vivo သည္ Tencent Games ႏွင့္ PUBG ေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔က ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ကမ႓ာ့အႀကီးမားဆံုး မိုဘိုင္းဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲႀကီးမ်ားအနက္ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ PUBG MOBILE Club Open 2019 (PMCO 2019) ၏ တရားဝင္ အဓိက ပံ့ပိုးကူညီသူျဖစ္ပါသည္။ vivo သည္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အလြန္တရာ ေခ်ာေမြ႕သြက္လက္သည့္ ဂိမ္းမ်ားကို ကစား၍ ကစားသမားမ်ား အႏိုင္ရရွိႏိုင္ေစရန္ တရားဝင္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ PMCO 2019 မွာ ကမ႓ာတစ္ဝွမ္းရွိ ႏိုင္ငံဆယ္ႏိုင္ငံမွ ကစားသမားမ်ားသည္ ဆုေၾကးေငြေပါင္း $2.5M USD ကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေႏြဦးရာသီႏွင့္ ေဆာင္းဦးရာသီ ၿပိဳင္ပြဲစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ အစြမ္းကုန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ PMCO သည္ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ၿပိဳင္ပြဲ၏ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္လုပြဲကို က်င္းပမည္ျဖစ္ကာ ထိပ္တန္း 16 သင္းသည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕ရွိ ေႏြဦးရာသီ ႏိုင္ငံတကာ ဗိုလ္လုပြဲႀကီးတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ေဆာင္းဦးရာသီ ပြဲစဥ္ကို ယခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

Multi-Turbo

စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အေကာင္းဆုံးခ်ိန္ညႇိထားသည့္အတြက္ ဂိမ္းေဆာ့ရာတြင္ ပို၍ ေခ်ာေမြ႕သည့္ အေတြ႕အၾကံဳကို ေပးစြမ္းသည္။ vivo က ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ အသစ္စက္စက္ Multi-Turbo သည္ Dual-Turbo ကို အဆင့္ျမႇင့္ထားသည့္ အေကာင္းဆံုးခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားစြာပါဝင္သည့္ နည္းပညာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဂိမ္းကစားေနစဥ္အတြင္း လိုင္းေႏွးသြားျခင္းႏွင့္ ၾကံဳရသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ Wi-Fi လိုင္းမေကာင္းသည့္အခါ ဂိမ္းကစားမႈ အဆက္ျပတ္မသြားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ Net Turbo က သင့္မိုဘိုင္းေဒတာသို႔ အလိုအေလ်ာက္ ေျပာင္းႏိုင္သည္။ ေနာက္ခံတြင္ အပလီေကးရွင္းမ်ားစြာ တစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ေဆာင္ေနသ့္ (သည့္) အခါ CPU ႏွင့္ စက္တြင္း သိုေလွာင္ခန္းအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား ခြဲေဝသတ္မွတ္ရာတြင္ ဂိမ္းမ်ားကို ဦးစားေပးရန္ Center Turbo ကို ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားသည္။ ယင္းက ဖရိန္ဆံုးရံႈးမႈကို 78.05% ထိ တိုးျမႇင့္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ Game Turbo သည္ ဂိမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္ SDK ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အေကာင္းဆုံး ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစသည္။ အသစ္စက္စက္ vivo Multi-Turbo ေၾကာင့္ ရရွိလာသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေကာင္းဆုံး ခ်ိန္ညႇိမႈ မ်ားစြာ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ PUBG Mobile တြင္ အႏိုင္ရရွိရန္မွာ အရင္ကထက္ မ်ားစြာ လြယ္ကူလာပါသည္။ (Net Turbo သည္ V15Pro ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါသည္။)

Ultra Game စနစ္

ျပန္လည္ဆန္းသစ္ထားသည့္ Ultra Game စနစ္တြင္ အမ်ားအားျဖင့္ သိထားသည့္ အသိေပးခ်က္မ်ား ပိတ္ျခင္းအျပင္ ဂိမ္းအကူအညီမွစ၍ မ်က္ႏွာျပင္ ပိတ္ထားစဥ္ ေအာ္တိုဂိမ္းကစားျခင္း စနစ္၊ ေနာက္ခံတြင္ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းႏွင့္ ဂိမ္းကစားျခင္းအတြက္ မပါမျဖစ္ ျဖစ္ေသာ ဂိမ္းမ်ားအတြက္ ဝင္းဒိုးအႀကီးတစ္ခုေပၚတြင္ ဝင္းဒိုးအေသးတစ္ခု ထပ္၍ျပသျခင္းတို႔အထိ စံုလင္ေသာ ဂိမ္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားစြာ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ Ultra Game စနစ္သည္ သံခ်ပ္ကာအျပည့္အစံုျဖင့္ တစ္သားတည္း စီးေမ်ာခံစားႏိုင္ေစသည့္ ရတနာေသတၱာတစ္လံုးကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။

Ultra FullView™ Display

V15Pro သည္ အခ်ိဳး 19.5:9 ရွိေသာ 6.39 လက္မ* Super AMOLED မ်က္ႏွာျပင္ကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထားသည့္ FullViewTM စခရင္ကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ျပသခ်က္မ်ား အထူးၿပီးျပည့္စံုေနသည့္အျပင္ ျမင္ကြင္းမ်ားမွာလည္း ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ ေကာင္းသည္။ မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ကိုယ္ထည္ အခ်ိဳး 91.64% ရွိသည့္အတြက္ ျမင္ကြင္း ပိတ္ဆို႔ျခင္း မရွိဘဲ ဂိမ္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျမင္ကြင္းမ်ား ရရွိေစသည့္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ျမင္ကြင္း အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခု ေပးစြမ္းသည္။

အရြယ္အစားအားျဖင့္ 6.39 လက္မရွိသည္ဆိုသည္မွာ ေထာင့္မွန္က်ေသာ ေထာင့္မ်ားပါရွိသ္ည့ (သည့္) စခရင္၏ ေထာင့္ျဖတ္အလ်ားကို ရည္ၫႊန္းၿပီး 6.17 လက္မအရြယ္အစား ဆိုသည္မွာ ေထာင့္ေကြးမ်ားပါသည့္ မ်က္ႏွာျပင္၏ ေထာင့္ျဖတ္အလ်ားကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။
  • FullView™ display
  • Super AMOLED
  • Screen-to-body Ratio

မွတ္ခ်က္

1. ျပသထားေသာ ထုတ္ကုန္ ႐ုပ္ပုံမ်ားသည္ ကိုးကားရန္အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ ျပသခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ျပသထားေသာ ႐ုပ္ပုံမ်ားသည္ အသြင္ယူ ျပသခ်က္သာျဖစ္ၿပီး သ႐ုပ္ျပရန္အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ စံႏႈန္းအတိုင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ျပသထားေသာ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အားလံုးသည္ vivo ထုတ္ကုန္မ်ားကိုသာ ရည္ၫႊန္းပါသည္။

2. ေဒတာအားလံုးသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ နည္းပညာ ဒီဇိုင္း သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ား၊ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္း စမ္းသပ္ခ်က္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးသူမ်ား၏ စစ္ေဆးခ်က္ ေဒတာမ်ားအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ ေဆာ့ဖ္ဝဲဗားရွင္း၊ တိက်ေသာ စမ္းသပ္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဖုန္းအမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး အမွန္တကယ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။

3. vivo သည္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ သတိမေပးဘဲ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထုတ္ကုန္ကို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလံုးကို လက္ဝယ္ထားရွိပါသည္။