vivo

သင့္ထုတ္ကုန္ေမာ္ဒယ္ကိုေရြးရန္

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ထုတ္ကုန္ေမာ္ဒယ္ကို ေ႐ြးပါ

ထြက္မည္

အမ်ိဳးအစားေရြးခ်ယ္ပါ

အိုေက
 • X စီးရီး
 • S စီးရီး
 • V စီးရီး
 • Y စီးရီး
 • X5Pro

  X5Max

  X520

 • S1 Prime

  S1 Pro

  S1

 • V23e

  V23 5G

  V21e

  V21

  V20

  V20 SE

  V19

  V17 Pro

  V15 Pro(6+128)

  V15

  V11i

  V11

  V9

  V7+

  V7

  V5Plus

  V5Lite

  V5

  V3Max

  V3

  V1Max

  V1

 • Y21 (V2111)

  Y33s

  Y12A

  Y53s

  Y31(V2036)

  Y51(V2035)

  Y12s

  Y1s 3G

  Y1s

  Y20s

  Y20

  Y11(3GB)

  Y50

  Y30

  Y19

  Y11(2GB)

  Y90

  Y12

  Y15

  Y17

  Y91C

  Y91i

  Y91

  Y95

  Y85

  Y81i

  Y81

  Y71

  Y71 (2G)

  Y65

  Y53

  Y55s

  Y55

  Y52

  Y51

  Y31

  Y21

  Y15 2014

  Y15S

အပိုပစၥည္းေဈးႏႈန္း စုံစမ္းေမးျမန္းၿပီး အပိုပစၥည္းေဈးႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုနားလည္ရန္

 • အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား

  ေဈးႏႈန္း

ဝန္ေဆာင္မႈ ေဖာ္ျပခ်က္-

1.အပိုပစၥည္းမ်ား၏ေစ်းႏႈန္းနွင့္ပတ္သတ္ျပီးသတိေပးခ်က္မွာ ထုတ္ကုန္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပိုင္းဆုိင္ရာပ်က္စီးျခင္း(သို႔မဟုတ္) software error ျဖစ္ျခင္း၊ ဖုန္းစစ္ေဆးျခင္း၊ ဖုန္းအပိုပစၥည္းလဲလွယ္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)ဖုန္းစနစ္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားကုိ အာမခံရရွိနိုင္ေသာအခ်ိန္အတြင္းတြင္ က်သင့္ေသာ တန္ဖိုးမ်ားကိုေကာက္ခံျခင္းမျပဳပါ။
2.အာမခံရရွိေသာအခ်ိန္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ဖုန္းစစ္ေဆးေပးျခင္ း၊ဖုန္းစနစ္ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားကိုအခမဲ့ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ အပိုပစၥည္းလဲလွယ္ေသာဟန္းစက္မ်ားသာအပိုပစၥည္း၏တန္ဖုိးကိုေပးေဆာင္ရမည္။ လက္ခေပးစရာမလုိပါ။ (ဟန္းစက္မ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာပ်က္စီးမႈမ်ားသည္ service center တြင္စစ္ေဆးျပီး ရရွိေသာ ရလဒ္မ်ားကိုသာ အတည္ျပဳမည္။ )
3.အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္အပိုပစၥည္း၏ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ျပီး အျခားေသာအပိုပစၥည္းမ်ား၏ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို vivo service center ကိုစံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။