vivo Srbija Dodatna zaštita ekrana

(Za uređaje kupljene na teritoriji Repubilke Srbije u period od 01.08.2021 do 31.10.2021)

Hvala Vam što se odabrali mobilni telefon kompanije vivo! Kao proizvođač visikokvalitetnih uređaja, vivo postavlja visoke standard za svoje uređaje.

Zbog toga Vivo Mobile Communication Co, Ltd. ("vivo") odobrava dodatnu garanciju na uređaj koji ste kupili. Uslovi dodatne garancije možete naći na sledećem linku.

Dodatno na standardnu proizvođačku garanciju i zakonom propisana prava, vivo Vam omogućava i dodatnu garanciju na mehaničko oštećenje displeja, ako su ispunjeni sledeći uslovi:

Fokus promocije: Dodatna zaštita ekrana.

Za sledeće modele vivo mobilnih telefona:

   · Y72

   · Y70

   · Y20s

   · V21

Kupljenih u period od 01.08.2021 do 31.10.2021 na teritoriji Republike Srbije kod ovlašćenih partnera, vivo poklanja jednu zamenu oštećenog ekrana u periodu od 3 meseca nakon datuma kupovine Vašeg vivo mobilnog telefona.

Period dodatne garancije na ekran traje od datuma kupovine u gore navedenom vremenskom periodu i traje u periodu od tri meseca ( 90 dana ).


Dodatna garancija na oštećenje displeja primenjuje se samo jednom u vremenskom period od 90 dana od datuma kupovine uređaja kod ovlašćenih vivo distributera/partnera u Republici Srbiji.

Ovlašćeni partneri:

   · ACR

   · Gigatron

   · Tehnomanija

   · Promobi

Ukoliko se oštećenje ekrana desi tokom perioda dodatne garancije na ekran, vivo će obezbediti sledeću uslugu po uslovima dodatne garancije:

   · Besplatna zamena ekrana na uređaju

Isključenja iz uslova promocije ( dodatne garancije )

Uslovi dodatne garancije ne važe u slučaju oštećenja proizvoda izazvanih:

   · Habanjem uređaja usled normalnog korišćenja

   · Neadekvatnim i nepravilnim korišćenjem

   · Korišćenja dodataka drugih proizvođača

   · Nepridržavanja mera predostrožnosti

   · Namernog oštećenja uređaja

   · Pokušaja neovlašćene popravke uređaja ili popravke od strane neovlašćenog servisa

Takođe, modifikovanje ili promena originalnog operativnog sistema ( npr. rutovanje, instaliranje neoficijalnog ROM-a ) kao i odsustvo ili manipulacija serijskim brojem ili IMEI brojem će dovesti do isključenja iz uslova promocije.

Ukoliko je oštećenje mobilnog telefona u tolikoj meri da zamenom displeja nije moguće uspostaviti funkcionalnost mobilnog telefona, autorizovani servisni partner za Republiku Srbiju ima pravo da uređaj isključi iz promocije, ukoliko korisnik ne želi da nadoknadi dodatne troškove popravke drugih komponenata uređaja koje bi uređaj vratile u funkcionalno stanje.

Autorizovani servisni partner za Republiku Srbiju će u svakom od ovih slučajeva obavestiti korisnika o nemogućnosti primena uslova promocije i dati ponudu korisniku za vangarancijsku popravku.


Uslovi promocije za ostvarivanje dodatne garancije

Osnovni uslov za ostvarivanje dodatne garancije po promociji je da se dozvoli ovlašćenom servisu pregled telefona i utvrđivanje stanja uređaja. Da biste to ostvarili, potrebno je da se oštećeni uređaj dostavi ovlašćenom servisu na proveru i pregled.

Kada korisnik zahteva popravku po dodatnoj garanciji, po uslovima promocije, kopija fiskalnog računa, fiskalni račun ili drugi dokaz kupovine treba da bude dostavljen ovlašćenom servisnom centru, bez obzira da li je po datumu kupovine u dodatnoj garanciji ili ne. Bez dokaza o kupovini ( kopija fiskalnog računa, fiskalni račun ili bilo koji drugi dokaz o kupovini ), vivo i ovlašćeni servis imaju pravo da odbiju popravku uređaja po uslovima promocije.


Priprema uređaja za servis

Pre nego što uređaj predate na servis ili na pregled radi ostvarivanja prava po promociji, molimo Vas da kreirate rezervnu kopiju svih privatnih informacija, podataka i aplikacija koja se nalaze na uređaju. Zatim izbrišite sve privatne podatke. Takođe, izvadite sve memorijske i SIM kartice iz uređaja.


vivo ili autorizovani servisni partner nije odgovoran za gubitak ili oštećenje ličnih podataka, aplikacija, SIM kartica ili memorijskih kartica.

Ukoliko defekt uključuje i dodatnu opremu ( slušalice, punjač, kabl ) koji ste kupili uz mobilni telefon, molimo Vas da i njih predate na servis.

Ukoliko je moguće, kako bi olakšali popravku uređaja, dajte što tačniji opis kvara.

Ukoliko uređaj šaljete kurirskim službama na servis, proverite da li je uređaj dobro zapakovan, kako bi se izbeglo oštećenje uređaja u transportu. vivo ili autorizovani servisni centar neće odgovarati za oštećenja nastala prouzrokovana transportom.


Ostvarivanje prava po dodatnoj garanciji

U slučaju odigravanaj događaja koji je pokriven dodatnom garancijom, potrebno je da se obratite autorizvoanom servisnom partneru za Republiku Srbiju:

Kontakt

Promobi

Požeška 154 - 156

Telefon : 011/3555-047;

Sa sobom je potrebno poneti fiskalni račun kao dokaz kupovine


Vaša dodatna prava

Promocija Dodatna zaštita ekrana ne ograničava proizvođačku garanciju niti uskraćuje prava garantovana zakonom, posebno prava garantovana Zakonom o zaštiti potrošača. Ova prava nastavljaju da važe uz dodatnu garanciju po uslovima promocije, bez obzira na postojanje garantnog slučaja po uslovima promocije.