျခံဳစြာ လုပ္ေပးႏုိင္မွာပါ။

စခရင္အျပည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားႏွင့္ဆုိလွ်င္ အျပန္အလွန္ ထိေတြ႕လုပ္ကုိင္ရန္ လုိအပ္သည့္ အရာမ်ားကုိ ျမင္ကြင္းေပၚမွာ စုစည္းျပထားမွာမုိ႔ သံုးစြဲသူတုိ႔အား ပုိနစ္ျမႇဳပ္သြားသလုိ ခံစားေစပါမည္။ vivo ၏ ျမင္ကြင္းတြင္း လက္ေဗြဖတ္မႈ နည္းပညာက လက္ေဗြ ရယူေရး ခလုတ္ကုိ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚကုိ တင္ေပးလုိက္ျခင္းျဖင့္ တကယ့္ကုိ နစ္ျမႇပ္မႈ ခံစားခ်က္အတြက္ အုတ္ျမစ္ကုိ ခ်မွတ္ေပးလုိက္ပါသည္။

အလံုးအရင္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရန္ အသင့္ရွိေနသည့္ ကမၻာ့ပထမဦးဆံုး In-display fingerprint နည္းပညာ ပါရွိသည့္ စမတ္ဖုန္းကုိ ပြဲထုတ္ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ျခင္းသည္ စမတ္ဖုန္း စက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ ထင္ရွားသည့္ ခုန္ေက်ာ္မႈ ျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲသူတုိ႔အား အသံုးျပဳမႈ အဆင့္သစ္သုိ႔ တြန္းတင္ေပးပါမည္။ vivo ၏ ပထမဦးဆံုး ျမင္ကြင္းတြင္း လက္ေဗြ စကင္ဖတ္မႈ ပါရွိမည့္ စမတ္ဖုန္း စသံုးႏုိင္မည့္ ေန႔ရက္ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ ေၾကညာေပးပါမည္။