vivo

IMEI နံပါတ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

သင့္စက္၏ IMEI နံပါတ္အား စစ္မွန္ေသာစက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္ GSM ကြန္ရက္မ်ားက အသုံးျပဳသည္။ အတုမရွိေသာ ကိုယ္စားျပဳနံပါတ္တစ္ခုအျဖစ္၊ ၎တြင္ စက္ထုတ္လုပ္သူ၊ အမွတ္တံဆိပ္၊ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါဝင္ၿပီး စက္၏စစ္မွန္မႈကို ေသခ်ာေစပါသည္။

သင့္ IMEI နံပါတ္ကို မည္ကဲ့သိုရွာေတြ႔ႏိုင္သနည္း။

*#06# ကို နံပါတ္ႏွိပ္ေခၚပါ

ဆက္တင္မ်ား—ေနာက္ထပ္ဆက္တင္မ်ား—ဖုန္းအေၾကာင္း

vivo ဖုန္းပက္ေက့ခ်္ဘူး

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ခင္ အတည္ျပဳကုဒ္ ထည့္သြင္းပါ။

ဝမ္းနည္းပါတယ္၊ သင္ထည့္သြင္းသည့္ အတည္ျပဳကုဒ္မွားေနပါသည္၊ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ထပ္မံႀကိဳးစားပါ။

တင္သြင္းရန္